สมัครเรียนรอบต่อไปโทร 091 742 5900 Line ID: EFLNA

หลักสูตรเตรียมสอบจีแมท (GMAT Preparation Course)

GMAT หรือ Graduate Management Admission Test เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถของผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ใช้คะแนน GMAT ในการพิจารณารับนักศึกษาลักษณะของข้อสอบเป็นการวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งความถนัดของการเขียนในเชิงวิเคราะห์ ซึ่งเป็นความสามารถที่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจควรจะมี ข้อสอบมีทั้งส่วนที่เป็นปรนัยและส่วนการเขียนเรียงความ แบ่งออกเป็น 4 ส่วนด้วยกันคือ

1. Quantitative Sectionมี 37 คำถาม ใช้เวลา 75 นาที

 • คำถาม Problem Solving 24 คำถาม
 • คำถาม Data Sufficiency 13 คำถาม

2. Verbal Sectionมี 41 คำถาม ใช้เวลา 75 นาที

 • คำถาม Reading Comprehension 14 คำถาม
 • คำถาม Critical Reasoning 14 คำถาม
 • คำถาม Sentence Correction 13 คำถาม

3. Integrated Reasoning มี 12 คำถามใช้เวลา 30 นาที

 • การให้เหตุผลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
 • การตีความข้อมูลในรูปแบบกราฟิก
 • การวิเคราะห์ตาราง

4. Analytical Writing Assessment ( Essay) 1 เรื่องใช้เวลา 30 นาที

  หลักสูตร GMAT ของเรา

 • หลักสูตรเตรียมสอบ GMATของเรา ได้ถูกออกแบบเพื่อเตรียมตัวผู้สอบให้ทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครอบคลุมทั้ง 4 ส่วน
 • ส่วน Integrated Reasoning and Quantitative สอนสดโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอน GMAT และมีประสบการณ์ตรงได้คะแนนเต็มใน Part Quantitative ได้รับการตอบรับและจบจาก Cornell University
 • ส่วน Verbal และ Analytical Writing สอนสดโดยอาจารย์ชาวอเมริกัน ที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษมากว่า 8 ปี
 • ห้องเรียนละไม่เกิน 6 คนต่อห้อง
 • มีการประเมินผลการเรียนอย่างเป็นรูปธรรม โดยบอกถึงจุดอ่อนและแนวทางในฝึกฝนปรับปรุงให้ดีขึ้นไปหลังจากจบหลักสูตรแล้ว

  หลักสูตรเตรียมสอบ GMAT ของเราเหมาะกับ

 • ผู้ที่ต้องการไปเรียนต่างประเทศและใช้ผล GMAT ในการเข้าเรียนสาขาบริหารธุรกิจในระดับปริญญาโท
 • ผู้ที่มีเวลาว่างอย่างน้อย 5 อาทิตย์เพื่อทุ่มเทกับการเรียนอย่างเต็มที่ เนื่องจากหลักสูตร GMAT มีการเรียนการสอนวันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ตั้งแต่บ่าย 1 ถึง บ่าย 3 โดยนักเรียนควรมีเวลาส่วนที่เหลือของวันในการทำแบบฝึกหัดตามที่ได้รับมอบหมาย

  GMAT (5 weeks – 40 hours)

Week Day (4 days/week) Time (2 hours per class)
1 Tue/Wed/Thu/Fri 1:00 pm – 3:00 pm
2 Tue/Wed/Thu/Fri 1:00 pm – 3:00 pm
3 Tue/Wed/Thu/Fri 1:00 pm – 3:00 pm
4 Tue/Wed/Thu/Fri 1:00 pm – 3:00 pm
5 Tue/Wed/Thu/Fri 1:00 pm – 3:00 pm

ราคาคอร์สเรียน 48,000 บาท 

  ขั้นตอนการจ่ายเงิน

 1. โอนเงินค่าเรียนเข้าบัญชี
  ชื่อบัญชี:  นส. พัชราภรณ์ บุญเกิด
  ชื่อธนาคาร: กรุงเทพ สาขา ราชเทวี
  หมายเลขบัญชี:  123-4-63795-5
 2. ส่ง Payment Slip มาที่ nastudy@eduforlife.net พร้อมชื่อ นามสกุล และ ช่วงเดือนที่ท่านต้องการเรียน เช่น January (1) 2016 หรือ วันเรียนวันแรกของรอบที่ท่านต้องการเรียน เช่น  11 Jan 2016
 3. เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับทันทีที่ได้รับหลักฐาน เพื่อยืนยัน วันเวลาเรียนกับท่าน พร้อมส่งรายละเอียดการเรียน และสถานที่

  สถานที่เรียน พร้อม Map

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เอ็ดดูเคชั่น ฟอร์ ไลฟ (Education for Life)
ตึกพญาไทพลาซ่า ชั้นที่ 31 เลขที่128/338 Unit E ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Phayathai Plaza Building, 31 Fl., UNIT E, 128/338 Phayathai Road, Ratchathewi, Bangkok 10400
Telephone: + 66 2129 3214, + 66 2129 3215, +66 5959 3314, +66 91742 5900 Fax: + 66 2129 3216
Email: nastudy@eduforlife.net

EFL City office is located on 31th Floor, Phayathai Plaza Building. Our office building is adjacent to Phayathai BTS station, Exit 1. Enter the Phayathai Plaza Building, walk straight pass the first elevators and go straight down the hall until you see high zone elevators on your right near the parking. Take the elevator to the 31st floor. Our office is on your right.

สำนักงาน EFL ตั้งอยู่ชั้น 31ของอาคารพญาไทพล่าซ่า ซึ่งติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีพญาไท ทางออกหมายเลข 1 เมื่อท่านเดินเข้าอาคารเดินตรงไปลิฟต์ตัวหลัง ( High Zone ) ที่ติดกับลานจอดรถ

ดาวน์โหลดแผนที่คลิก | Download Map Click Here!!