การเรียนปริญญาการบิน Bachelor of Aviation – University of South Australia

เรียนปริญญาตรีการบิน University of South Australia

สนใจเรียนหลักสูตร Bachelor of Aviation ติดต่อ Education For Life ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก University of South Australia 02 -720 1065, 02- 720 1066
มหาวิทยาลัย University of South Australia เป็นหนึ่งใน 2 มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียที่เปิดสอนหลักสูตร Bachelor of Aviation ที่ผู้เรียนจบจะได้รับ Commercial License ที่พร้อมในการสมัตรทำงานกับสายการบินนานานชาติ และเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศออสเตรเลียที่มีท่าอากาศยานเป็นของตัวเองเพื่อใช้ในการสอนหลักสูตรนักบิน โดยท่าอากาศยานของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ยัง เป็นที่ฝึกอบรม นักบินอาชีพของสายการบิน Cathy Pacific

Bachelor of Aviation

Campus: Mawson Lakes, Adelaide

Duration: 3 years

Intake: February/July

Tuition Fees 2015: 27,750 per year / Fees 2016: 29,250 per year

Pilot License fees: Private Licence AUD 50,000 / Commercial License AUD 50,000

Entry requirements
 มัธยม 6 GPA 3.5

 IELTS 6.0 with reading and writing 6

หมายเหตุ

ผู้สมัครที่จบมัธยม 5 หรือ มัธยม 6 แต่ได้เกรดน้อยกว่า 3.5 สามารถเรียนหลักสูตร Diploma ของมหาวิทยาลัยเพื่อเรียนต่อ Bachelor of Aviation ได้

1st year 1st semester Aerodynamics 1 No Training
Aircraft Engines: System 1
Aviation Practice
Aviation Physics 1N
2nd semester

*medical test for Pilot

Meteorology 1 Private License

Flying hours: 100 hrs taken during weekends and holidays ( 2 hours per week)

Costs: AUD 50,000

Aviation Law and Flight Rules
Navigation 1
Human Performance and Limitations
2nd Year 3rd semester Human Factors
Aircraft Operations 1
Meteorology 2
Navigation 2
4th semester Aircraft Operations 2 Commercial License

Flying hours: 100 hrs taken during weekends and holidays ( 2 hours per week)

Costs: AUD 50,000

Aerodynamics 2
Aircraft Engines: System 2
Threat and Error Management
3rd Year 5th semester Communications and Research Methods
Crew Resource Management
Aviation Operations and Management
Heavy Aircraft Systems
6th semester Elective Note: students can use this period to earn hours if not complete within semester 5th
Risk and Safety Management
Aviation Project
Large Aircraft Performance and Planning
*การตรวจสุขภาพสำหรับนักบิน จะเกิดขึ้นในช่วงต้นเทอม 2 โดยผู้สมัครต้องผ่านการตรวจความพร้อมของหัวใจ ( Heart Condition) และ ความพร้อมทางสุขภาพจิต ( Psychological Condition) หมายเหตุ สายตาและความสูงไม่ได้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสุขภาพ นักบินสามารถใส่แว่นหรือ Contact lens ได้ และไม่มีเกณฑ์ระดับความสูง

การเรียนประกอบไปด้วย 4 วิชาต่อเทอม โดยนักเรียนจะเริ่มเก็บชั่วโมงการบินในเทอม 2 หลังการตรวจสุขภาพ โดยจะเป็นการเก็บชั่วโมงบินเพื่อให้ได้ Private License ( 1st License) ในเวลา 1 ปี (เทอม 2 และ 3) ต้องเก็บชั่วโมงบินรวม 100 ชั่วโมง โดยเก็บ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในเวลาเสาร์ อาทิตย์ และ ช่วงปิดเทอม ค่าใช้จ่ายในการเก็บชั่วโมงโดยประมาณ 50,000 เหรียญ

หลังจากนั้น ในเทอม 4 และเทอม 5 นักเรียนต้องทำการเก็บชั่วโมงอีก 100 ชั่วโมงเพื่อให้ได้ Commercial License โดยเก็บ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในเวลาเสาร์ อาทิตย์ และ ช่วงปิดเทอม ค่าใช้จ่ายในการเก็บชั่วโมงโดยประมาณ 50,000 เหรียญ เช่นกัน

Bachelor of Aviation ไม่ใช่สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักบินเท่านั้น จากสถิติ 60% ของนักศึกษาที่เรียนจบเป็นนักบินอาชีพ และอีก 40% ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวกับการบินอื่นๆ เช่น

 Logistics with Airline Companies

 Loading/Checking Aircraft

 Operation/ Scheduling

 Marketing Airlines

 Airport Operation/ Management

 Traffic Control

สนใจเรียนหลักสูตร Bachelor of Aviation ติดต่อ Education For Life ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก University of South Australia Tel. 02-720-1065, 02-720-1066

Recent News

สมัครเรียนและรับข้อมูลเพิ่มเติม

Name:

Tel:

Email (required) :

ประเทศที่สนใจ:

มหาวิทยาลัยที่สนใจ:

captcha


ตัวแทนของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน
Tel. Tel. 086 304 2420
02 129 3527

สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน
รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูต อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ให้ฟรี


Facebook