เส้นทางสู่การเรียนแพทย์ในสหราชอาณาจักร

Pathway to Medicine & Dentistry

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนแพทย์ ทันตแพทย์หรือสายอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ในประเทศอังกฤษ ท่านมีทางเลือก 2 ทาง

ทางเลือกที่ 1: เรียน A level เพื่อเข้าเรียนแพทย์

A-Level เป็นหลักสูตรการเรียนระดับมัธยมศึกษามาตรฐานของประเทศอังกฤษ

นักเรียนต้องเลือกเรียนกี่วิชาและวิชาอะไรบ้าง Medicine of the future

 นักเรียนที่ต้องการเรียนแพทย์จำเป็นต้องเรียน A-Level อย่างน้อยที่สุด 3 วิชา โดยเรียนวิชา Chemistry, Biology และ Physics or Maths (หรือทั้งคู่) และต้องได้เกรดอย่างน้อย A ขึ้นไปในทุกๆ วิชา

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่คาดหวังให้ผู้สมัครเรียนแพทย์เป็นบุคคลที่มีความรู้สาขาอื่นด้วย นักเรียนจึงควรเลือกวิชาที่ 4 เป็นวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ (non-Science Subject) อย่างไรก็ตาม วิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ดังกล่าวต้องไม่ใช่วิชา Critical thinking หรือ General Studies

มีคุณสมบัติอย่างอื่นอีกไหมที่นักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนแพทย์ต้องมี

  • IELTS: ผู้สมัครต้องได้คะแนนภาษาอังกฤษ IELTS 7.0 เป็นอย่างต่ำ และบางมหาวิทยาลัยอาจต้องการ IELTS สูงถึง 7.5
  • Internship: มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทางการแพทย์ส่วนมาก ต้องการนักเรียนที่มีประสบการณ์ทำงานแบบชั่วคราวในโรงพยาบาลมาก่อน นักเรียนที่ต้องการเรียนแพทย์จึงควรเข้าฝึกงานแบบชั่วคราวกับโรงพยาบาลในช่วงหยุดภาคฤดูร้อน
  • UKCAT (The UK Clinical Aptitude Test) หรือ BMAT (The Biomedical Admissions Test) ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่ท่านสมัคร ว่าต้องการ UKCAT หรือ BMAT ท่านควรเช็คกับมหาวิทยาลัยก่อนเพื่อเตรียมตัวสอบให้ตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สำคัญอย่างยิ่งที่ นักเรียนต้องทำการลงทะเบียนเพื่อสอบ UKCAT or BMAT ในขณะที่เรียน A-Level ปีแรก (AS) ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน เนื่องจากที่สำหรับนักเรียนแพทย์มีจำนวนจำกัด นักเรียนต้องมีผลสอบดังกล่าวก่อนการยื่นใบสมัครผ่าน UCAS การยื่นใบสมัคร UCAS นั้นต้องทำในปีสุดท้าย (A2) โดยมีกำหนดส่งใบสมัครสาขาแพทย์ภายในวันที่ 15 October ของทุกปี

รายละเอียดการเรียน A-Level กับโรงเรียน A- Level ชื่อดัง Bellerbys College ที่มีนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนแพทย์ในประเทศอังกฤษมากที่สุด คลิ๊กเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดการเรียน A-Level กับ Newton Programme, Norwich โรงเรียนแรกที่จัดสอนภายในตัวมหาวิทยาลัย University of East Anglia คลิ๊กเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ทางเลือกที่ 2: เรียน Foundation เพื่อเข้าเรียนแพทย์โดยตรง
หลักสูตร Foundation นั้นเป็นหลักสูตรเตรียมปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยดังต่างๆ เปิดสอน โดยจะเปิดสอนเฉพาะสาขาเท่านั้น มหาวิทยาลัยส่วนมากเปิดสอนสาขาทั่วไป เช่น สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ (Business and Management) สาขาวิศวกรรม (Engineering) สาขาวิทยาศาสตร์ (Science) เป็นต้น

ในอดีตไม่มีการเปิดหลักสูตร Foundation สำหรับสาขาการแพทย์ ซึ่งบังคับให้นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อด้านการแพทย์ทุกคนต้องเรียน A-Level เพิ่ม หากแต่เวลาเปลี่ยนมหาวิทยาลัยดังต่างๆ ได้คิดค้นหลักสูตรเตรียมการแพทย์ของตัวเอง จึงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าเรียนสายการแพทย์ที่ประเทศอังกฤษได้ง่ายขึ้น

ข้อแตกต่างระหว่างการเรียน A- Level การเรียน Foundation เพื่อการเรียนแพทย์คือ หากท่านเรียน A-Level ท่านสามารถเทียบเข้าเรียนแพทย์กับมหาวิทยาลัยใดก็ได้ในประเทศอังกฤษ ส่วนการเรียน Foundation เพื่อการเรียนแพทย์นั้น ท่านสามารถเข้าเรียนแพทย์ได้เฉพาะกับมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน Foundation เท่านั้น


ตัวแทนของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 02-720-1065, 02-720-1066 สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูต อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ให้ฟรี
Recent News

สมัครเรียนและรับข้อมูลเพิ่มเติม

Name:

Tel:

Email (required) :

ประเทศที่สนใจ:

มหาวิทยาลัยที่สนใจ:

captcha


ตัวแทนของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน
Tel. Tel. 086 304 2420
02 129 3527

สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน
รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูต อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ให้ฟรี


Facebook