แนะนำการเรียนต่อแพทย์ต่างประเทศ

เอกสารในการสมัครเรียน (เมื่อน้องๆ เรียน ม.5 เทอม 1 จบ และได้เกรดแล้ว สามารถนำมายื่นสมัครได้เลยค่ะ)

 1. High School Transcript
 2. High School Certificate ใบรับรองจบ
 3. Copy of passport
 4. Application Form (สามารถติดต่อขอใบสมัครได้จากพี่ๆ EFL ค่ะ)
 5. IELTS score (สามารถยื่นทีหลังได้) *หากต้องการสมัครเข้าเรียนที่ประเทศอังกฤษ ต้องใช้ผล IELTS แบบ UKVI เท่านั้น* 

Our Students

Jirayut Prompen

ศึกษาต่อที่
Monash University
ศึกษาต่อประเทศ Australia
หลักสูตร
Bachelor of Medical Science and Doctor of Medicine.

Jenewa Utainrat

ศึกษาต่อที่
The University of Newcastle
ศึกษาต่อประเทศ Australia
หลักสูตร
Bachelor of Medical Science

Narintip Shusang

ศึกษาต่อที่
The University of Newcastle
ศึกษาต่อประเทศ Australia
หลักสูตร
Bachelor of Medical Science

Monash University
สำหรับนักเรียนไทยที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษา ก่อนเรียน Bachelor of Medical Science and Doctor of Medicine (MD) นักเรียนต้องเรียนหลักสูตร Foundation Program ก่อนเพื่อปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนหมอ

Foundation  Year – Monash College
Academic Requirement: จบ ม.6 ด้วยเกรด 3.00 ขึ้นไป หรือ จบม.5 เกรด 3.50 ขึ้นไป
Start Date : January & July (Standard), March & August (Intensive and Extended),
Fee: Standard 12 months: $24,750
         Intensive  9 months: $24,750
         Extended 18 months: $36,000

English Test Standard Intensive Extended
IELTS 5.5 – writing 5.5 6.0 – no band less than 5.5 5.0 – no band less than 5.0

เมื่อเรียนจบ Foundation แล้ว น้องๆ ต้องได้ผลการเรียนผ่านตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงจะสามารถเข้าเรียนต่อแพทย์ปี 1 ได้ค่ะ
– Foundation grade Academic 88.75% (English 80% and Chemistry min 80%)

– ISAT

– Multiple Mini Interviews (MMI) ** ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้เรียกสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากคะแนน Foundation + ISAT **

Bachelor of Medical Science and Doctor of Medicine (MD)                              

Duration : 5 years
Fee : AUD$ 67,400  ต่อปี
Start Date : First Semester (March)
Managing faculty : Medicine, Nursing and Health Sciences
Abbreviated title : MD
Total credit points required : 240
Standard duration of study (years) : 5 years Full Time
Study mode and location : On-campus (Bendigo, Clayton)
Contact details : Tel: 1800 MONASH (1800 666 274) or visit this website


The University of Newcastle
สำหรับนักเรียนไทยที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษา ก่อนเรียน Bachelor of Medicine นักเรียนต้องเรียนหลักสูตร Foundation Program for Medicine (FPM) ก่อนเพื่อปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนหมอ

The NIC Foundation Program for Medicine (FPM)

การรับเข้าเรียน
Start Date : February ONLY
Course Date : February – November ของทุกปี
Academic Requirement : จบ ม.6 ด้วยเกรด 3.00 ขึ้นไป หรือ ม.5 ด้วยเกรด 3.50 ขึ้นไป
IELTS : 6.0 (with no band less than 5.5 ) or equivalent
Tuition Fee 2017: AUD$ 23,700

เมื่อเรียนจบ Foundation แล้ว น้องๆ ต้องได้ผลการเรียนผ่านตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงจะสามารถเข้าเรียนต่อแพทย์ปี 1 ได้ค่ะ

Progression rules to the Bachelor of Medicine

ในแต่ละปี NIC FPM จะตอบรับนักเรียนเข้าเรียนหลักสูตรเตรียมแพทย์ไม่เกิน 30 คน และทางมหาวิทยาลัยจะจองที่ไว้อย่างน้อย 4 ที่ สำหรับนักเรียนที่เรียนจบ NIC FPM และได้คะแนนผ่านตามเกณฑ์รวมถึงผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนของการสัมภาษณ์

เกณฑ์การรับเข้า Bachelor of Medicine (หลังจากเรียนจบ FPM)

 • เรียนจบ Foundation Program for Medicine ด้วยคะแนน 90% ขึ้นไป
 • Satisfying the University of Newcastle’s Multiple Skills Assessment (by invitation)
 • Meeting the selection criteria for the Personal Qualities Assessment (PQA) (by invitation)

นักเรียนต้องเรียนผ่าน FPM ด้วยคะแนน 90% ขึ้นไป จึงจะได้รับจดหมายเชิญเข้าสัมภาษณ์ หากผ่านทุกอย่างแล้ว นักเรียนสามารถเข้าเรียนต่อแพทย์ปี 1ได้โดยไม่ต้องสอบ ISAT เหมือนที่ Monash University OR UKCAT เหมือนที่ประเทศอังกฤษ
ระยะเวลาเรียนรวม 6 ปี (FPM 1 ปี + Bachelor of Medicine 5 ปี) สามารถดูรายละเอียดวิชาเพิ่มเติมได้ตาม Link นี้ค่ะ คลิ๊ก!

** สำหรับนักเรียนที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์เข้าเรียนแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเข้าเรียนหลักสูตรที่ใกล้เคียง เช่น Bachelor of Pharmacy (Honours) หรือ Bachelor of Biomedical Science

Location:  Callaghan Campus                                                                                                
Duration: 5 years
Fee: $50,680 per year

University of Tasmania
นักเรียนที่เรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถเข้าเรียน MBBS โดยตรงได้เลย โดยไม่ต้องเรียน Foundation ค่ะ

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery

เกณฑ์การรับเข้าเรียน
Start Date : February ONLY
Academic Requirement : จบ ม.6 ด้วยเกรด 3.70 ขึ้นไป
IELTS (Academic) : Overall 7.0 (no band less than 7.0)
ISAT : 50% ขึ้นไป
Tuition Fee : AUD$ 57,000 per year
Duration: 5 years
Location: University of Tasmania, Hobart Campus

Entry requirements
Prerequisite Subjects
Chemistry at Australian Year 12 level ( or equivalent)
Mathematics at Australian Year 12 level ( or equivalent) This is not a pre-requisite but is desirable

Minimum Entry Requirements
Thai Mattayom 6: 3.70

English Language Requirements
IELTS (Academic) Overall 7.0 (no band less than 7.0) within the last 24 months

ISAT                                                                                                                                                                                      UTAS does require a ISAT score to be considered for entry. Further information can be found at http://isat.acer.edu.au. A minimum overall percentile of 50% is required for ISAT. This test result will be used in combination with academic results to determine applicants eligibility and ranking within applications received.

All information needs to be submitted by the due date including the ISAT results.

กำหนดการยื่นใบสมัครสำหรับการเข้าเรียน MBBS เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2018

2017 Offer Round Application Closing Dates

 • Offer Round 1 – application closing date 26 May 2017
 • Offer Round 2 – application closing date 28 July 2017
 • Offer Round 3 – application closing date 29 September 2017
 • Offer Round 4 – application closing date 24 November 2017

การเข้าเรียนหลักสูตร Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) มีการแข่งขันสูงมาก การคัดเลือกใบสมัครจะขึ้นอยู่กับเกรดเฉลี่ยและผลสอบ ISAT หากผู้สมัครส่งใบสมัครตรงเวลาแต่ไม่ได้รับจดหมายตอบรับหรือปฏิเสธภายในระยะเวลาที่กำหนด ใบสมัครของท่านจะถูกนำไปพิจารณาในรอบต่อไป ผู้สมัครจะทราบผลการสมัครหลังจากวันปิดรับสมัครประมาณ 2 สัปดาห์


University of Central Lancashire

Entry requirements
Mattayom Suksa (MAW) 6: with very good grades including Chemistry/Biology
6.0 IELTS in every element
Location : Preston (55 mins from Manchester, 2.20 hrs. from London)
Duration : 3 terms (25 September 2017 – 10 June 2018)
Intake : September
Tuition Fee 2018 : £16,995
เมื่อเรียนจบ Foundation แล้วต้องได้ผลการเรียน รวมถึงผล UKCAT ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และผ่านการสัมภาษณ์จึงจะสามารถเข้าเรียนต่อแพทย์ปี 1 ได้ค่ะ

Progression rules to MEDICINE (MBBS BACHELOR OF MEDICINE & BACHELOR OF SURGERY) MBBS

Foundation programme : A minimum of 70% in four subject areas, two of which must be English Language and Chemistry
UKCAT: We require all entrants to the programme to have a UKCAT test score prior to entry. This will be used to map student progression through the programme. The UK Clinical Aptitude Test score minimum 2500 (for 2015 entry onwards).
Interviews : All applicants invited to interview must provide a satisfactory enhanced DBS check or international equivalent

Location: Preston (55 mins from Manchester, 2.20 hrs. from London)
Duration: 5 years full time
Intake: September 2018

การสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ ของผู้สำเร็จการศึกษาจากภาครัฐ/เอกชน และต่างประเทศ

ผู้สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตภาครัฐ/เอกชนและต่างประเทศ จะต้องผ่านการสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมดูรายละเอียดที่ www.cmathai.org

ขั้นตอนและจุดประสงค์ของการสอบ
เป็นการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งการสอบประกอบด้วย 3 ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีจุดประสงค์ดังนี้

 1. ขั้นตอนที่หนึ่ง เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน จำนวน 300 ข้อ
 2. ขั้นตอนที่สอง เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก จำนวน 300 ข้อ
 3. ขั้นตอนที่สาม เป็นการสอบเพื่อประเมินทักษะและหัตถการทางคลินิก ประกอบด้วยOSCE MEQ Longcase

การสมัครสอบ
ผู้มีความประสงค์จะขอรับการประเมินต้องดำเนินการต่อไปนี้

 1. ยื่นใบสมัครต่อศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ศูนย์ฯ จะประกาศในแต่ละปี
 2. ชำระค่าสมัครสอบตามอัตราที่กำหนดในประกาศของศูนย์ฯ ซึ่งศูนย์ฯ จะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
ผู้มีสิทธิ์ขอรับการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้สำหรับการเป็นสมาชิกแพทยสภาและคุณสมบัติอื่นดังนี้

 1. ประเภทที่หนึ่ง เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยหรือในต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง
 2. ประเภทที่สอง เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่แพทยสภารับรอง
 3. ประเภทที่สาม เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับการสอบแต่ละขั้นตอน
ผู้มีสิทธิ์ขอรับการประเมินจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้สำหรับการเป็นสมาชิกแพทยสภาและคุณสมบัติอื่นดังนี้

 1. การสอบขั้นตอนที่หนึ่ง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติประเภทที่หนึ่งหรือสองหรือสาม สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติประเภทหนึ่งต้องมีใบรับรองจากสถานศึกษาว่าได้ศึกษาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ระดับปรีคลินิก) หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีการศึกษา นับถึงวันที่กำหนดสอบฯ โดยได้ศึกษาครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรระดับปรีคลินิกของสถาบันที่แพทยสภารับรอง
 2. การสอบขั้นตอนที่สอง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติประเภทที่หนึ่งหรือสองหรือสาม สำหรับผู้มีคุณสมบัติประเภทหนึ่งต้องมีใบรับรองจากสถานการศึกษาว่าได้ศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ระดับคลินิก) มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีการศึกษา นับถึงวันที่กำหนดสอบฯ โดยได้ศึกษาครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรระดับคลินิกของสถาบันที่แพทยสภารับรอง
 3. การสอบขั้นตอนที่สาม เป็นผู้ที่สอบผ่านขั้นตอนที่หนึ่งและขั้นตอนที่สองแล้ว โดยแต่ละขั้นตอนสอบผ่านมาแล้วเป็นเวลาไม่เกินเจ็ดปี นับจากวันที่แพทยสภาอนุมัติผลการสอบจนถึงวันที่ยื่นใบสมัครสอบ ถ้าขั้นตอนใดสอบผ่านเกินเจ็ดปีจะต้องสอบขั้นตอนนั้นใหม่ให้ผ่านก่อน

สำหรับผู้มีคุณสมบัติประเภทที่หนึ่งที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยต้องมีใบรับรองจากสถานการศึกษาว่าได้ศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ระดับคลินิก) มาแล้ว ไม่น้อยกว่าห้าภาคการศึกษาระบบทวิภาคหรือเทียบเท่าด้วย นับถึงวันกำหนดสอบ โดยได้ศึกษาครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรระดับคลินิกของสถาบันที่แพทยสภารับรอง

สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติประเภทที่สามจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในต่างประเทศซึ่งแพทยสภารับรองใบอนุญาตนั้น หากเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่จำเป็นต้องมีในอนุญาตดังกล่าว แต่ต้องมีเอกสารรับรองการปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด หรือเทียบเท่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีในสถาบันการแพทย์ต่างประเทศหรือในประเทศไทยที่แพทยสภารับรองโดยการปฏิบัติงานจะต้องเสร็จสิ้นก่อนสมัครสอบ

credit บทความดีๆจาก : http://www.tmc.or.th/news04.php


หากท่านสนใจเรียนต่อแพทย์ต่างประเทศ สามารถติดต่อขอรับข้อมูล คำปรึกษาฟรีได้ที่ Education For Life ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 086-304-2420, 02-129-3527 Line ID: @EFLBKK

Recent News

สมัครเรียนและรับข้อมูลเพิ่มเติม

Name:

Tel:

Email (required) :

ประเทศที่สนใจ:

มหาวิทยาลัยที่สนใจ:

captcha


ตัวแทนของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน
Tel. Tel. 086 304 2420
02 129 3527

สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน
รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูต อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ให้ฟรี


Facebook