skip to Main Content

เรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศออสเตรเลียกับ Langports

Langports สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ดำเนิการแบบธุรกิจของครอบครัว โดยนำเสนอหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวในประเทศออสเตรเลีย ในอดีตที่ผ่านมา 11 ปี มีนักเรียนมากกว่า 22,000 คน จาก 72 เชื้อชาติที่ได้เลือกเรียนที่ Langports ในบริสเบนโกลด์โคสต์และซิดนีย์

เหตุผล 10 ข้อที่คนเลือกเรียนที่ Langports

  1. ในแต่ละปีเรามีนักเรียนมาจากทั่วโลกมากกว่า 50 เชื้อชาติ มั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายนักเรียนที่ Langports นอกจากจะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแล้ว ยังได้สัมผัสประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ในชีวิตด้วย
  2. นักเรียนเลือกให้ Langports เป็น “โรงเรียนภาษาที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย” ตั้งแต่ปี 2011, 2012 และ 2013 จัดอันดับโดย EducationStars.com
  3. ที่ Langports เรามีแนวการสอนเป็นของเราเอง เรียกว่า “Langports Academic Way” เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยและเฉพาะตัว วัตถุประสงค์ คือ ช่วยให้นักเรียนของเราประสบความสำเร็จได้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น
  4. ครูที่ Langports ทุกท่านผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูแบบมืออาชีพ นักเรียนจึงมั่นใจได้ว่าจะได้เรียนกับคุณครูคุณภาพสูง
  5. ครูของเรา คือส่วนสำคัญในการผลักดันนักเรียนให้ประสบความสำเร็จ โดยคอยให้คำชี้แนะและรายงานผลการพัฒนาแก่นักเรียนอย่างสม่ำเสมอ
  6. ทุกแคมปัสของเรา เราจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
  7. แคมปัสของเรา ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของบริสเบน โกลด์โคส และซิดนีย์
  8. ที่ Langports เรามีที่พักคุณภาพสูงท่ามกลางบรรยากาศผ่อนคลายและปลอดภัยไว้เป็นอีกทางเลือกให้แก่นักเรียน
  9. นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนกับเราทุกคน คือส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนกองทุน Langports เพื่อเด็กผู้ด้อยโอกาสหนึ่งโรงเรียน

ราคาค่าเรียนที่ Brisbane

Promotion :: – 31 Aug.2017
Class Times :: Monday – Friday 9.00 am – 3.35pm
Hours :: 25 hrs. per week (including 3 hrs. of optional workshops and 2 hrs. of activities)
Intake Dates :: Every Monday

ราคา สัปดาห์ ราคาต่อสัปดาห์
$550.00 2 $275
$825.00 3 $275
$1,100.00 4 $275
$1,375.00 5 $275
$1,650.00 6 $275
$1,925.00 7 $275
$2,200.00 8 $275
$2,475.00 9 $275
$2,750.00 10 $275
$3,025.00 11 $275
$3,300.00 12 $275
$3,575.00 13 $275
$3,850.00 14 $275
$4,125.00 15 $275
$4,400.00 16 $275
$4,675.00 17 $275
$4,950.00 18 $275
$5,225.00 19 $275
$5,500.00 20 $275
ราคา สัปดาห์ ราคาต่อสัปดาห์
$5,565.00 21 $265
$5,830.00 22 $265
$6,095.00 23 $265
$6,360.00 24 $265
$6,625.00 25 $265
$6,890.00 26 $265
$7,155.00 27 $265
$7,420.00 28 $265
$7,685.00 29 $265
$7,950.00 30 $265
$8,215.00 31 $265
$8,480.00 32 $265
$8,745.00 33 $265
$9,010.00 34 $265
$9,275.00 35 $265
$9,540.00 36 $265
$9,805.00 37 $265
$10,070.00 38 $265
$10,335.00 39 $265
$10,600.00 40 $265
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ราคา หมายเหตุ
Enrolment $240
Material $15 per week
Placement $250
Homestay $300 per week
Airport Pickup $110 BNE
OHSC $54 per month

ราคาค่าเรียนที่ Gold Coast

Promotion :: – 31 Aug.2017
Class Times :: Monday – Friday 9.00 am – 3.35pm
Hours :: 25 hrs. per week (including 3 hrs. of optional workshops and 2 hrs. of activities)
Intake Dates :: Every Monday

ราคา สัปดาห์ ราคาต่อสัปดาห์
$550.00 2 $275
$825.00 3 $275
$1,100.00 4 $275
$1,375.00 5 $275
$1,650.00 6 $275
$1,925.00 7 $275
$2,200.00 8 $275
$2,475.00 9 $275
$2,750.00 10 $275
$3,025.00 11 $275
$3,300.00 12 $275
$3,575.00 13 $275
$3,850.00 14 $275
$4,125.00 15 $275
$4,400.00 16 $275
$4,675.00 17 $275
$4,950.00 18 $275
$5,225.00 19 $275
$5,500.00 20 $275
ราคา สัปดาห์ ราคาต่อสัปดาห์
$5,565.00 21 $265
$5,830.00 22 $265
$6,095.00 23 $265
$6,360.00 24 $265
$6,625.00 25 $265
$6,890.00 26 $265
$7,155.00 27 $265
$7,420.00 28 $265
$7,685.00 29 $265
$7,950.00 30 $265
$8,215.00 31 $265
$8,480.00 32 $265
$8,745.00 33 $265
$9,010.00 34 $265
$9,275.00 35 $265
$9,540.00 36 $265
$9,805.00 37 $265
$10,070.00 38 $265
$10,335.00 39 $265
$10,600.00 40 $265
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ราคา หมายเหตุ
Enrolment $240
Material $15 per week
Placement $250
Homestay $300 per week
Airport Pickup Gold Coast $110
Brisbane $165
OHSC $54 per month

ราคาค่าเรียนที่ Sydney

Promotion :: – 31 Aug.2017
Class Times :: Monday – Friday 9.00 am – 3.35pm
Hours :: 25 hrs. per week (including 3 hrs. of optional workshops and 2 hrs. of activities)
Intake Dates :: Every Monday

ราคา สัปดาห์ ราคาต่อสัปดาห์
$550.00 2 $275
$825.00 3 $275
$1,100.00 4 $275
$1,375.00 5 $275
$1,650.00 6 $275
$1,925.00 7 $275
$2,200.00 8 $275
$2,475.00 9 $275
$2,750.00 10 $275
$3,025.00 11 $275
$3,300.00 12 $275
$3,575.00 13 $275
$3,850.00 14 $275
$4,125.00 15 $275
$4,400.00 16 $275
$4,675.00 17 $275
$4,950.00 18 $275
$5,225.00 19 $275
$5,500.00 20 $275
ราคา สัปดาห์ ราคาต่อสัปดาห์
$5,565.00 21 $265
$5,830.00 22 $265
$6,095.00 23 $265
$6,360.00 24 $265
$6,625.00 25 $265
$6,890.00 26 $265
$7,155.00 27 $265
$7,420.00 28 $265
$7,685.00 29 $265
$7,950.00 30 $265
$8,215.00 31 $265
$8,480.00 32 $265
$8,745.00 33 $265
$9,010.00 34 $265
$9,275.00 35 $265
$9,540.00 36 $265
$9,805.00 37 $265
$10,070.00 38 $265
$10,335.00 39 $265
$10,600.00 40 $265
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ราคา หมายเหตุ
Enrolment $240
Material $15 per week
Placement $250
Homestay $300 per week
Airport Pickup $140
OHSC $54 per month

ข้อมูลราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อขอใบเสนอราคากับเจ้าหน้าที่ของเรา
Tel. 086 304 2420, 02 129 3527 Line ID : @EFLBKK