การเรียนเภสัชศาสตร์ (Pharmacy)

การศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ในประเทศไทยปัจจุบันเป็นหลักสูตร 6 ปี โดยมีการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงแรกเป็นการเรียนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิชากฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพ จรรยาบรรณ และกฎหมายยา และวิชาอื่นๆ ส่วนช่วงที่สองเป็นการเรียนทางด้านเภสัชสาสตร์ในแขนงต่างๆ การเรียนได้แบ่งเป็นสองส่วนคือภาคทฤษฎี และภาคฏิบัติ น้องๆจะต้องมีชั่วโมงฝึกงานไม่ต่ำกว่า 2,000 ชั่วโมงขึ้นไป ขึ้นอยู่กับสถาบันนั้นๆ

สำหรับการศึกษาเภสัชศาสตร์ ในต่างประเทศ นั้นมีระยะเวลาเรียน 4 ปี เมื่อน้องๆเรียนจบก็สามารถ นำผลการเรียนมาทำการเทียบรายวิชา ที่สภาเภสัชกรรมเพื่อรับรองปริญญา ของน้องๆ และดูว่าสามารถออกใบประกอบโรคศิลป์ให้น้องๆได้เลยหรือไม่ เมื่อคณะกรรมการของสมาคมเภสัชกรรมตรวจสอบแล้ว ก็จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมว่าหลักสูตรที่น้องๆเรียนมานั้นต้องมีการเรียนอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ส่วนใหญ่แล้วจะต้องเรียนด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณเกี่ยวกับวิชาชีพเพิ่มเติม หรืออาจจะต้องฝึกงานเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี

Recent News

สมัครเรียนและรับข้อมูลเพิ่มเติม

Name:

Tel:

Email (required) :

ประเทศที่สนใจ:

มหาวิทยาลัยที่สนใจ:

captcha


ตัวแทนของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน
Tel. Tel. 086 304 2420
02 129 3527

สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน
รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูต อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ให้ฟรี


Facebook