skip to Main Content

เมื่อเดินทางถึงประเทศออสเตรเลีย

การกรอกแบบฟอร์มเข้าประเทศออสเตรเลีย

ทางสายการบินแจกแบบฟอร์มเข้าประเทศออสเตรเลีย (Arrival card) ภายในชั่วโมงสุดท้ายก่อนเครื่องบินลงจอด โดยทั่วไปแล้วแบบฟอร์มจะเป็นภาษาอังกฤษ หากมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจในคำถาม สามารถขอแบบภาษาไทย จากเจ้าหน้าที่สายการบินได้

นักเรียน นักศึกษาผู้เดินทางจะต้องเลือกช่องสำแดง (Goods to Declare) ในกรณีที่นำอาหารทุกชนิดเข้าประเทศออสเตรเลีย

สิ่งของต้องห้ามเข้าประเทศออสเตรเลีย มีดังนี้

 1. ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมและไข่
 2. ผลิตภัณฑ์จากสัตว์
 3. เมล็ดพืช ถั่ว
 4. ผักผลไม้สด หรือ แช่แข็ง
 5. สมุนไพร
 6. สัตว์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัตว์
 7. น้ำผึ้ง และผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
 8. รองเท้าบูธที่อาจมีเศษดินปนเปื้อน
 9. ฟาง และหญ้าแห้ง และเครื่องประดับที่ทำจากฟาง
 10. ต้นไม้ ทั้งไม้ผลไม้ดอกรวมถึงผลิตภัณฑ์ จากไม้และดอกไม้

อ่านเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ Australian Border Force

เมื่อถึงสนามบินประเทศออสเตรเลีย

ด่านตรวจคนเข้าเมือง
สิ่งแรกที่จะพบเมื่อเดินออกจากเครื่องบิน คือป้ายบอกทาง ขอให้ท่านสังเกตป้าย Luggage Claim (เพื่อรับกระเป๋าเดินทาง)  เมื่อมาถึงอาคารชั้นในของผู้โดยสารขาเข้า จะต้องผ่านด่านเพื่อตรวจพาสปอร์ต ซึ่งจะต้องเข้าช่องสำหรับคนต่างชาติ และเอกสารที่จะต้องแสดง ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ดังนี้

 1. พาสปอร์ต
 2. แบบฟอร์มเข้าเมืองที่กรอกเรียบร้อยแล้ว

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอาจถามถึงจุดประสงค์ของการเดินทาง เช่น  What’s the purpose of your visit?, What’s the course name and what’s your institution name?, etc. นักเรียนอาจยื่นจดหมายตอบรับให้ดูประกอบเพื่อความชัดเจนในกรณีที่ท่านไม่มั่นใจที่จะสื่อสารโดยการพูด

e-visa

หลายคนอาจวิตกกังวลเรื่องสติกเกอร์วีซ่านักเรียนบนเล่มพาสปอร์ต ซึ่งทางสถานทูตออสเตรเลียได้ยกเลิกการติดวีซ่าให้ในพาสปอร์ต แต่มีกระดาษที่ถูกปริ้นท์ออกมาแนบให้ แนะนำว่าให้ติดแผ่นรายละเอียดวีซ่าไว้ที่ตัวเวลาเดินทาง ในกรณีที่ลืม ประเทศออสเตรเลียมีระบบ E Visa ที่ทันสมัย สามารถเชื่อมต่อออนไลน์ เพียงสแกนผ่านพาสปอร์ต รายละเอียดทั้งหมดก็จะปรากฏหน้าจอของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

การรับกระเป๋า

เมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ท่านจะเห็นป้าย Luggage Claim และจอทีวีเพื่อตรวจสอบสถานะและหมายเลขช่องกระเป๋า หลังจากรับกระเป๋าแล้ว ให้เดินออกช่องแดงถ้ามีของต้องสำแดง (อาหาร, ยา, อื่นๆ) หรือออกช่องเขียวหากไม่มีสิ่งของต้องสำแดง

ควรทำอย่างไรเมื่อกระเป๋าหาย

ข้อควรจำ นักเรียน นักศึกษาผู้เดินทางจะได้รับ Luggage Tag ตามจำนวนกระเป๋าที่โหลดขึ้นเครื่อง

ในกรณีประเป๋าหายที่สนามบินปลายทาง จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุด Lost Luggage Claim Counter ซึ่งโดยปกติจะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับจุดรับกระเป๋า เจ้าหน้าที่จะ ขอดู Luggage Tag เพื่อสแกนด์หมายเลข Tracking Number และติดตามกระเป๋าคืนมาให้ โดยจะส่งตามไปยังที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย

Airport Pick-up บริการรถรับส่งสนามบิน

เมื่อออกมาสู่บริเวณรอรับผู้โดยสาร ขอให้สังเกตป้ายที่มีชื่อ นามสกุลของตนเอง หรือชื่อสถาบันการศึกษา หรืออยู่ในบริเวณจุดนัดพบตามเวลาที่กำหนด หากรอเกินเวลานัดมากกว่า 1 ชั่วโมง ควรติดต่อไปยังเบอร์ฉุกเฉินของบริษัทรถ หรือ ขอความช่วยเหลือจากเคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์สนามบิน หากไม่เคยเดินทางคนเดียวมาก่อน และยังไม่มั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่ควรออกไปนอกบริเวณสนามบิน หรือพยายามเดินทางไปยังที่พักด้วยตัวเองเด็ดขาด ควรรออยู่ที่บริเวณเคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์ จนกว่าจะได้รับความช่วยเหลือ

Tip: อาจพกโทรศัพท์มือถือจากเมืองไทยติดตัวไปและเปิด Roaming หรือใช้ Travel Sim card ได้ในระยะเวลาช่วงแรกของการเดินทาง หรือจนกว่าจะหาซื้อโทรศัพท์ใหม่ในประเทศออสเตรเลียได้

การเปิดบัญชีนักศึกษา

นักเรียน นักศึกษาสามารถเปิดบัญชีประเภทนักศึกษาต่างชาติกับทางธนาคารของประเทศออสเตรเลียได้ทันทีที่ไปถึง โดยใช้เอกสารดังนี้

 1. หนังสือเดินทาง – Passport
 2. เอกสารสัญญาที่พัก – Accommodation Allocation Letter
 3. เอกสาร E-Visa – Letter of E-Visa

บัญชีประเภทนักศึกษาต่างชาติจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีดอกเบี้ยจากทุกธนาคารในประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นจึงไม่มีความแตกต่างที่จะใช้บริการของทางธนาคารใดๆ ทั้งนี้ธนาคารยอดนิยมของประเทศออสเตรเลียคือ Australian National Bank, Commonwealth, ANZ, Westpac เป็นต้น ซึ่งควรเลือกธนาคาร และสาขาที่ใกล้กับโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยเพื่อความสะดวก

ข้อควรจำ

 • ธนาคารในประเทศออสเตรเลียไม่มีสมุดบัญชีหรือ passbook ซึ่งทางธนาคารจะส่ง Statement ให้เจ้าของบัญชี ทุกๆ 6 เดือนแต่สามารถทำรายการและเช็คยอดได้ตลอดเวลาผ่านบริการออนไลน์
 • บัญชีออมทรัพย์จะเป็นแบบ 2 in 1 คือมีสองบัญชีเชื่อมต่อกันโดย บัญชีแรกเป็นบัญชีหลักที่สามารถเบิกถอนได้ตลอดเวลา มีคำที่ใช้คือ everyday หรือ streamline และอีกบัญชีเป็นบัญชีเงินเก็บที่เชื่อมต่อกันและจะนำเงินออกมาใช้ได้ต่อเมื่อได้ถูกโอนเข้าไปอยู่ในบัญชีเบิกถอน ( everyday /streamline) ก่อน

การลงทะเบียนขอ Tax File Number

เมื่อนักเรียนเปิดภาคเรียน หรือเริ่มคอร์สเรียบร้อย และต้องการเริ่มทำงานแบบ Part-time นั้น จะต้องลงทะเบียนขอหมายเลขผู้เสียภาษีตามที่กฏหมายประเทศออสเตรเลียกำหนด นักศึกษาต่างชาติในประเทศออสเตรเลียมีสิทธิ์ทำงานกำหนดให้ทำงานได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์ โดยจะมีการหักภาษีรายได้ ณ ที่จ่าย ซึ่งจำเป็นต้องขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax File Number) เพื่อที่จะสามารถทำ Tax refund ได้ในภายหลัง โดยสามารถลงทะเบียนขอหมายเลยประจำตัวผู้เสียภาษีได้ที่ Australian Taxation Office

ข้อมูลที่ใช้ในการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์

 1. รายละเอียดหนังสือเดินทาง – passport details
 2. ที่อยู่ของที่ประเทศออสเตรเลีย – address in Australia
 3. รายละเอียดติดต่อกลับในประเทศออสเตรเลีย –  contact details in Australia

ประกันสุขภาพนักศึกษา

ประเทศออสเตรเลียมีกฏหมายให้นักศึกษาต่างชาติทำประกันสุขภาพ ประกัน Overseas Student Health Cover (OSHC) เพื่อคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นระหว่างศึกษา มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาจะมอบบัตรประกันสุขภาพ พร้อมคำชี้แจงการใช้บริการ ให้นักเรียนในวันปฐมนิเทศ (Orientation Day) ซึ่งสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติได้ในกรณีที่ท่านสงสัยหรือไม่เข้าใจสิทธิ์ในกรรมธรรม์


หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ EFL โทร 086-3042420 หรือ LineID: EFLBKK