แนะนำการเทียบวุฒิ และการสอบเป็นผู้สอบบัญชี

บทความโดย: สภาวิชาชีพบัญชี http://www.fap.or.th/

แนะนำการเทียบวุฒิและการสอบเป็นผู้สอบบัญชี (Auditor) ในประเทศไทยสำหรับผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ สภาวิชาชีพบัญชี หรือ Federation of Accounting Professions เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่อนุมัติใบอนุญาติเป็นผู้สอบบัญชีในประเทศไทย โดยมีเกณฑ์การอนุมัติคร่าวๆดังนี้

  1. วุฒิปริญญาตรีทางด้านการบัญชี (Bachelor of Accounting, Bachelor of Business, Accounting)
  2. ชั่วโมงทำงาน 3,000 ชั่งโมง
  3. ผ่านการสอบ 7 วิชาที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ท่านที่จบการศึกษาสาขาบัญชีในระดับปริญญาตรี Bachelor of Accounting จากต่างประเทศ หากท่านต้องการเป็นผู้สอบบัญชีในประเทศไทย ท่านต้องติดต่อสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อทำการเทียบวุธการศึกษาของท่าน เมื่อได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางสภาวิชาชีพบัญชีแล้วว่าปริญญาตรีของท่านเทียบเท่าปริญญาตรีของไทย ท่านจึงสามารถเริ่มเก็บจำนวนชั่วโมงทำงาน และมีสิทธิ์สอบ 7 วิชาบังคับเพื่อรับใบอนุญาติการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี

คำถามที่พบบ่อย

ถาม ผมจบปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การงิน ( Bachelor of Business , Finance) แต่จบปริญญาโทด้านการบัญชี Master of Professional Accounting จากประเทศออสเตรเลีย ผมจะสามารถสอบเป็นผู้สอบบัญชีในประเทศไทยได้ หรือไม่และมีขั้นตอนอย่างไร
ตอบ  เนื่องจากปริญญาตรีของท่านเป็นสาขาการเงิน ซึ่งไม่ใช่การบัญชีโดยตรงตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด แม้ว่าปริญญาโทจะเป็นการบัญชี ท่านต้องติดต่อสภาวิชาชีพการบัญชี เพื่อตรวจสอบว่าวิชาที่ได้เรียนมาทั้งสองระดับเพียงพอ เทียบเท่าปริญญาตรี การบัญชีของไทย หรือไม่ เนื่องจากการศึกษาระดับปริญญาโทใช้เวลาเรียนน้อยกว่า ท่านอาจต้องลงเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้ เพื่อให้ครบวิชาทั้งหมดตามกำหนด หลังจากได้รับการรับรองวุฒิการศึกษาแล้วท่านจึงสามารถเริ่มเก็บชั่วโมง และมีสิทธิ์สอบ 7 วิชาชีพบังคับ

ถาม ถ้าดิฉันเรียนปริญญาตรีการบัญชีโดยตรงจากประเทศอังกฤษและมีประสบการณ์ทำงานสาขาบัญชีที่นั่นมากว่า 5 ปี ได้รับใบอนุญาติเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของประเทศอังกฤษแล้วด้วย อย่างนี้จะสามารถเทียบมาเป็นผู้สอบบัญชีในประเทศไทยได้เลยไหมค่ะ เพราะคิดว่ามาตรฐานการเป็นผู้สอบคงเหมือนกันทั่วโลก
ตอบ  สาขาการบัญชีเป็นหนึ่งในสาขาวิชาชีพที่ไม่สามารถเทียบข้ามประเทศได้ ประเทศไทยมีกฏระเบียบที่ใช้เฉพาะในประเทศไทย ถ้าท่านต้องการใบอนุญาติผู้สอบบัญชีในประเทศไทย ท่านต้องได้รับการอนุมัติและได้รับใบอนุญาติจากสถาวิชาชีพบัญชีของไทยเท่านั้น ขั้นตอนแรกท่านต้องทำเรื่องขอเทียบวุธิการศึกษา เนื่องจากท่านจบระดับปริญญาตรีมาตรงสาย ท่านอาจสามารถเทียบวุธิผ่านโดยไม่ต้องเรียนเพิ่ม แต่ท่านยังจะต้องเก็บชั่วโมงการทำงาน 3,000 ชั่วโมงและสอบ 7 วิชาบังคับ ทั้งนี้ท่านต้องรอให้การเทียบวุธิผ่านก่อน มิฉะนั้นจะไม่สามารถนับรวมชั่วโมงการทำงาน และไม่มีสิทธิ์สอบ

ถาม ปีหนึ่งสภาวิชาชีพบัญชี จัดสอบกี่ครั้ง
ตอบ  การสอบจะมีขึ้น 3 ครั้งต่อปี

ถาม ผลสอบของทั้ง 7 วิชาใช้ได้นานกี่ปี
ตอบ การสอบวิชาชีพที่ตอนนี้มีกำหนดอยู่ที่ 7 วิชา ท่านสามารถทยอยเก็บในระหว่างที่ท่านทำงานโดย เมื่อท่านสอบผ่าน ท่านสามารถเก็บผลที่ผ่านแล้วได้ภายในเวลา 4 ปี

ท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการสอบผู้สอบบัญชีท่านสามารถสอบถามได้ที่

ที่อยู่ เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2685-2500
โทรสาร 0-2685-2501
Homepage http://www.fap.or.th
E-Mail fap@fap.or.th

Recent News

สมัครเรียนและรับข้อมูลเพิ่มเติม

Name:

Tel:

Email (required) :

ประเทศที่สนใจ:

มหาวิทยาลัยที่สนใจ:

captcha


ตัวแทนของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน
Tel. Tel. 086 304 2420
02 129 3527

สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน
รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูต อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ให้ฟรี


Facebook