ขั้นตอนการสมัครเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย

การจะเข้าศึกษาในประเทศออสเตรเลียนั้น น้องๆนักเรียนต้องสมัครเข้าเรียนในสถาบันการศึกษา และยื่นขอวีซ่านักเรียน (Student visa) จากรัฐบาลออสเตรเลีย ซึ่งต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

ตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนในหลักสูตรใดและสถาบันใด

ยื่นใบสมัครเข้าเรียน ในสถาบันที่ต้องการ
ได้รับและตอบรับจดหมายเสนอเข้าเรียน (Letter of Offer)
ได้รับใบยืนยันการลงทะเบียน (Confirmation of Enrolment – CoE) เพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียน

Offer Letter คืออะไร?

ใบตอบรับ หรือ Offer Letter จากมหาวิทยาลัยนั้นมีอยู่ 2 ประเภท คือ Unconditional Offer และ Conditional Offer ซึ่งถ้าได้รับเป็น Unconditional Offer น้องก็สบายใจได้เลย เพราะนั่นหมายถึงว่า น้องผ่านเกณฑ์ Entry Requirement ของมหาวิทยาลัยแล้ว สามารถดำเนินการขั้นตอนต่อไป คือการชำระค่าเรียน และรอเอกสาร CoE (Confirmation of Enrolment) เพื่อเตรียมตัวยื่นขอวีซ่า

สำหรับน้องๆ ที่ได้รับการตอบรับแบบติดเงื่อนไขหรือ Conditional Offer นั่นหมายถึง มหาวิทยาลัยได้ตอบรับน้องเข้าเรียนแล้ว แต่ยังติดเงื่อนไขอยู่บางข้อเช่น ผลการเรียนที่สมบูรณ์ หรือผลสอบภาษาอังกฤษที่ไม่ถึงเกณฑ์ ซึ่งหากน้องๆ ติดเงื่อนไขในเรื่องของภาษา สามารถไปเรียน Pre-sessional English เพื่อปรับพื้นฐานก่อนได้ เมื่อเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดแล้ว ก็สามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้เลยโดยไม่ต้องสอบ IELTS ใหม่ เมื่อน้องๆได้รับเอกสาร CoE จากทางมหาวิทยาลัยแล้ว น้องๆ ก็สามารถเตรียมเอกสารสำหรับทำวีซ่าได้เลยเช่นกัน

นอกจากนี้ ยังมีเกณฑ์การเข้าเรียน ที่น้องๆนักเรียน นักศึกษาอาจจะต้องมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งในการสมัครเข้าเรียนในสถาบัน และการยื่นขอวีซ่า ซึ่งได้แก่:

เกณฑ์ทางวิชาการ – Academic Requirement
เกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษ – English Language Requirement
หลักฐานด้านการเงินสำหรับใช้ในการศึกษา – Financial Evidence
ต้องมีประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ (Oversea Student Health Cover)

แม้ว่าผู้สมัครจะอาศัย หรือทำงานอยู่ในออสเตรเลียอยู่แล้ว ก็สามารถสมัครเรียนในฐานะ “นักศึกษาต่างชาติ” ได้

บริษัทแนะแนวศึกษาต่อที่เป็นตัวแทนของสถาบันนั้นๆ

บริษัทแนะแนวศึกษาต่อในประเทศไทยสามารถช่วยให้คำแนะนำ น้องๆนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครเรียนที่ออสเตรเลียได้ ตามข้อบังคับของพระราชบัญญัติ การบริการด้านการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ESOS) สถาบันการศึกษาในออสเตรเลีย จะต้องประกาศรายชื่อบริษัทแนะแนวศึกษาต่อที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการบนหน้าเว็บไซต์ของสถาบัน

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ Edcation For Life, EFL ตัวแทนของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 086-3042420 สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสารกรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูตออสเตรเลีย ให้ฟรี


อ้างอิง
http://www.studyinaustralia.gov.au/thailand/apply-to-study

Recent News

สมัครเรียนและรับข้อมูลเพิ่มเติม

Name:

Tel:

Email (required) :

ประเทศที่สนใจ:

มหาวิทยาลัยที่สนใจ:

captcha


ตัวแทนของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน
Tel. Tel. 086 304 2420
02 129 3527

สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน
รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูต อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ให้ฟรี


Facebook