skip to Main Content
coventry3
coventry5
coventry4
coventry1
coventry2
coventry3 coventry5 coventry4 coventry1 coventry2
Location : ตัววิทยาเขตตั้งอยู่ใจกลางเมือง Coventry ห่างจากลอนดอนประมาณ 1 ชั่วโมงโดยทางรถไฟ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

Rankings :

 • Modern University of the Year 2014 โดย The Sunday Times university league
 • Ranked Number 1 มหาวิทยาลัยอังกฤษที่นักศึกษามีความพึงพอใจ โดย National Student Survey
 • Ranked Number 1 ด้าน Film Production and Photography โดย Guardian University Guide 2014
 • Ranked Number 1 ด้าน Dance, Drama and Cinematics โดย The Complete University Guide 2015
 • Ranked Number 5 ด้าน Hospitality, Event Management and Tourism โดย Guardian University Guide 2014
 • Ranked Number 7 ด้าน Building and Town and Country Planning โดย Guardian University Guide 2014
 • Ranked Number 9 ด้าน Nursing and Midwifery โดย Guardian University Guide 2014
 • Ranked Number 10 ด้าน Social Work โดย Guardian University Guide 2014
 • Ranked in the World’s TOP 4% of Higher Education Institutions โดย QS World Rankings 2013
 • 94% ของนักศึกษาที่จบจาก Coventry University ได้รับการจ้างงานภายใน 6 เดือน โดย Higher Education Statistics Agency 2013
Coventry University University Scholarships ทุนลดค่าเรียน
January 2017 Intake
Coventry Academic Performance Scholarship

ทุนมูลค่า £2,000 สมัครก่อน 31 October 2016
เกณฑ์การให้ทุน
นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ GPA 3.20+
กิจกรรมนอกเวลาเรียน หรือประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา

Enterprise Award

ทุนมูลค่า £5,000 สมัครก่อน 31 October 2016
เกณฑ์การให้ทุน
นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ GPA 3.20+
เรียงความ 500 คำ

International Dean’s Excellence in Academia Scholarship (IDEAS)

ทุนมูลค่า £3,000 สมัครก่อน 31 October 2016
เกณฑ์การให้ทุน
นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ GPA 3.20+
เรียงความ 500 คำ

Thailand High Achievers Scholarship

ทุนมูลค่า £2,000 สมัครก่อน 31 October 2016
เกณฑ์การให้ทุน
นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ GPA 3.20+
IELTS 8.0
กิจกรรมนอกเวลาเรียน หรือประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา

Scholarships London Campus
January 2017 Intake
Global Professional Postgraduate Scholarship

ทุนมูลค่า £4,000 จำนวน 4 ทุน สมัครก่อน 7 November 2016
เกณฑ์การให้ทุน
นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ GPA 3.20+
เคยทำงานในองค์กรต่างชาติ ที่มีสาขามากกว่า 1 ประเทศทั่วโลก อย่างน้อย 1 ปี (ต้องมีจดหมาย Reference จากผู้จ้าง)
เรียงความ 500 คำเกี่ยวกับความสำเร็จที่เคยทำต่อบริษัท
กิจกรรมนอกเวลาเรียน หรือประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา

Academic Dean Postgraduate Scholarship

ทุนมูลค่า £3,000 จำนวน 4 ทุน สมัครก่อน 7 November 2016
เกณฑ์การให้ทุน
นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ GPA 3.20+
มีผลภาษา IELTS 7.0 ขึ้นไป
เรียงความ 500 คำ

Entrepreneurial Impact Postgraduate Scholarship

ทุนมูลค่า £3,000 จำนวน 3 ทุน สมัครก่อน 7 November 2016
เกณฑ์การให้ทุน
นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ GPA 3.20+
เรียงความ 500 คำ เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ในฐานะสมาชิกในทีม หรือเจ้าของธุรกิจ

Thailand High Achievers Scholarships

ทุนมูลค่า £2,000 จำนวน 6 ทุน (นักเรียนที่ส่งใบสมัครก่อนวันที่ 7 November 2016 จะได้รับการพิจารณาอัตโนมัติ)
เกณฑ์การให้ทุน
นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ GPA 3.50+ หรือ มีผลสอบ IELTS คะแนน 7.0 ขึ้นไป
มีความตั้งใจและเข้าใจในคอร์สที่จะเรียนที่ Coventry University London

Alumni Loyalty Discount

ส่วนลดค่าเรียนสำหรับศิษย์เก่าที่เรียนจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย £500

Full Payment Discount

ส่วนลดค่าเรียนสำหรับนักเรียนที่ชำระเงินค่าเรียนเต็มจำนวนก่อนวันลงทะเบียนเรียน £500 (London Campus) หรือ 5% ของค่าเรียน (Coventry Campus)

เรียนต่อปริญญาโท Coventry University

Coventry University เป็นมหาวิทยาลัยของอังกฤษที่มีประวัติการณ์ก่อตั้งมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843 โดยเริ่มจากการเป็น Coventry College of Design และเปลี่ยนเป็น Coventry Polytechnic ในปี 1987

Coventry University เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับการยอมรับในด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนที่ดีเยี่ยมสำหรับนักเรียนต่างชาติมากกว่า 2,600 คน จาก 90 ประเทศ มหาวิทยาลัยมีประสบการอันยาวนานในการรับนักเรียนไทยเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องของนักเรียน ทั้งยังมีนวัตกรรมและหลักสูตรที่ทันสมัยทั้งในด้านบริหารธุรกิจ (Business) ศิลปะและการออกแบบ (Art & Design) วิศวกรรมและคอมพิวเตอร์ (Engineering & Computing) และสาธารณสุข (Health & Life Sciences)

วิทยาเขตที่ทันสมัยของ Coventry University ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Coventry และครอบคลุมพื้นที่ถึง 33 เอเคอร์ นอกจากนี้เมือง Coventry ยังได้รับการจัดอันดับจากสถาบันสถิติแห่งชาติ (the Office of National Statistics) เป็น 1 ใน 4 เมืองที่ปลอดภัยที่สุดในประเทศอังกฤษ และมีค่าครองชีพที่เหมาะสม รวมทั้งการผสมผสานวัฒนธรรมวิถีชีวิต และผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติ เมือง Coventry ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศอังกฤษ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเศษจากกรุงลอนดอน และประมาณ 5 นาที จากเมืองเบอรมิ่งแฮมโดยทางรถไฟ

การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยจะเน้นการเตรียมความพร้อมในทักษะต่างๆ ที่จะนำไปใช้พัฒนาการทำงาน หลักสูตรของ Coventry University ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ มากมาย รวมทั้งมีโปรแกรมฝึกงานสำหรับนักเรียนเพื่อเตรียมตัวสำหรับการทำงานจริจากหลากหลายบริษัทชั้นนำ อาทิเช่น Jaguar, IBM, Ford, Cable and Wireless เป็นต้น

สนามบินที่สะดวกในการเดินทาง:
Coventry Campus : สนามบิน Birmingham International airport ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 20 นาทีมาที่ตัวมหาวิทยาลัย หรือเดินทางโดยรถไฟ จากลอนดอน ใช้เวลาประมาณ 80 นาที (รถไฟออกทุกๆ 30 นาทีตลอดวัน)
London Campus : สนามบิน London Heathrow

เกณฑ์การรับสมัคร Coventry University
 • นักศึกษาที่สมัครเรียนในระดับปริญญาโท ต้องมีผล GPA จากปริญญาตรี 2.5 ขึ้นไป
 • IELTS 6.5 with all sub scores 5.5 สำหรับคอร์สทั่วไป
 • เปิดเรียนสามครั้งต่อปี คือ ตุลาคม, มกราคม และเมษายน
กรณีที่ผลคะแนนสอบ IELTS ไม่ถึง 6.5 สามารถเรียนคอร์สภาษาอังกฤษเพิ่มเติม กับทางมหาวิทยาลัยได้ดังนี้

Pre-sessional courses London
Pre-Sessional English courses – for degrees starting in January 2017
IELTS Required Current English Level Minimum Component Scores Length Course Start Date Course End date Pre-sessional Course Fees
6.5/Postgraduate Study 5.5 5.0 10 weeks 21 September 2016 January 2017 £2,950
6.0 5.5 5 weeks 26 October 2016 January 2017 £1,500
Pre-Sessional English courses – for degrees starting in April 2017
IELTS Required Current English Level Minimum Component Level Length Course Start Date Course End date Pre-sessional Course Fees
6.5 Postgraduate Study 5.5 5.0 10 weeks 04 January 2017 April 2017 £2,950
6.0 5.5 5 weeks 08 February 2017 April 2017 £1,500

Coventry University

Coventry University Coventry Campus
เกณฑ์การรับสมัคร Coventry University


 • นักเรียนที่สมัครเรียนในระดับปริญญาโท ต้องมีผล GPA จากปริญญาตรี 2.5 ขึ้นไป
 • IELTS 6.5 with all sub scores 5.5 สำหรับคอร์สทั่วไป
กรณีที่ผลคะแนนสอบ IELTS ไม่ถึง 6.5 สามารถเรียนคอร์สภาษาอังกฤษเพิ่มเติม กับทางมหาวิทยาลัยได้ดังนี้

Pre-sessional courses สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษา
Tuition Fee: £310.00 per week.
For Degree Courses starting in May 2017
Programme IELTS Subskills Duration Start Date End Date Tuition Fees
6.5 Postgraduate Study 5.5 5.0 10 weeks 2nd February 2017 May 2017 £3,100
6.0 5.5 5 weeks 9th March 2017 May 2017 £1,550
For Degree Courses starting in September 2017
Programme IELTS Subskills Duration Start Date End Date Tuition Fee
6.5 Postgraduate Study 4.5 4.0 30 weeks 19Jan 2017 Sep 2017 £9,300
5.0 5.0 15 weeks 18th May 2017 Sep 2017 £4,650
5.5 5.0 10 weeks 29th June 2017 Sep 2017 £3,100
6.0 5.0 5 weeks 3rd August 2017 Sep 2017 £1,550
For Degree Courses starting in January 2018
Programme IELTS Subskills Duration Start Date End Date Tuition Fee
6.5 Postgraduate Study 4.5 4.0 30 weeks 20th April 2017 January 2018 £9,300
5.0 5.0 15 weeks 3rd August 2017 January 2018 £4,650
5.5 5.0 10 weeks 28th September 2017 January 2018 £3,100
6.0 5.0 5 weeks 2rd November 2017 January 2018 £1,550
หลักสูตรที่น่าสนใจ
London Campus Postgraduate Course & Fee 2016/2017
MSc  Fees  Jan  April  Sep
MSc Employability Leadership
£13,000
Y
Y
MSc Global Financial Trading
£13,000
Y
Y
MSc International Fashion Marketing
£13,000
Y
Y
MSc International Hospitality and Tourism Management
£13,000
Y
MBA
MBA Global Business
£15,250
Y
Y
Y
MBA Global Financial Services
£15,250
Y
Y
Y
MBA International Fashion Management
£15,250
Y
Y
Y
MBA International Human Resource Management
£15,250
Y
Y
Y
MBA International Marketing
£15,250
Y
Y
Y
MBA Oil and Gas Management
£15,250
Y
Y
Y
Coventry Campus Postgraduate Taught Courses & Fee 2016/2017
Coventry School of Art and Design
Automotive Design MA £12,068
Interior Design MA
Applied Communication MA
Automotive Journalism MA
Communication, Culture and Media MA
Digital Media and Culture MA
Film and Visual Cultures MA
Global Journalism MA
Global Media and Communication MA
Specialist Journalism MA
Painting MA
Photography and Media MA
Health Journalism MA
£13,476
Contemporary Arts Practice MA
Graphic Design MA
Design and Transport MSc
Industrial Product Design MSc
Illustration and Animation MA
Media Production MA
£12,086
Faculty of Engineering and Computing
Automotive Engineering MSc
Civil and Structural Engineering MSc
Civil Engineering MSc
Civil Engineering (Technical Route) MSc
Computer Science MSc
Computing MSc
Construction Management MSc
Construction Project and Cost Management MSc
Control Engineering MSc
Data Science and Computational Intelligence MSc
Electrical and Electronic Engineering MSc
Embedded Microelectronics and Wireless Systems MSc
Engineering and Management MSc
Engineering Business Management MSc
Engineering Project Management MSc
European Systems and Control MSc
Forensic Computing MSc
Human Factors in Aviation MSc
Humanitarian Engineering and Computing MSc
Information Technology MSc
Logistics MSc
Sustainable Building Performance and Design MSc
Management Information Systems MSc
Management of Information Technology MSc
Manufacturing Engineering MSc
Mechanical Engineering MSc
Network Computing MSc
Software Development MSc
Supply Chain Management MSc
Systems and Control MSc
Oil and Gas Engineering MSc
£12,068 – £13,476
Faculty of Business, Environment and Society
Petroleum and Environmental Technology MSc
Finance MBA
International Business MBA
International Sport Management MBA
Management MBA
Marketing MBA
£14,500
English Language Teaching MA
International Business Law LLM
International Law LLM
Law LLM
Diplomacy, Law and Global Change MA
International Relations MA
Terrorism, International Crime and Global Security MA Peace and Conflict Studies MA
Disaster Management MSc
Emergency Planning and Management MSc
Environmental Management MSc
Food Security Management MSc
£11,280
Advertising and Marketing MA
Human Resource Management MA
Marketing Management MA
Sport Marketing MA
International Business MSc
International Business Economics MSc
Accounting and Financial Management MSc
Banking and Finance MSc
Event Management MSc
Finance MSc
Global Distribution Management MSc
International Human Resource Management MSc
International Marketing MSc
Investment Management MSc
Oil and Gas Management MSc
Sport Management MSc
Strategic Marketing Management MSc
£13,678
Faculty of Health and Life Sciences
Neurological Occupational Therapy (Clinical Placement) MSc
Biotechnology MSc
Pharmacology and Drug Discovery MSc
Molecular Biology MSc
Manual Therapy MSc
£12,068
Health Psychology
Health Studies MSc
£11,280
Fraud Investigation Management MSc
Transforming Health Care MSc
Advancing Physiotherapy Practice MSc
Applied Sport and Exercise Science MSc
Applied Forensic Investigation MSc
Business Psychology MSc
Applied Psychology MSc
Psychology MSc
Career Guidance MA
Health Studies MSc
Occupational Therapy MSc
Forensic Psychology MSc
Nursing Studies MSc
Health Psychology MSc
Occupational Psychology MSc
Strength & Conditioning MSc
Neurological Occupational Therapy (Work Based Learning for qualified Occupational Therapist) MSc
£11,280
Accommodation
London Campus
Magenta House, the Student Housing Company

Magenta House เป็นที่พักนักศึกษาเอกชน ที่ห่างจาก Coventry London Campus เพียง 10 นาที และ อยู่ติดกัน Aldgate East Underground Station ที่พักมีทั้งแบบ Studio ส่วนตัว ที่มีครัว และห้องเดี่ยว แบบมีห้องน้ำในตัว ที่ต้องแชร์ครัวกับเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน ทุกห้องมีเฟอร์นิเจอร์พร้อมอยู่ โดยมีโต๊ะเขียนหนังสิอ เตียงนอน และตู้เสื้อผ้า ค่าเช่ารวมน้ำไฟ wifi 16 MB High speed broadband มีพนักงานดูแล 24 ชั่วโมง

The Curve, CRM Student Accommodation

The Curve เป็นที่พักนักศึกษาในเครือ CRM อยู่ห่างจากแคมปัสเพียง 10 นาที โดยการเดิน และใกล้ Aldgage East tube อยู่บริเวณใกล้กับ Magenta House ทุกห้องเป็นห้องเดี่ยวแบบมีห้องน้ำในตัว และมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันเช่น ห้องเล่นเกมส์ ห้องพักผ่อนส่วนกลาง ห้องออกกำลังกายเปิด 24 ชั่วโมง

Prices start from £199 per week

Email: curve@crm-limited.co.uk

Coventry Campus
Pillar Box

ตั้งอยู่กลางใจเมือง Coventry นักศึกษาสามารถเดินไปแคมปัสได้ ห้องนอนเป็นแบบห้องเดี่ยวที่มีห้องน้ำในตัว มีทั้งแบบเตียวเดี๋ยว และเตียงคู่ ดังนี้

Halls Name Pillar Box
Number of beds 111
Room types SingleSingle studio
Double studio
Two bed studio
Average room size 3.02m x 1.97m (single)5.10m x 5.07m (double)
Bathroom facilities En-suite bathroom with shower
Kitchen facilities Shared between 6 studentsCooker, microwave, fridge/freezer and ironing board provided
Bedroom facilities Bed (bedding not included)Desk and chair
Wardrobe
Bookshelf
Wastepaper bin
Lynden House

ตั้งอยู่ในเขตที่มีชีวิตชีวาห่างจากตัวเมืองออกไปเพียงเล็กน้อย เป็นห้องนอนเดี๋ยวที่มีห้องน้ำในตัวและอยู่กับเป็นสัดส่วน โดยมีเพื่อนแชร์ห้องครัวตั้งแต่ 3-8 คน มีรายละเอียดดังนี้

Halls Name Lynden Houses
Number of beds 62
Room types Single – varying in size
Average room size 4.88m x 4.88m (large)
2.44m x 2.44m (small)
Bathroom facilities En-suite bathroom with shower
Kitchen facilities Shared between 3 to 8 students
Cooker, microwave and fridge/freezer provided
Bedroom facilities Bed (bedding not included)
Desk and chair
Wardrobe
Bookshelf
Wastepaper bin
Priory Hall

Priory Hall เป็นหอแรกๆ ที่ยังคงมีความนิยมอยู่มาก เพราะสถานที่ตั้งที่ดี ใกล้กับใจกลางเมือง ร้านค้า และร้านอาหารต่างๆ นอกจากนี้ หอพักนี้ยังจัดอาหารให้ด้วย (Catered Halls) นักเรียนจะได้ทานอาหาร 10 มื้อ วันจันทร์ – วันศุกร์ โดยกินที่ Foodcourt ใกล้ๆ กับ The Hub

Halls Name Priory Hall
Number of beds 506
Room types *Single catered
*Single catered Plus
Average room size 3.46m x 2.61m
Bathroom facilities Shared between 5 to 8 students
Washbasin provided in room
Kitchen facilities Small pantry on each floor containing a microwave and fridge
As Priory Hall is a catered accommodation no cooker is provided in the shared pantry
Bedroom facilities Bed (bedding not included)
Desk and chair
Wardrobe
Bookshelf
Wastepaper bin
University Houses
Number of beds 263
Room types Single
*Premium Single
*Studio Ensuite
*Non-studio Ensuite
Average room size 4.2m x 4.2m
Bathroom facilities Facilities vary depending on the house allocated
Facilities shared between up to 6 students
Washbasin provided in room at some properties
Kitchen facilities Facilities vary depending on the house allocated
Facilities shared between up to 12 students
Cooker, microwave, fridge/freezer and ironing board provided in all properties
Bedroom facilities Bed (bedding not included)
Desk and chair
Wardrobe
Bookshelf
Wastepaper bin

 
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊ก !!!


ตัวแทนของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 02-720-1065, 02-720-1066 สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูต อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ให้ฟรี