skip to Main Content

The International Capital Market Association (ICMA), University of Reading

ICMA หรือ สมาคมตลาดเงินทุนนานาชาติ เป็นสภาบันการศึกษาด้าน การเงิน การ ธนาคาร และตลาดทุน (Finance, Banking and Capital Market) ที่มีชื่อเสียงที่สุดในสหราชอาณาจักร โดยเป็นส่วนหนึ่งของ Henley Business School มหาวิทยาลัย เรดดิ้ง (University of Reading ) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอังกฤษ โดยในปีนี้ ทั้ง 3 ลีกค์การจัดอันดับที่ใหญ่ที่สุดจัดให้ ICMA เป็นต้นๆ ดังนี้

Ranking

The Guardian University league tables 2015 ได้จัดอันดับให้ ICMA, University of Reading เป็นที่หนึ่งในสหราชอาณาจักรด้านการบัญชี และการเงิน (Ranked No. 1 in Accounting and Finance in the UK)

The complete University guide จัดอันดับให้ Henley Business School’s Real Estate & Planning ให้เป็นอันดับที่ 2 ในสหราชอาณาจักรสาขา Land & Property Management และดำรงตำแหน่งอันดับที่ 1 ด้านการจ้างงานของนักเรียนที่จบจากที่นี่

FT Executive Education จัดอันดับให้ Henley Business School เป็นที่ 35 ของโลก ที่ 19 ของทวีปยุโรบและที่ 5 ของสหราชอาณาจักร

นอกเหนือจากการจัดอันดับที่ไม่เป็นรองใครในโลก ICMA เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาไม่กี่แห่งในโลกที่มี Dealing Rooms

ICMA มี Dealing Rooms จริงถึง 3 ห้อง รวม 101 เครื่องโดยใช้ Eikon and Bloomberg ถือเป็นห้องปฎิบัติการตลาดการเงินนอกตลาดการลงทุนจริงที่แพงที่สุดในโลก นักเรียนไม่เพียงแต่เรียนรู้ภาคทฤษฎี แต่ ได้สัมผัสการลงทุนจริง ที่มีมูลค่ารวมกว่า 50-100 ล้านเหรียญ ทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นที่ทราบกันอย่างดีว่าผู้จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทด้านการเงิน การธนาคาร และตลาดทุนของ ICMA นั้น มีคุณสมบัติครบตามประกาศนียบัตรทางอาชีพ (Professional Qualifications) ในหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

Chartered Institute of Securities & Investment (CISI)

Detailed below are the exemptions in place for our Masters programmes: ตารางข้างล่างแสดงหลักสูตรปริญญาโทและการเทียบวุธิประกาศนียบัตรด้านการเงิน

CISI Qualification Exemptions Masters Programme
Full Exemption from Diploma (all three modules)
ยกเว้นทุกวิชาของ CISI Diploma คือเรียนจบได้ CISI Diploma ด้วย
MSc International Securities, Investment and Banking
MSc Corporate Finance
MSc Investment Management
Exemption from two Diploma modules: – Financial Derivatives –
Bonds and Fixed Interest Securities ยกเว้น 2 วิชาของ CISI Diploma
MSc Capital Markets, Regulation and Compliance
MSc Financial Risk Management
MSc Investment Banking and Islamic Finance
Exemption from one Diploma Module: – Financial Derivatives
ยกเว้น 1 วิชาของ CISI Diploma
MSc Financial Engineering
MSc International Shipping and Finance
Exemption from Certificate in Corporate Finance Paper 2
สำเร็จประกาศนียบัตร Corporate Finance เล่ม 2 เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้
MSc Corporate Finance

Fee 2018-19     Full-time

• All MSc degrees (except MSc IM and IBIF) £23,250

• MSc Investment Management (includes CFA Level 1 support) £24,250

เกณฑ์การรับสมัคร ICMA Centre

1. เกรดเฉลี่ยปริญญาตรี 3.00 ขึ้นไป

2. IELTS 7 with No band less than 6 หรือ IELTS 6.5 no Band less than 6 พร้อมกับเรียน Pre-sessional 6 weeks เพิ่ม

3. ผู้ทีได้ภาษาอังกฤษต่ำกว่า 6.5 สามารถเรียนภาษาอังกฤษปรับพิ้นฐานของมหาวิทยาลัยระยะยาวได้

Full-Time MSc Applications   หลักสูตรแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ตามคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

1. หลักสูตรที่ไม่จำเป็นต้องจบ Finance มาก่อน และไม่ต้องมีพื้นฐานการคำนวณ

Quantitative background (Any discipline degree – No Quantitative Requirement )

MSc Behavioural Finance

หลักสูตรนี้ เป็นการผสมผสานความรู้ 2 ศาสตร์ คือด้าน Finance กับ Psychology วิชาหลักของสาขานี้คือ This programme provides a masters-level education with particular focus on Behavioural Finance, an interdisciplinary field which integrates psychology and financial economics.

ดูรายละเอียดวิชาที่เรียน

“Our three dealing rooms, all sponsored by Thomson Reuters, have always been an integral part of our teaching and learning style – our technology and facilities allow students to put theory into practice.

As part of their coursework they experience the thrill and pressures of a live market – take positions, quote two-way prices and manage the risk of a $50-100 million trading book.

Students also manage multi-asset portfolio’s using live prices and the latest investment management technology.

Having these essential practical skills in today’s competitive and uncertain environment gives our students the edge over more traditional finance degrees.

MSc Capital Markets, Regulation and Compliance

หลักสูตรนี้ เน้น เนื้อหาสาเหตุและผลที่ตามมาของความเสี่ยงในตลาดทุน ความเข้าใจระดับลึกเกี่ยวกับความล้มเหลวของตลาดทุน กฏหมายและข้อบังคับของภาครัฐ บทบาท โครงสร้างและความรับผิดชอบ ของหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องและควบคุมกลไกของตลาดทุน เช่น the Basel Committee on Banking Supervision, IAIS, IOSCO, European Systemic Risk Board, SEC, FINRA, UK FSA and its successors, Bank of England and other central banks, EBA, ESMA, EIOPA, BaFin, global, regional and national regulators.

Exemptions to Professional Certificates

(หลักสูตรให้สิทธ็ผู้เรียนในการเทียบวุฒิดังนี้)

• ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้ ICMA International Fixed Income and Derivatives (IFID) Certificate และได้รับการยกเว้น 2 วิชา ได้แก่ Financial Derivatives และ Bonds and Fixed Interest Securities จาก CISI Diploma *

ดูรายละเอียดวิชาที่เรียน

MSc International Shipping and Finance

หลักสูตรเน้นสร้างความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการขนส่งทางเรือและตลาดการเงิน กลไกการค้าเหนือทะเลและแผนการการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ The MSc in International Shipping and Finance is designed to address the needs of the rapidly evolving, highly competitive and capital-intensive shipping industry.

Exemptions to Professional Certificates

(หลักสูตรให้สิทธ็ผู้เรียนในการเทียบวุฒิดังนี้)

• MSc International Shipping and Finance graduates are eligible for exemption from three ICS Professional Qualification modules:

– Introduction to Shipping

– Economics of Sea Transport and International Trade

– Shipping Finance

• the Chartered Institute of Securities and Investment (CISI)

• the International Capital Markets Association (ICMA).

ดูรายละเอียดวิชาที่เรียน

MSc Real Estate Finance

หลักสูตรเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ประสงค์เรียนเจาะจงทางด้านการเงินที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ Managed by the School of Real Estate and Planning, this 12-month degree will help you understand real estate in the context of the international financial markets. It is designed to prepare you for a career in finance or investment management where you will be required to evaluate property investments against equity, fixed income and other financial derivative products.

Exemptions to Professional Certificates (หลักสูตรให้สิทธ็ผู้เรียนในการเทียบวุฒิดังนี้)

• the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). It is also recognised by the Investment Property Forum, the leading industry body in real estate investment in the UK, enabling fast tracked membership of the IPF.

ดูรายละเอียดวิชาที่เรียน

 

2. หลักสูตรที่ไม่จำเป็นต้องจบ Finance มาก่อน แต่ ต้องมีวิชาคำนวณที่เพียงพอ

(Any discipline with required satisfactory level of numeracy) โดยทางคณะจะพิจารณาจาก Transcript ของผู้สมัคร

MSc International Securities, Investment and Banking

หลักสูตรนี้เป็น หลักสูตรที่ได้รับการนับถืออย่างมากในทวีปยุโรป ให้ความรู้ที่ครอบคลุมด้านการลงทุนทางการเงิน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานในตลาดการลงทุน อย่างประสบความสำเร็จ This degree is widely regarded as one of the leading applied finance programmes in Europe. It has been specially designed with the support of industry practitioners to equip you with the skills and knowledge needed to succeed in the challenging field of investment banking.

Exemptions to Professional Certificates (หลักสูตรให้สิทธ็ผู้เรียนในการเทียบวุฒิดังนี้)

• ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้ ICMA International Fixed Income and Derivatives (IFID) Certificate และได้รับวุฒิ CISI Diploma *

ดูรายละเอียดวิชาที่เรียน

MSc Corporate Finance

หลักสูตรนี้เน้น แหล่งเงิน และ โครงสร้างเงินทุน ของบริษัทมหาชน และการบริหาร เงินเพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กร This degree offers an introduction to all aspects of the dynamic sector of corporate finance. Students will gain an understanding of the wide range of corporate finance services and corporate transactions businesses face.

Exemptions to Professional Certificates

(หลักสูตรให้สิทธ็ผู้เรียนในการเทียบวุฒิดังนี้)

• Association of Corporate Treasurers (ACT) Certificate in Corporate Finance and Funding Students can enrol on the certificate at a reduced cost and study online for the qualification.

• ICMA International Fixed Income and Derivatives (IFID) Certificate ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้ ICMA International Fixed Income and Derivatives (IFID) Certificate

• CISI Diploma ได้รับวุฒิ CISI Diploma

• CISI Certificate in Corporate Finance ได้รับการยกเว้น CISI Certificate in Corporate Finance paper 2

• NDRCTC CFC Certificate ได้รับการยกเว้น the Corporate Investment exam

• Students are eligible for exemption from the Corporate Investment exam. This will apply to graduates from 2011 entry onwards. (The CFC qualification comprises 3 exams: Overview and fundamentals of corporate finance; Corporate investment; Corporate financing)

ดูรายละเอียดวิชาที่เรียน

MSc Financial Risk Management

หลักสูตรการจัดการความเสี่ยงทางการเงินเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและเป็นหลักสูตรแรกที่ได้รับการรับรองจาก by the Global Association of Risk Professionals (GARP)เป็นที่แรกของโลก.

The degree syllabus is enhanced with the most up to date professional practices in the area of risk management, integrating applied academic knowledge to industry needs and providing a competitive advantage to the graduates.

Exemptions to Professional Certificates (หลักสูตรให้สิทธ็ผู้เรียนในการเทียบวุฒิดังนี้)

• ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้ ICMA International Fixed Income and Derivatives (IFID) Certificate

• ได้รับการยกเว้น GARP PRM EXAMS I and II นอกจากนี้ยังมีให้ความช่วยเหลือผูสำเร็จการศึกษาการการสอบ PRM Exams ขั้น 3 และ 4 อีกด้วย ICMA Centre MSc Financial Risk Management students are eligible for exemption from Exams I and II of PRM Certification. In addition MSc FRM students are provided with assistance to take PRM Exams III and IV.

• ได้รับการยกเว้น 2 วิชา ได้แก่ Financial Derivatives และ Bonds and Fixed Interest Securities จาก CISI Diploma *

ดูรายละเอียดวิชาที่เรียน

MSc Investment Management

หลักสูตรการจัดการการลงทุนให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีของการการลงทุน

และความรู้ในการปรับใช้เพื่อการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

This degree programme prepares students for entry into the fast growing and exciting investment industry. It provides a theoretical knowledge of portfolio management and quantitative finance, together with an applied set of courses looking at industry structure and trends.

Exemptions to Professional Certificates (หลักสูตรให้สิทธ็ผู้เรียนในการเทียบวุฒิดังนี้)

• เรียนเนื้อหา CFA Level 1 ควบคู่ในหลักสูตร Integral to the academic course is the parallel study of the Chartered Financial Analyst® (CFA® ) programme, level 1.

• ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้ ICMA International Fixed Income and Derivatives (IFID) Certificate

• CISI Diploma ได้รับวุฒิ CISI Diploma

ดูรายละเอียดวิชาที่เรียน

3 หลักสูตรที่ผู้สมัครต้องมีความรู้ด้านคำนวณชั้นสูง Quantitative Discipline

(Mathematical and Engineering preferred)

MSc Financial Engineering

The ICMA Centre’s financial engineering degree is highly respected by quantitative analysts and pricing and better hedging models for all complex products. The practical and quantitative skills that you will develop here will equip you to meet this challenge

Exemptions to Professional Certificates (หลักสูตรให้สิทธ็ผู้เรียนในการเทียบวุฒิดังนี้)

• CISI Diploma ได้รับการยกเว้น 1 วิชา ได้แก่ Financial Derivatives

ดูรายละเอียดวิชาที่เรียน

 

The ICMA Centre also teaches modules in other specialist Henley Business School degrees:
นอกจากนี้ ICMA ยังร่วมมือกับคณะกฎหมาย มหาวิทยาลัย Reading เปิดสอนหลักสูตรกฎหมายเฉพาะทางเกี่ยวกับด้านการเงินการธนาคาร และตลาดทุนที่ไม่มีที่ใดเปิดสอน

Commercial Law, Financial Regulation and Corporate Finance LLM Programmes

LLM International Commercial Law

LLM International Corporate Finance

LLM International Financial Regulation

Related Link >>

ข้อมูลมหาวิทยาลัย University of Reading

Scholarship ICMA Centre For Thailand

Number of Scholarships: up to 2

Degree subject: Any full time ICMA Centre Master’s Programme

Criteria:
Available to applicants from Thailand only
First class or equivalent UG degree from a reputable Thai university
Relevant work or placement experience desired
If UG degree was not in English, IELTS of 7.0 with no element under 6.5 required (or TOEFL of 100 with no element under 21)

Award: £5,000 fee reduction

Closing date: Interviews are conducted in the last week of November, last week of February and last week of April. The scholarship panel meets shortly after to award scholarships

Interview: Shortlisted candidates will be contacted for a 15min interview with the Programme Area Director

น้องๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนของ ICMA ได้ที่พี่ๆ EFL ได้เลยนะคะ TEL.097-243-0020 Line id: EFLBKK


ท่านที่สนใจเกี่ยวกับหลักสูตรของ ICMA Centre หรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ University of Reading สามารถติดต่อเรา ตัวแทนของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 086 304 2420, 02 129 3527 Line ID : @EFLBKK สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูต อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ให้ฟรี