ขั้นตอนการสมัครเรียนต่อประเทศออสเตรเลีย

การจะเข้าศึกษาในประเทศออสเตรเลียนั้น คุณต้องสมัครเข้าเรียนในสถาบันการศึกษา และยื่นขอวีซ่านักเรียน (Student visa) จากรัฐบาลออสเตรเลีย คุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนหลายอย่าง ดังนี้:

ตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนในหลักสูตรใดและสถาบันใด

ยื่นใบสมัครเข้าเรียน ในสถาบันที่คุณต้องการ
ได้รับและตอบรับจดหมายเสนอเข้าเรียน (Letter of Offer)
ได้รับใบยืนยันการลงทะเบียน (Confirmation of Enrolment – CoE) เพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียน

Offer Letter คืออะไร!?

ใบตอบรับ หรือ Offer Letter จากมหาวิทยาลัยมานั้น ก็จะมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ Unconditional Offer และ Conditional Offer ซึ่งถ้าได้รับเป็น Unconditional Offer น้องก็สบายใจได้เลย เพราะนั่นหมายถึงว่า น้องผ่านเกณฑ์ Entry Requirement ของมหาวิทยาลัยแล้ว น้องเพียงแค่ไปชำระค่าเรียน และรอเอกสาร CoE (Confirmation of Enrolment) เพื่อเตรียมตัวทำวีซ่าต่อได้เลย

สำหรับน้องๆ ที่ได้รับการตอบรับแบบติดเงื่อนไขหรือ Conditional Offer นั่นหมายถึง มหาวิทยาลัยได้ตอบรับน้องเข้าเรียนแล้ว แต่ยังติดเงื่อนไขอยู่บางประการ เช่น ผลการเรียนที่สมบูรณ์ หรือผลสอบภาษาอังกฤษ (IELTS) หากน้องๆ ติดเงื่อนไขในเรื่องของภาษา สามารถไปเรียน Pre-sessional English เพื่อปรับพื้นฐานได้ เมื่อเรียนผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดแล้ว จะสามารถเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทได้เลยโดยไม่ต้องสอบ IELTS ใหม่ เมื่อน้องๆได้รับเอกสาร CoE จากทางมหาวิทยาลัยแล้ว น้องๆ ก็สามารถเตรียมเอกสารสำหรับทำวีซ่าได้เลย

นอกจากนี้ ยังมีเกณฑ์การเข้าเรียน ที่คุณอาจจะต้องมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งในการสมัครเข้าเรียนในสถาบัน และการยื่นขอวีซ่า ซึ่งได้แก่:

เกณฑ์ทางวิชาการ
เกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษ
หลักฐานด้านการเงินสำหรับใช้ในการศึกษา
ต้องมีประกันสุขภาพนักศึกษาต่างชาติ (OSHC)

แม้ว่าคุณจะอาศัย หรือทำงานอยู่ในออสเตรเลียอยู่แล้ว คุณก็ยังอาจจะมีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนในฐานะ “นักศึกษาต่างชาติ” ได้

บริษัทแนะแนวศึกษาต่อที่เป็นตัวแทนของสถาบันนั้นๆ

บริษัทแนะแนวศึกษาต่อในประเทศไทยสามารถช่วยคุณในขั้นตอนการสมัครเรียนที่ออสเตรเลียได้ ตามข้อบังคับของพระราชบัญญัติบริการด้านการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ESOS) สถาบันออสเตรเลียต้องประกาศรายชื่อบริษัทแนะแนวศึกษาต่อที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในเว็บไซต์ของสถาบัน

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ Edcation For Life, EFL ตัวแทนของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 02-720-1065, 02-720-1066 สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสารกรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูตออสเตรเลีย ให้ฟรี


ที่มาของบทความ
http://www.studyinaustralia.gov.au/thailand/apply-to-study

Recent News

สมัครเรียนและรับข้อมูลเพิ่มเติม

Name:

Tel:

Email (required) :

ประเทศที่สนใจ:

มหาวิทยาลัยที่สนใจ:

captcha


ตัวแทนของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน
Tel. Tel. 086 304 2420
095 165 7535
02 720 1065

สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน
รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูต อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ให้ฟรี


Facebook