skip to Main Content

การเรียนต่อปริญญาตรีที่สหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัยดังของประเทศอังกฤษที่เปิดหลักสูตร International Foundation คลิ๊ก
มหาวิทยาลัยดังของประเทศอังกฤษ ที่เปิดหลักสูตร International Year 1 คลิ๊ก
เส้นทางที่นักเรียนไทยสามารถสมัครเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษนั้น ทำได้หลายทางขึ้นอยู่กับระบบการเรียนที่ท่านเรียนในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้
การเข้าเรียนปี 1 โดยใช้วุฒิ A –Level หรือ IB (International Baccalaureate)
หากท่านเป็นคนหนึ่งที่เรียนจบในโรงเรียนอินเตอร์ หรือ โรงเรียนที่ใช้ระบบการเรียนของประเทศอังกฤษ หรือระบบ IB ท่านสามารถเอาผล A Level หรือ IB ที่ได้มาใช้ในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยได้โดยตรง การสมัครนั้นต้องทำผ่าน UCAS ซึ่งเป็นระบบการรับสมัครเข้ามหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษที่ใช้กับนักศึกษาชาวอังกฤษทั่วประเทศ เนื่องจากวุฒิของท่านเป็นวุฒิของระบบอังกฤษอยู่แล้ว นักเรียนไทยที่มีวุฒิ A Level และ IB จึงต้องทำการแข่งขันกับนักเรียนชาวอังกฤษได้ไม่มีการแยกประเภทพิจารณา การสมัคร UCAS สามารถทำได้ตั้งแต่เรียนเทอมสุดท้าย ท่านจะสามารถเลือก หลักสูตรและมหาวิทยาลัยได้ 5 แห่งโดยแบ่งเป็นลำดับตามความต้องการจากสูงสุดไปต่ำสุด โดยระบบจะคัดเลือกคนที่มีคะแนนดีสุดที่ต้องการเข้าเรียนคณะนั้นๆ ของมหาวิทยาลัยที่เลือก เมื่อท่านได้รับการตอบรับท่านต้องทำการยืนยันการตอบรับ ภายในเวลาที่กำหนด หากท่านได้รับการตอบรับมากกว่า 1 ที ท่านต้องเลือกเพียงที่เดียวแล้ว ส่วนที่ของมหาวิทยาลัยที่ท่านสละสิทธิ์ จะถูกส่งไปให้คนอื่นๆที่เลือกคณะนั้นๆ ผ่านระบบ Clearing จนกว่ามหาวิทยาลัยจะได้รับนักเรียนตามจำนวน ที่ต้องการ

การเข้าเรียนผ่าน Foundation โดยใช้วุฒิมัธยมศึกษาจากเมืองไทย หรือการเรียนระบบการศึกษาอื่นๆ
นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากประเทศไทย มัธยม 5 และ มัธยม 6 หรือ เรียนระบบอินเตอร์อื่นๆ ในประเทศไทย Grade 11 หรือ Grade 12 ท่านสามารถเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษได้ โดยการเรียนหลักสูตร Foundation ซึ่งถูกกำหนดให้นักศึกษาต่างชาติเรียนก่อนการเข้าเรียนปี 1 เนื่องจากการเรียนระบบอังกฤษ จะใช้เวลาเรียนก่อนมหาวิทยาลัย ( Up to A-Level) 13 ปี และระดับปริญญาตรีอีก 3 ปี เท่านั้น จึงต้องมีการเรียนชดเชย การเรียน Foundation นี้จะใช้เวลาเรียน 1 ปี หลักสูตรเปิดสอนโดยมหาวิทยาลัย ห้องเรียนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย โดยนักเรียนจะใช้ชีวิตเปรียบเสมือนเด็กมหาวิทยาลัยทั่วไป วิชาที่เรียนจะสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ท่านต้องการเรียนในระดับปริญญาตรี ปัจจุบันนี้มีมหาวิทยาลัยชั้นนำมากมายเปิดหลักสูตร Foundation เป็นของตัวเองพร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติ รวมถึงนักเรียนไทยที่เรียนดี โดยทั่วไปนั้นนักเรียนต้องจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถึงจะเข้าเรียน Foundation ได้ อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นสำหรับนักเรียนที่จบมัธยมปีที่ 5 ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้น สามารถเข้าเรียน Foundation ได้เลย และ นักเรียนที่จบมัธยม 6 ที่มีผลการเรียนดี สามารถ เข้าเรียน International year 1 หรือ ปี 1 ได้ซึ่งจะประหยัดเวลาเรียนไป 1 ปี

Diploma Year 1 คืออะไร

  • หลักสูตรปริญญาตรี ปี 1 สำหรับนักเรียนต่างประเทศที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ในประเทศอังกฤษ
  • หลักสูตร Diploma Year 1 เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัย เรียนในมหาวิทยาลัย นักเรียนเป็นนักเรียนของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มตัว
  • เรียน Diploma Year 1 การันตีเข้าเรียนปี 2 หลังจบหลักสูตร
  • เหมาะ สำหรับนักศึกษาจบ ม. 6 ที่มีผลการเรียนดี (ไม่จำเป็นต้องเรียน Foundation ) และ นักศึกษาที่จบปี 1 ในมหาวิทยาลัยของไทย ที่ต้องการเปลี่ยนสายการเรียน
  • มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตร International Year One
สมัครเรียนวันนี้โทร 086 304 2420, 02 129 3527 Line ID: @EFLBKK
เรียนต่อ Foundation ที่ประเทศอังกฤษ