skip to Main Content

University of Southampton Foundation

[container-fluid] [row] [column md="3" xs="6"] มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ Top 100 ของโลก[/column] [column md="3" xs="6"] มหาวิทยาลัยมีสาขาวิชาให้เลือกมากกว่า 350 สาขา [/column] [column md="3" xs="6"] 83% ของนักเรียนของเรามีความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตร[/column] [column md="3" xs="6"] มีชมรมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 350 ชมรม[/column][/row][/container-fluid] University of Southampton Scholarships ทุนลดค่าเรียน นักเรียนที่เรียนโปรแกรม Foundation และมีคะแนนเกิน 80% ขึ้นไป มีสิทธิ์รับทุน Merit Scholarship…

Read More

University of Winchester Foundation

Location : เมืองวินเชสเตอร์ ห่างจากเมือง Southampton เพียง 10 นาที สามารถเดินทางไปลอนดอนโดยรถไฟในเวลาเพียง 50 นาที University of Winchester Scholarships ทุนลดค่าเรียน N/A เรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ กับ University of Winchester มหาวิทยาลัยวินเชสเตอร์ ตั้งอยู่ที่เมืองวินเชสเตอร์ มีประชากรทั้งหมด 50,000 คน ตัวเมืองยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองอังกฤษเก่าไว้ มีความสงบและปลอดภัยมาก ได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยและน่าอยู่ที่สุดของประเทศอังกฤษตั้งแต่ปี 2006-2013 ตัวมหาวิทยาลัยเองมีนักเรียนเพียง 6,500 คน และมีนักเรียนไทยอยู่เพียง 12 คน (ข้อมูล ณ พฤษภาคม…

Read More