aun005
aun004
aun001
aun003
aun002
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...
Location: Australian National University ตั้งอยู่ใจกลางของเมือง Canberra ประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่ใกล้กับธรรมเนียมรัฐสภาแห่งชาติ
Ranking:
มหาวิทยาลัยลำดับที่ 45 จากการจัดลำดับของ Time Higher Education World University Ranking 2015
ติดลำดับที่ 25 จากการจัดลำดับของ QS World University Ranking 2015
ติดลำดับที่ 51-60 World Reputation Ranking
Australian National University Scholarships ทุนลดค่าเรียน

N/A

เรียนต่อออสเตรเลีย กับ Australian National University

Australian National University ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1946 ตั้งอยู่เมืองCanberra ของประเทศออสเตรเลีย นับเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่อีกแห่งหนึ่ง ด้วยเนื้อที่ถึง 7 Campus colleges และด้วยดีกรีที่ดีและน่าสนใจมากของ Australian National University คือ ติดลำดับที่ 25 จากการจัดลำดับของ QS World University Ranking 2015 ติดลำดับที่ 51-60 World Reputation Ranking และ ถูกจัดลำดับที่ 45 จากการจัดลำดับของ Time Higher Education World University Ranking 2015 จึงส่งผลให้มหาวิทาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากอีกแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย
สาขาวิชาที่เปิดสำหรับหลักสูตร Academic
Arts and Social Sciences
Asia & the Pacific
Business & Economics
Engineering and Computing
Science & Mathematics
Medicine and Medical Science
Law
National Security

การเดินทางมาจากสนามบิน Canberra International Airport
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินมากนัก ใช้เวลาเดินทางเพียง10-15 นาที โดยรถยนต์ส่วนตัว

DIPLOMA OF COMPUTING

เกี่ยวกับหลักสูตร Diploma of Computing โดย ANU College
หลักสูตร Diploma of Computing ออกแบบมาเพื่อนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขา Bachelor of Information Technology ที่ ANU หลักสูตรนี้จะเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อด้าน information technology อาทิ วิชา maths information systems และ computer science.
หลักสูตร Diploma of Computing เปิดสอนทั้งสำหรับนักศึกษาท้องถิ่นและนักศึกษาต่างชาติ

โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องจบหลักสูตรโดยเรียนเป็นระยะเวลา 2 เทอม (เทอมละ 19 สัปดาห์) และต้องเรียนจบ 48 ยูนิท โดยรวมวิชาบังคับดังต่อไปนี้
ANUC1100 – Introduction to Programming and Algorithms
ANUC1710 – Web Development and Design
ANUC1730 – Programming for Scientists
ANUC2400 – Relational Databases
ANUC1101 – Professional Communication
ANUC1001 – Business Information Systems
ANUC1003 – Algebra and Calculus Methods
ANUC1005 – Discrete Mathematical Models

Progression to ANU
เมื่อเรียนจบหลักสูตร Diploma of Computing ด้วยคะแนนผ่านตามเกณฑ์แล้ว นักศึกษาสามารถเข้าเรียนต่อปริญญาตรี Bachelor of Information Technology ชั้นปีที่ 2 ที่ ANU ได้เลย
ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้คะแนนผ่านตามเกณฑ์ นักศึกษาสามารถเริ่มต้นปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ได้ โดยจะได้เครดิตบางตัวจากหลักสูตร Diploma

The Bachelor of Information Technology
Information Technology (IT) สามารถพบเห็นได้ทุกที่รอบๆ ตัวเรา ไม่ว่าจะเป็น TV คอมพิวเตอร์ เกม โทรศัพท์มือถือ นาฬิกา เพลง หรือ ภาพยนตร์ IT กำลังเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ การเรียนรู้ การทำงาน หรือแม้กระทั่งการเข้าสังคมของเราในปัจจุบัน หากคุณสนใจที่จะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่จะขับเคลื่อนวิวัฒนาการในอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วนี้ Bachelor of Information Technology ที่ ANU คือที่สำหรับคุณ
หลักสูตรต่อเนื่องจาก Diploma ต่อด้วยปริญญาตรีจะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนจบ Bachelor of Information Technology โดยเรียนเพิ่มอีกเพียงแค่ 2 ปีเท่านั้นเอง (เรียนปริญญาตรีจบภายใน 3 ปี) สามารถเลือกเมเจอร์ได้ตามลิสต่อไปนี้
Computational Foundations
Computer Engineering
Human-Centric Computing
Information Systems
Information-Intensive Computing
Intelligent Systems
Software Development

DIPLOMA OF LIBERAL STUDIES

เกี่ยวกับหลักสูตร Diploma of Liberal Studies โดย ANU College
หลักสูตร Diploma Liberal of Studies ออกแบบมาเพื่อนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขา Bachelor of Arts ที่ ANU หลักสูตร Diploma จะปูพื้นฐานทางวิชาการให้นักเรียนแน่นพอที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 สาขา Bachelor of Arts

โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องจบหลักสูตรโดยเรียนเป็นระยะเวลา 2 เทอม (เทอมละ 19 สัปดาห์) และต้องเรียนจบ 48 ยูนิท โดยรวมวิชาบังคับดังต่อไปนี้
ANUC1101 – Professional Communication
ANUC1102 – Culture and Human Diversity: Introducing Anthropology
ANUC1104 – Introduction to Social Psychology
ANUC1105 – Introduction to International Relations: Foundations and Concepts
ANUC1106 – Indigenous Peoples, Populations and Communities
ANUC1107 – Logic and Critical Reasoning
ANUC1108 – Terror to Terrorism: A History
ANUC1109 – Close Encounters: How to Read Literature

Progression to ANU
เมื่อเรียนจบหลักสูตร Diploma of Liberal Studies ด้วยคะแนนผ่านตามเกณฑ์แล้ว นักศึกษาสามารถเข้าเรียนต่อปริญญาตรี Bachelor of Arts ชั้นปีที่ 2 ที่ ANU ได้เลย
ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้คะแนนผ่านตามเกณฑ์ นักศึกษาสามารถเริ่มต้นปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ได้ โดยจะได้เครดิตบางตัวจากหลักสูตร Diploma

The Bachelor of Arts
Bachelor of Arts เป็นหลักสูตรที่หลากหลาย ยืดหยุ่นและเป็นที่นิยมที่สุดของ ANU หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิตจะมอบทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ รวมถึงการเขียนและการสื่อสาร ในขณะที่ยังช่วยพัฒนาทักษะในการปรับตัว และเตรียมพร้อมคุณสำหรับการทำงานหรือเรียนต่อในอนาคต
หลักสูตรต่อเนื่องจาก Diploma ต่อด้วยปริญญาตรีจะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนจบ Bachelor of Arts โดยเรียนเพิ่มอีกเพียงแค่ 2 ปีเท่านั้นเอง (เรียนปริญญาตรีจบภายใน 3 ปี) สามารถเลือกเมเจอร์ได้ตามลิสต่อไปนี้
Anthropology
Criminology
Development Studies
English
History
International Relations
Philosophy
Political Science
Sociology

DIPLOMA OF MUSIC


เกี่ยวกับหลักสูตร Diploma of Music โดย ANU College
Diploma of Music โดย ANU เป็นหลักสูตรใหม่ที่จะนำคุณไปสู่หลักสูตรปริญญาตรีที่ Australian National University หลักสูตร Diploma จะเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องทักษะและความรู้สำหรับศึกษาต่อปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 Bachelor of Music
Bachelor of Music เตรียมความพร้อมคุณสู่อาชีพที่ต้องใช้ผลงาน (Portfolio) ในการพิจารณาเข้าทำงาน การประสบความสำเร็จในอาชีพด้านดนตรีไม่เพียงแต่จะต้องมีทักษะด้านการแสดง การแต่งเพลง หรือด้านครีเอทีฟเท่านั้น หากแต่จะต้องคุ้นเคยกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับดนตรีและทักษะในการทำงานในฐานะวิทยากรอีกด้วย
Bachelor of Music ครอบคลุมทุกแนวดนตรี (classical, jazz, contemporary, folk and world music) และมีเมเจอร์ให้เลือกเรียนถึง 3 สาขา ได้แก่ performance, music technology and musicology

หลักสูตรต่อเนื่องจาก Diploma ต่อด้วยปริญญาตรีจะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนจบ Bachelor of Music โดยเรียนเพิ่มอีกเพียงแค่ 2 ปีเท่านั้นเอง (เรียนปริญญาตรีจบภายใน 3 ปี) สามารถเลือกเมเจอร์ได้ตามลิสต่อไปนี้
Performance
Music Technology
Musicology

โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องจบหลักสูตรโดยเรียนเป็นระยะเวลา 2 เทอม (เทอมละ 19 สัปดาห์) และต้องเรียนจบ 48 ยูนิท โดยรวมวิชาบังคับดังต่อไปนี้
ANUC1101 Professional Communication
ANUC1104 Introduction to Social Psychology
ANUC1107 Logic and Critical Reasoning
ANUC1111 Music Performance 1
ANUC1112 Music Performance 2
ANUC1113 Digital Culture: Being Human in the Information Age
ANUC1114 Turning Points in Music History 1: A Millennium of Metamorphoses (900-1900)
ANUC1119 Turning Points in Music History 2: A Century of Crisis and Change (1900 to the Present)

Progression to ANU
เมื่อเรียนจบหลักสูตร Diploma of Music ด้วยคะแนนผ่านตามเกณฑ์แล้ว นักศึกษาสามารถเข้าเรียนต่อปริญญาตรี Bachelor of Music ชั้นปีที่ 2 ที่ ANU ได้เลย

DIPLOMA OF CREATIVE DESIGN


เกี่ยวกับหลักสูตร Diploma of Creative Design โดย ANU College
Diploma of Creative Design โดย ANU เป็นหลักสูตรใหม่ที่จะนำคุณไปสู่หลักสูตรปริญญาตรี ที่ Australian National University หลักสูตร Diploma จะเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องทักษะและความรู้สำหรับศึกษาต่อปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 Bachelor of Design

คณะ ANU College of Arts and Social Sciences ถูกจัดให้อยู่อันดับที่ 1 ในออสเตรเลีย โดย QS World University Rankings 2015/16

โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องจบหลักสูตรโดยเรียนเป็นระยะเวลา 2 เทอม (เทอมละ 19 สัปดาห์) และต้องเรียนจบ 48 ยูนิท โดยรวมวิชาบังคับดังต่อไปนี้
ANUC1101 Professional Communication
ANUC1113 Digital Culture: Being Human
ANUC1120 Art and Design Histories: Making and Meaning
ANUC1121 Visual Communication 1
ANUC1122 Precise Drawing and Model Making
ANUC1710 Web Development and Design

นักเรียนสามารถเลือก 1 ในสองวิชาต่อไปนี้
ANUC1123 Figure and Life
ANUC1124 Image and Object

นักเรียนสามารถเลือก 1 ในสองวิชาต่อไปนี้
ANUC 1100I Introduction to Programming and Algorithms
ANUC1104 Introduction to Social Psychology

เกณฑ์การรับสมัคร Australian National University

English Language Entry Requirements

Program IELTS
Diploma of Computing 6.0 overall
Minimum 5.5 in each band
Diploma of Liberal Studies 6.0 overall
Minimum 5.5 in each band
Diploma of Music 6.0 overall
Minimum 5.5 in each band
Diploma of Creative Design 6.0 overall
Minimum 5.5 in each band

Academic Requirements

Country Qualification  Entry requirement
Thailand Matayom 6 GPA 2.8
Accommodation

ทาง Australian National University มีตัวเลือกที่พัก สำหรับนักศึกษา 3 ประเภท คือ 1) Home stay Accommodation 2) Students under18 และ 3) ที่พักส่วนตัวในเมือง Canberra

Accommodations ทางANU มี 5 หอพักหลักๆที่ตั้งอยู่ภายในของมหาวิทยาลัย

  1. Bruce Hall
  2. Burton&Garran Hall
  3. Fenner Hall
  4. Toad Hall
  5. Ursula Hall

สำหรับ Home-stay Accommodation สัญญาการอยู่อาศัยกับทางโฮส ไม่ต่ำกว่า 4 weeks
ค่าจัดหา Home stay: AU$240
ค่าHost family รับ-ส่ง ที่สนามบิน: AU$120

Home-stay Options
Students Over 18

Accommodation Type Offering Weekly Fee
Private Room Traditional – Breakfast and dinner Mon-Fri, 3meals on weekends AU$ 285.00
Dinner only x7 days AU$265.00
No meals AU$210.00
Shared Room Traditional – Breakfast and dinner Mon-Fri, 3meals on weekends AU$255.00
Dinner only x7 days AU$235.00
No meals AU$190.00

Students Under 18*

Accom. Type Offering Weekly Fee
Private room Complete – Breakfast and dinner Mon – Fri, 3 meals on weekends AU$300.00*
Shared room Complete – Breakfast and dinner Mon – Fri, 3 meals on weekends AU$265.00

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊ก !!!


ตัวแทนของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 02-720-1065, 02-720-1066 สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูต อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ให้ฟรี

ตัวแทนของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน
Tel. 02-720-1065,
02-720-1066

สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน
รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูต อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ให้ฟรี


สมัครเรียนและรับข้อมูลเพิ่มเติม

Name:

Tel:

Email (required) :

ประเทศที่สนใจ:

มหาวิทยาลัยที่สนใจ:

captcha

เรียนต่อประเทศออสเตรเลีย