เรียนต่อปริญญาโทประเทศอังกฤษ

จะรู้ได้อย่างไรว่าได้เลือกเรียนหลักสูตรปริญญาโทที่ดีและเหมาะสม?

การเลือกมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษนั้น สามารถพิจารณาได้จากหลายๆ ปัจจัยด้วยกัน นักเรียนแต่ละท่านนั้นแตกต่างกับทั้งผลการเรียนระดับปริญญาตรี, สาขาที่ต้องการเรียนต่อ, เกรดเฉลี่ยที่ได้รับ , ระยะเวลาที่ต้องการใช้ในต่างประเทศ และงบประมาณ เจ้าหน้าที่แนะแนวของเรามีประสบการณ์ และความชำนาญในการให้คำปรึกษา จึงสามารถช่วยท่านเลือกมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมที่สุดได้ เราได้จำแนกมหาวิทยาลัยเป็นประเภทตามเกรดเฉลี่ยเพื่อให้ท่านสะดวกในการค้นหา ดังนี้

ในกรณีที่นักเรียนเกรดเฉลี่ยไม่ถึง สามารถเรียนคอร์ส PRE-MASTER เพื่อปรับเกรดก่อนได้ ดังนี้