เรียนต่อออสเตรเลียกับ Macquarie University, Australia

 
Untitled Document
 
 
   
 
  หน้าแรก > เรียนต่อออสเตรเลีย > เรียนต่อ Macquarie University  
 
เรียนต่อออสเตรเลียกับ Macquarie University

ทุนการศึกษา Macquarie University
Scholarships : ทุนการศึกษา

Vice-Chancellor's International Scholarship
 • ทุนเต็มจำนวนสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนปริญญาตรี (ไม่ผ่าน Pathway) และปริญญาโทที่ North Ryde Campus โดยผู้สมัครจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมจากผลการเรียนที่ผ่านมา 3.70 จาก 4.00 ขึ้นไป และต้องไม่ติดเงื่อนไขในด้านภาษาอังกฤษ
International Merit Scholarship
 • ทุนค่าเรียนบางส่วนมูลค่า $4,000 สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยรวม 3.00
  จาก 4.00 ขึ้นไป ทุนนี้ไม่รวมนักเรียนที่เรียนผ่าน Pathway และนักเรียนที่เรียนที่ City Campus

ELICOS   Foundation & Diploma   Postgraduate

ข้อมูลมหาวิทยาลัย Macquarie University

มหาวิทยาลัย Macquarie เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล ก่อตั้งในปี 1964 ตั้งอยู่ที่รัฐ New South Wales เมือง Sydney ตัวแคมปัสมีขนาด 126 เฮกเตอร์ สภาพแวดล้อมของบริเวณมหาวิทยาลัยโดยรอบจะคงไว้ให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด เปรียบเหมือนเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ จึงได้รับรางวัลว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนและปฏิบัติตามการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัย Macquarie ถือเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของออสเตรเลียในด้านความทันสมัย ได้รับการยอมรับจากหลายๆ ประเทศ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ลงทุนมากกว่าร้อยล้านเหรียญออสเตรเลีย เพื่อสร้างอุปกรณ์การเรียนและเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมไปถึงห้องสมุดของมหาวิทยาลัยซึ่งใช้เทคโนโลยีระดับสูง

มหาวิทยาลัยเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการแพทย์ของออสเตรเลีย เป็นที่เดียวที่มีการใช้มีดรังสีแกมม่าเพื่อการผ่าตัดมะเร็งสมอง

มีนักเรียนทั้งหมด 37,921 คน โดยมีนักเรียนต่างชาติ 12,539 คนด้วยกัน

 
       Ranking
 • อันดับที่ 1 ด้านการทำวิจัย Environmental sciences and ecology ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

รางวัลที่ได้รับ

 1. มหาวิทยาลัยได้รับเลือกเป็นอันดับหนึ่ง ในด้านทำวิจัยเกี่ยวกับ Environmental sciences and ecology ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

 2. มีความโดดเด่นในเรื่องสัดส่วนในการทำงานวิจัย โดยวัดมาตรฐานระดับโลก มหาวิทยาลัย Maquarie ถือเป็นอันดับหนึ่งในรัฐ New South Wales และอันดับที่ 4 ของออสเตรเลีย

 3. เป็นผู้นำในเรื่อง Biological sciences, Earth sciences, environmental sciences, physical sciences, and psychology and cognitive sciences ในระดับโลก (ได้รับคะแนน 5 เต็ม 5 จาก Federal Government's Excellence in Research for Australia initiative)

Macquarie University English Language Centre

สำหรับนักเรียนที่ติดเงื่อนไขด้านภาษาอังกฤษสามารถไปเรียนเพื่อปรับพื้นฐานหรือเข้า Direct Entry ของมหาวิทยาลัยก่อนได้ หรือสามารถเลือกเรียนที่สถาบันภาษาอื่นๆ ที่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัย Macquarie โดยตรง

Academic English Program (EAP)

Enrolment Fee $220
Social Activity Fee $50
Tuition Fee $460 per week
  Number of Weeks of English Before University Entry
 • Academic English - level one
  IELTS 5.0 Writing 5.0 30 weeks
 • Academic English - level two
  IELTS 5.0 Writing 5.5 or 5.5 Writing 5.0 25 weeks
 • Academic English - level three
  IELTS 5.5 Writing 5.5 20 weeks
 • Academic English - level four
  IELTS 5.5 Writing 6.0 or 6.0 Writing 5.5 15 Weeks

University Entry English Preparation Program (Direct Entry)

Faculty Entry Requirement Exist Requirement
Business, Accounting and Economics (BAE) 6.0 6.5
Human Sciences, Arts and Sciences (HAS) 6.0 6.5
Education and Translating (ED/TIPP) 6.0 7.0

Enrolment Fee            $220

Social Activity Fee       $50

Tuition Fee                  $460 per week


Direct Entry - Undergraduate Macquarie University Foundation Program

นักเรียนที่เลือกเรียนหลักสูตรนี้ จะต้องสอบให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละคณะ เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี (ปี 1) ที่มหาวิทยาลัย Macquarie City Campus หรือถ้านักเรียนไม่สามารถสอบได้ตามเกณฑ์ นักเรียนสามารถเข้าเรียนในระดับ Diploma ที่ SIBT แทนได้

คณะที่รองรับ: Arts, Business, Human Science, Science โดยแต่ละคณะจะมีกฎเกณฑ์การรับเข้าเรียนไม่เท่ากัน และเทอมที่เปิดเรียนไม่เหมือนกัน นักเรียนสามารถเข้าไปเช็คได้ที่นี่ (http://www.foundationstudies.mq.edu.au/exit-requirements.html)

Entry Requirement:
 • IELTS 5.0 (ต้องเรียน English Program เพิ่ม)
 • IELTS 5.5 (ไม่ต้องเรียน English Program เพิ่ม แต่ก็สามารถเลือกเรียนได้ตามความสมัครใจ)
 • Matayom 5 with a GPA of 2.5
เปิดเรียน February, June, October
วิทยาเขต Macquarie City Campus or North Ryde Campus
Study Options: Fast Track (two semesters - 8 months)
Standard Track (three semesters - 12 months)
ค่าเรียนปี 2014 Annual fee: $19,960 + $4,350 for English Programme


Macquarie University Diploma and Advanced Diploma Program

เหมาะสำหรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และต้องการเรียนต่อในมหาวิทยาลัย โดยเรียน Diploma ก่อน 1 ปี เพื่อเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีปีที่สองที่มหาวิทยาลัย Macquarie ต่อได้เลย

เปิดเรียน February, June, October
วิทยาเขต Macquarie City Campus or North Ryde Campus
Study Options: Fast Track (two semesters - 8 months)
Standard Track (three semesters - 12 months)

Tuition Fee 2014

Diploma   $26,400   12 months (Standard) 8 months (Fast)
Advanced Diploma   $39,600   16 months

Entry Requirement
 • Standard Track: Matayom 6 with GPA of 2.0 - 2.49
 • Fast Track: Matayom 6 with GPA ≥ 2.5
 • IELTS (Academic): 6.0 (min 5.5 in all bands)
Degree Pathway
 • Diploma of Commerce
 • Diploma of Business Administration
 • Diploma of Computing
 • Diploma of Electronic Engineering
 • Diploma of Communication
 • Diploma of Arts

หรือเลือกเรียนต่ออีก 1 เทอม (4 เดือน) เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ปีที่สอง เทอม 2 ที่มหาวิทยาลัย Macquarie ผ่านหลักสูตรดังนี้

 • Advanced Diploma of Commerce
 • Advanced Diploma of Computing
 • Advanced Diploma of Business Administration
 • Associate Degree in Business

Postgraduate Degree

Entry Requirement

 • จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.80
 • Minimum 6.5 overall with 6.0 listening, 6.0 Reading, 6.0 writing, 6.0 speaking

วันเปิดเรียน      February and July

คอร์สเรียนที่น่าสนใจ

คอร์สที่น่าสนใจ ค่าเรียน
Master of Commerce $31,828
Master of Economics $31,828
Master of Education $28,160
Master of Teaching $28,160
Master of Management $41,000
Master of Business Administration $65,600
Master of International Business $31,828
Master of Clinical Psychology $34,720
Master of Engineering Management $27,520
Master of Information Technology $32,608
Master of Sustainable Development $30,496
Master of Biotechnology $33,088
Master of Laws International Environmental Law $30,432


     
     

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ >>
http://www.facebook.com/eduforlife

"Education is the key to a better life"  

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ฟอร์ ไลฟ จำกัด เป็นศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศครบวงจร ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก Macquarie University เพื่อแนะแนวให้ข้อมูล ดำเนินการสมัคร และเป็นสื่อกลางติดต่อประสานงาน จัดหาที่พัก ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการยื่นขอวีซ่าแทนนักเรียน ท่านมั่นใจได้ว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและการบริการที่ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา การบริการข้างต้นนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแก่ผู้ที่สนใจ หรือผู้สมัคร สำคัญอย่างไรที่ท่านต้องติดต่อกับตัวแทนสถาบันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

Macquarie University

CRICOS Provider: 00002J

Country : Australia

City : Sydney

Location : Sydney

Currency : AUD ($)
 
Macquarie University    

02-720-1065, 081-940-4686


 
 
EFL | Education For Life :: เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อแคนาดา เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนนอก ศึกษาต่อ เรียนต่อตรี เรียนต่อเอก เรียนต่อโท เรียนต่อม.ปลาย เรียนภาษาอังกฤษ
 
หน้าหลัก | กิจกรรม | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรากรุงเทพ | ติดต่อเราขอนแก่น | ติดต่อเราหัวหิน | Education For Life Channel

 
 
  > เรียนต่ออังกฤษ > Study in UK
  > เรียนต่อออสเตรเลีย > Study in Australia
  > เรียนต่อสหรัฐอเมริกา > Study in USA
  > เรียนต่อแคนนาดา > Study in Canada
  > เรียนต่อนิวซีแลนด์ > Study in New Zealand
  > เรียนต่อออนไลน์ > Study online 
> เรียนต่อปริญญาเอก > Study Ph. D.
> เรียนต่อปริญญาโท > Study Master degree
> เรียนต่อปริญญาตรี > Study Bachelor degree/ Diploma year 1
> เตรียมความพร้อมต่อตรี > Study Foundation program
> เรียนต่อมัธยมศึกษา > Study High School
> เรียนต่อสายอาชีพ > Study Diploma/ Certificate
> เรียนภาษาอังกฤษ > Study English course
 
> วีซ่าประเทศอังกฤษ > UK visa
> วีซ่าประเทศออสเตรเลีย > Australia visa
> วีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา > US visa
> วีซ่าประเทศแคนนาดา > Canada visa
> วีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ > New Zealand visa
> การสมัครสอบ IELTS > IELTS examination
 
EFL | Education For Life :: เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อแคนาดา เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนนอก ศึกษาต่อ เรียนต่อตรี เรียนต่อเอก เรียนต่อโท เรียนต่อม.ปลาย เรียนภาษาอังกฤษ
 
Education for Life Co., Ltd.
54 Huamark Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Tel: +66 2 720 1065-6, Fax: +66 2 720 1067, Email: info@eduforlife.net
Copyright © 2015 Education for Life Co., Ltd. All Rights Reserved. 
Last Updated: 28 November 2015