การตรวจปอดหาเชื้อวัณโรคที่สำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)

 • สำหรับผู้ยื่นขอวีซ่าที่ต้องการอยู่ในประเทศอังกฤษนานกว่า 6 เดือนขึ้นไป ต้องทำการตรวจหาเชื้อวัณโรคที่สำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)
 • ต้องทำนัด และไปที่ IOM เพื่อรับเอกสาร หลังจากนั้นต้องไปทำการเอ็กซเรย์ปอดที่โรงพยาบาลพญาไท 2 หรือโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเท่านั้น
 • หลังจากตรวจร่างกายเสร็จเรียบร้อย ต้องนำผลกลับไปยื่นที่ IOM ก่อนเวลา 15.00 น.
เอกสารที่ใช้ ดังนี้

 1. หนังสือเดินทางพร้อมสำเนา 1 ชุด
 2. บัตรประชาชนพร้อมสำเนา 1 ชุด
 3. ใบเกิดพร้อมสำเนา 1 ชุดสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
 4. รูปถ่ายสุภาพหน้าตรง พื้นหลังขาว ขนาด 1.5×2 นิ้ว 2 รูป (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
 5. Ante‐Natal Care Book สำหรับหญิงมีครรภ์
 6. ที่อยู่ที่จะไปพำนักอาศัย หากไม่ทราบ ให้ใช้ที่อยู่ของสถาบันศึกษาที่จะไปเรียน
 7. เงินสดสำหรับค่าตรวจโรค 3,800 บาท หรือชำระล่วงหน้าผ่านเค้าเตอร์ธนาคารไทยพานิชย์

ขั้นตอนการตรวจปอด

 1. ผู้สมัครนำเอกสารด้านบนไปรายงานตัวที่ศูนย์ IOM ตามวันและเวลาที่นัดไว้
 2. รับหนังสือส่งตัว และนำไปยื่นที่โรงพยาบาลที่กำหนดเพื่อทำการเอ็กซเรย์ปอด
 3. นำฟิล์มเอ็กซเรย์กลับมายื่นที่ศูนย์ IOM เพื่อออกใบรับรอง
 4. ในกรณีที่ผลออกมาไม่ปกติ ปอดมีจุด ต้องทำการเพาะเสมหะเพื่อดูเชื้อเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ดังนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ผู้สมัครควรจะทำการตรวจปอดแต่เนิ่นๆ
 5. ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก

สำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)

เวลาเปิดทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 น. – 17.00 น. (หยุดวันนักขัตฤกษ์)
ที่อยู่ : เลขที่ 120 ถนนสีลม อาคารเกษมกิจ ชั้น 8 (ตรงข้าม CP Tower) สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดง ทางออกที่ 3
Tel: 02 – 234 7950 – 5
Fax: 02 – 234 7956
Email: bkk.tbdp.uk@iom.int

หากท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ EFL โทร 02-720-1065, 02-720-1066


ตัวแทนของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน
Tel. 086 304 2420
02 129 3527

สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน
รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูต อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ให้ฟรี


สมัครเรียนและรับข้อมูลเพิ่มเติม

Name:

Tel:

Email (required) :

ประเทศที่สนใจ:

มหาวิทยาลัยที่สนใจ:

captcha

Facebook