เรื่องเล่าจากแดนจิงโจ้ (ตอนที่ 1): ความน่าสนใจของประเทศ ออสเตรเลีย


บทความโดย: ทิพย์ศริน ภัคธนกุล และทศพล เชี่ยวชาญประพันธ์

เมื่อพูดถึงประเทศออสเตรเลีย ภาพที่คนไทยพอจะนึกออกก็คงเป็นสัตว์แปลกๆ ที่อาศัยอยู่เฉพาะประเทศนี้ เช่น จิงโจ้ โคอล่า (Koala) หรือนกอีมู (Emu) ซึ่งเป็นนกที่บินไม่ได้ สำเนียงภาษาอังกฤษแปลกๆ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยี่ห้อ แบลคมอร์ส (Blackmores) และนครซิดนีย์ (Sydney) เมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales – NSW) ที่เป็นทั้งเมืองท่า เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศนี้เท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ออสเตรเลียยังมีแง่มุมอื่นๆ ที่น่าสนใจและน่าศึกษาอีกมากมายทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม นโยบายต่างประเทศ หรือแม้แต่การกีฬาก็ตาม

คำถามและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ ของประเทศออสเตรเลียด้านล่างนี้ อาจช่วยให้ท่านรู้สึกสนใจประเทศตะวันตกที่อยู่ใกล้ประเทศไทยประเทศนี้มากขึ้น

เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียคือเมืองอะไร
Answer: เมืองหลวงของออสเตรเลียคือ กรุงแคนเบอร์รา (Canberra) เกิดจากการประนีประนอมกันระหว่างนครซิดนีย์ (Sydney) เมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales – NSW) กับนครเมลเบิร์น (Melbourne) เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย (Victoria – VIC) ซึ่งล้วนเป็นเมืองใหญ่ มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและจะไม่มีวันยอมให้อีกเมืองหนึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ สุดท้ายออสเตรเลียจึงตกลงกันที่จะสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่ซึ่งอยู่ในอาณาเขตของรัฐนิวเซาท์เวลส์ (ตั้งอยู่ประมาณ ๒๘๐ กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของนครซิดนีย์) ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 3 ชั่วโมง แต่ระหว่างการก่อสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่นี้ เมืองหลวงชั่วคราวต้องตั้งอยู่ที่นครเมลเบิร์นเท่านั้น ส่วนคำว่า Canberra สันนิษฐานว่าเป็นคำในภาษาอะบอริจิ้น (Aboriginal word) ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของประเทศออสเตรเลีย แปลว่า ที่ประชุม ชาวออสเตรเลียออกเสียงชื่อเมืองหลวงแห่งใหม่เป็น 2 พยางค์ คือ Can-bra ตามการออกเสียงของ เลดี้ เดนแมน (Lady Denman) ภรรยาของผู้สำเร็จราชการประจำออสเตรเลีย [ตัวแทนพระเจ้าจอร์ที่ 5 (King George V) แห่งสหราชอาณาจักรในขณะนั้น] เพราะรัฐบาลของพรรคเลเบอร์ (Australian Labor Party – ALP) ไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะออกเสียงชื่อเมืองหลวงใหม่แห่งนี้ว่าอย่างไร ในที่สุด รัฐบาลจึงตกลงกันว่า ไม่ว่าเลดี้ เดนแมน จะออกเสียงชื่อเมืองหลวงแห่งใหม่นี้ว่าอย่างไร ให้ถือเป็นข้อยุติตามนั้น

สัญลักษณ์ของรัฐบาลออสเตรเลียคือสัตว์ชนิดใด
Answer: จิงโจ้ และนกอีมูถูกเลือกเป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลออสเตรเลีย เพราะทั้งจิงโจ้และนกอีมูเป็นสัตว์ไม่กี่ชนิดบนโลกใบนี้ที่ไม่สามารถเดินหรือกระโดดถอยหลังได้ เพราะฉะนั้นประเทศจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าเท่านั้น
ใครคือประมุขของประเทศออสเตรเลียคนปัจจุบัน
Answer: ประเทศออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศเครือจักรภพที่ยังคงนับถือพระมหากษัตริย์หรือสมเด็จพระราชินีนาถแห่งสหราชอาณาจักรเป็นประมุข เพราะฉะนั้น ประมุขของออสเตรเลียองค์ปัจจุบันคือ สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 (Queen Elizabeth II)

ประเทศอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกับออสเตรเลียเช่น แคนาดา และนิวซีแลนด์ เป็นต้น ในทางปฏิบัติ พระมหากษัตริย์หรือสมเด็จพระราชินีนาถแห่งสหราชอาณาจักรทรงแต่งตั้งผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ ( Governor-General) ตามคำแนะนำของนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลีย ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ท่าน ปัจจุบันเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด ชื่อ เซอร์ ปีเตอร์ จอห์น คอสโกรฟ (Sir Peter John Cosgrove) ท่านเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองกำลังนานาชาติในติมอร์ตะวันออก (International Force for East Timor – INTERFET) ซึ่งในกองกำลังดังกล่าวมีนายทหารไทยเป็นรองผู้บัญชาการ คือ พลเอกทรงกิตติ จักกาบาตร์ (ขณะนั้นยศพลตรี) นอกจากนี้ ยังมีผู้หญิงท่านหนึ่งที่ได้ดำรงตำแหน่งนี้เป็นท่านแรก ชื่อ เควนทิน ไบรซ์ (Quentin Bryce) ดำรงตำแหน่งตั้งวันที่ 5 กันยายน ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) จนถึงวันที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557)

รู้หรือไม่? พรรคการเมืองที่จัดตั้งโดยขบวนการแรงงานพรรคแรกของโลกจัดตั้งขึ้นในออสเตรเลีย
เมื่อพูดถึงพรรคการเมืองที่จัดตั้งโดยขบวนการแรงงาน หลายท่านคงนึกถึงพรรคเลเบอร์ของประเทศอังกฤษ แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า พรรคการเมืองที่จัดตั้งโดยขบวนการแรงงานพรรคแรกของโลกที่ได้จัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเมื่อปี ค.ศ. 1904 (พ.ศ. 2447) และมีเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาหลังการเลือกตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1910 (พ.ศ. 2453) คือ พรรคเลเบอร์ของออสเตรเลีย (Australian Labor Party – ALP) นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพรรคเลเบอร์ถือเป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของออสเตรเลีย พรรคการเมืองขั้วตรงข้ามต้องรวมตัวกัน 4 พรรค เรียกว่า “The Coalition” ประกอบด้วย พรรคลิเบอร์รัล (Liberal Party of Australia – LP) พรรคแนชั่นแนล (National Party of Australia – NP)
พรรคคันทรี-ลิเบอร์รัล (Country Liberal Party – CLP) ในเขตปกครองทางตอนเหนือของออสเตรเลีย (Northern Territory – NT) และพรรคลิเบอร์รัลแนชั่นแนล (Liberal National Party – LNP) ในรัฐควีนส์แลนด์ (Queensland – QLD) จึงจะสามารถต่อสู้กับพรรคเลเบอร์ใน
สนามการเลือกตั้งได้

รู้หรือไม่? ออสเตรเลียเป็นประเทศคู่เจรจาอย่างเป็นทางการประเทศแรกของ ASEAN

ออสเตรเลียเป็นประเทศคู่เจรจาอย่างเป็นทางการประเทศแรกของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (Association of Southeast Asian Nations – ASEAN) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1974 (พ.ศ. 2517) เป็นต้นมา หมายความว่า ในการประชุมทุกครั้ง อาเซียนจาเป็นต้องเชิญออสเตรเลียเข้าร่วมประชุมด้วยเสมอ ในปี ค.ศ. 2014(พ.ศ. 2557) นี้ ความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับอาเซียนครบรอบ 40 ปี นอกจากนี้ ออสเตรเลียยังเป็นประเทศหนึ่งที่เข้าร่วมประชุมการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียตะวันออก (East Asia Summit-EAS) หรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่า อาเซียน + 6 ตั้งแต่ครั้งแรกที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) ประเทศมาเลเซียเมื่อปี ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548)

รู้หรือไม่? ออสเตรเลียเป็นผู้ที่ริเริ่มให้เกิดกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ APEC
ออสเตรเลียเป็นผู้ที่ริเริ่มให้เกิดกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia – Pacific Economic Cooperation – APEC) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) สมัยนายกรัฐมนตรีโรเบิร์ต เจมส์ ลี ฮอค หรือบ๊อบ ฮอค (Robert James Lee Hawke หรือ Bob Hawke) แห่งพรรคเลเบอร์ ออสเตรเลียสมัยนายกรัฐมนตรี พอล คีทติง (Paul Keating) จากพรรคการเมืองเดียวกัน ยังมีบทบาทสำคัญในการยกระดับความร่วมมือนี้ไปสู่การ
ประชุมระดับผู้นำเมื่อปี ค.ศ. 1993 (พ.ศ. 2536)

รู้หรือไม่? นักเทนนิสคนแรกที่สามารถชนะรายการใหญ่ได้ทั้ง 4 รายการในปีเดียวกัน เป็นนักเทนนิสชาวออสเตรเลีย
ในทางการกีฬา ท่านทราบหรือไม่ว่าในยุคโอเพ่น (Open) ซึ่งเปิดโอกาสให้นักกีฬาเทนนิสอาชีพเข้าร่วมแข่งขันในรายการใหญ่ (Grand Slam) ได้ นักกีฬาคนแรกที่สามารถชนะรายการใหญ่ได้ทั้ง 4 รายการในปีเดียวกัน คือ ออสเตรเลียนโอเพ่น (Australian Open) เฟรนช์ โอเพ่น (French Open) วิมเบิลดัน (Wimbledon) และ ยูเอส โอเพ่น (US Open) เป็น นักเทนนิสชาวออสเตรเลีย ชื่อ รอด เลเวอร์ (Rod Laver)

รู้หรือไม่? นักกอล์ฟที่ครองอันดับหนึ่งของโลกยาวนานเป็นอันดับสอง คือ นักกอล์ฟชาวออสเตรเลีย
นับถึงวันที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) ท่านทราบหรือไม่ว่า นักกอล์ฟที่ครองอันดับหนึ่งของโลกยาวนานที่สุด คือ ไทเกอร์ วูดส์ (Tiger Woods) ๖๗๗ สัปดาห์ แต่นักกอล์ฟที่ครองอันดับหนึ่งของโลกยาวนานเป็นอันดับสอง คือ นักกอล์ฟชาวออสเตรเลียชื่อ เกรกนอร์แมน (Greg Norman) ๓๓๑ สัปดาห์๑๑ และเมื่อนับถึงวันที่ 30มีนาคม ค.ศ. 2014 (พ.ศ.2557) นักกอล์ฟมือวางอันดับสองของโลกก็เป็นนักกอล์ฟชาวออสเตรเลีย ชื่อ อดัม สก๊อต (Adam Scott)

รู้หรือไม่?
นักกีฬาสนุกเกอร์นอกสหราชอาณาจักรคนที่สองของโลก และเป็นคนแรกในรอบหลายทศวรรษที่สามารถขึ้นเป็นมือวางอันดับหนึ่งของโลกได้เป็นนักสนุกเกอร์
ชาวออสเตรเลีย ชื่อ นิล โรเบิร์ตสัน (Neil Robertson)

รู้หรือไม่? กล้วยหอมจอมซน เป็นการ์ตูนออสเตรเลีย
การ์ตูนเรื่อง Bananas in Pyjamas หรือที่ภาษาไทยแปลว่า “กล้วยหอมจอมซน” ที่เคยฉายในประเทศไทยจนโด่งดั่งนั้น เป็นการ์ตูนของประเทศออสเตรเลีย


นี่คือส่วนหนึ่งเท่าของบทความเท่านั้น ที่เรานำมาให้ได้อ่านกัน ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกมากมายเกี่ยวกับประเทศออสเตรเลีย
น้องๆ สามารถอ่านบทความอื่นๆได้ที่
1. เรื่องเล่าจากแดนจิงโจ้ ตอนที่1 ความน่าสนใจของประเทศออสเตรเลีย
2. ตอนที่ 2 เรื่องเล่าจากแดนจิงโจ้ รู้จักภูมิศาสตร์ของออสเตรเลีย
3. เรื่องเล่าจากแดนจิงโจ้ ภูมิประเทศและภูมิอากาศของออสเตรเลีย
4. การวิจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ในต่างแดนของนักศึกษา

Credit: ได้รับอนุญาติให้เผยแพร่แล้ว จากเจ้าของบทความ คุณทิพย์ศริน ภัคธนกุล และคุณทศพล เชี่ยวชาญประพันธ์
ศิษย์เก่าจาก University of Canberra


ตัวแทนของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน
Tel. 086 304 2420
02 129 3527

สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน
รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูต อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ให้ฟรี


สมัครเรียนและรับข้อมูลเพิ่มเติม

Name:

Tel:

Email (required) :

ประเทศที่สนใจ:

มหาวิทยาลัยที่สนใจ:

captcha

เรียนต่อประเทศออสเตรเลีย