สัมนาเรียนต่อประเทศออสเตรเลียกับ University of Canberra
ภาพบรรยากาศภายในงาน สัมนาเรียนต่อประเทศออสเตรเลียกับ University of Canberra เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2016
Interview Session for Monash 2016
ภาพบรรยากาศภายในงาน Monash University’s Application Day เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2016
EFL มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของน้องๆ
Education For Life ได้ทำการบริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาแด่น้องๆ จำนวน 10 เครื่อง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
Shorelight USA & Meeting
บรรยากาศงานสัมภาษณ์ทุนเรียนต่ออเมริกา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2016 โดย EFL ร่วมกับ UNESCO University Partners

>> University of Melbourne Open house in Bangkok 2018
>> Monash University Open day in Bangkok 2018
>> INTO US & UK Pre-departure Day 2018-19
>> University of Illinois at Chicago, USA Visit 2018
>> University of Kansas, USA Visit 2018
>> University of Utah, USA Visit 2018
>> The University of the Pacific, USA Visit 2018
>> Illinois State University, USA Visit 2018
>> Oregon State Bend Campus, USA Visit 2018
>> City College of New York, USA Visit 2018
>> Baylor University, USA Visit 2018
>> Western Washington University, USA Visit 2018
>> Western Washington University, USA Visit 2018
>> Lipscomb University, USA Visit 2018
>> West Virginia University, USA Visit 2018
>> James Madison University, USA Visit 2018
>> The University of Vermont, USA Visit 2018
>> Oglethorpe University, USA Visit 2018
>> Study USA Exhibition 2018
>> University of Tulsa, USA Visit 2018
>> Pace University, USA Visit 2018
>> Northeastern University, USA Visit 2018
>> University of South Florida, USA Visit 2018
>> ISC Top UK Universities Application Day 2018
>> Oglethorpe University, Atlanta, USA Visit 2018
>> Brandon Hall School, USA Visit 2018
>> University of Alabama Birmingham (UAB), USA Visit 2018
>> University of Alabama, Tuscaloosa, USA Visit 2018
>> University of Alabama, Huntsville, USA Visit 2018
>> Middle Tennessee State University, USA Visit 2018
>> Tennessee Technology University, USA Visit 2018
>> University of Tennessee, Knoxville, USA Visit 2018
>> Xavier University, USA Visit 2018
>> Oregon State University Openday in Bangkok 2018
>> Taylor College, SYDNEY, Australia Visit 2018
>> University of Tasmania, Australia Visit 2018
>> Hawaii Pacific University, USA Visit 2018
>> Colorado State University, USA Visit 2018
>> St. Louis University, USA Visit 2018
>> ISC AUS/NZ Information Session, January 2018
>> Monash University Interview Session, January 2018


>> University of Massachusetts, Lowell, USA Visit 2017
>> Long Island University, Brooklyn, USA Visit 2017
>> The City College of New York, USA Visit 2017
>> Drew University, USA Visit 2017
>> Suffolk University, USA Visit 2017
>> Adelphi University, Boston, USA Visit 2017
>> University of Massachusetts, Boston, USA Visit 2017
>> University of Massachusetts, Dartmouth Review 2017
>> Le Cordon Bleu Paris’s Visit 2017
>> Simon Fraser University, Canada Visit 2017
>> University of Idaho, USA Visit 2017
>> Le Cordon Bleu Open House 2017
>> INTO UK Universities Interview 2017
>> Northeastern University, USA Visit 2017
>> The University of Tulsa, USA Visit 2017
>> International University Alliance Application Day 2017


>> Monash University’s Application Day 2016
>> EFL มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของน้องๆ
>> สัมนาเรียนต่อประเทศออสเตรเลียกับ University of Canberra
>> Shorelight USA & Meeting 2016
>> INTO UK Application day
>> University of Illinois, Chicago, USA visit 2016
>> University of Kansas, USA visit 2016
>> University of Pacific, USA visit 2016
>> Interview session Trinity College September 2016
>> Deakin University, Australia visit 2016
>> Monash University, Australia visit 2016
>> Kilmore International School, Canada visit 2016
>> Burnaby School District, Canada visit 2016
>> Coquitlam & Vancouver, Canada visit 2016
>> City University of Seattle, USA visit 2016
>> Colorado State University, USA visit 2016
>> University of Alabama, Birmingham, USA visit 2016
>> Oregon State University, Corvallis, USA visit 2016
>> St. Louis University, Missouri, USA visit 2016
>> EFL Summer in Australia 2016


>> กิจกรรมโปรโมททุนการศึกษา Oregon State University และ University of South Florida
>> สัมมนา “เตรียมวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีของลูก” โดย EDUCATION FOR LIFE (EFL)
>> INTO Interview on Tuseday 12 May 2015 @British Council Siam Squar
>> EFL Summer in New Zealand 2015
>> USF fam trip 27 Jan – 3 Feb 2015
>> USA Scholarships 2015 สัมมนาเรียนต่อประเทศสหรัฐอเมริกา


>> B.H.M.S. Lucerne, Switzerland Fam Trip 2014
>> B.H.M.S Hospitality Business Seminar
>> TOEFL pre-test by Kaplan International College
>> EFL STUDY OVERSEAS FAIR 2014 KHON KAEN
>> MUIC Job Fair & Study Abroad Fair 2014
>> งานแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ สวนสุนันทา ครั้งที่ 1
>> EFL Huahin : Presentation from B.H.M.S. School at Hua Hin
>> Education for Life ร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค
>> Education For Life สานฝันมอบทุนฯสู่น้องๆ
>> Monash University’s campus visit 2014
>> EFL Summer in New Zealand 2014
>> Monash University Offshore Agents Training 2014
>> EFL สานฝันแบ่งปันรักสู่น้องๆ บ้านเฟื้องฟ้า
>> INTO school tour in Hua Hin. January 2014


>> INTO UK Universities Interview Day 2013 in Bangkok
>> OCSC International Education Expo 2013
>> Education Collaboration Project
>> NEW ZEALAND EDUCATION FAIR 2013 @Khon Kaen
>> Ph.d.Candidates Preparation Seminar 2013
>> Interview day 2013 for Australia & UK Universities @Khonkaen
>> Latrobe University’s Law degrees by Professor Gordon Walker (LLM)
>> EFL Study Overseas Fair 2013 @Hua Hin
>> Education Fun Fair @ Bangkok University
>> นิทรรศการศึกษาต่อ TIECA ครั้งที่ 25
>> นิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศ จ.ขอนแก่น 2011