skip to Main Content

เรียนต่อ International Foundation Programme

International Foundation Programme คืออะไร

หลักสูตรปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนจากต่างประเทศที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในประเทศอังกฤษ หรือ International Foundation Programme เนื่องด้วยการศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเทศอังกฤษใช้เวลาเรียน 13 ปี ซึ่งมากกว่าระบบการศึกษามัธยมไทย 1 ปี และ ระดับมหาวิทยาลัยใช้เวลาเรียนเพียง 3 ปีเท่านั้น มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษจึงออกแบบหลักสูตร เพื่อทดแทนปีที่ขาดหายไป โดยเปิดสอนโดยมหาวิทยาลัย เรียนในมหาวิทยาลัย นักเรียนเป็นนักเรียนของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มตัว ได้รับสิทธิ์เหมือนนักเรียนปริญญาตรีทั่วไปทุกประการ

หลักสูตรนี้ยังเหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนระบบอังฤษแต่เรียนไม่ถึง A-level ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยต้องการ (เช่น 4 IGCSE or GCSE in relevant subjects or 5 subjects GED) หรือเรียน A-level เพียงปีเดียว สามารถเข้าเรียนหลักสูตร International Foundation Programme ในมหาวิทยาลัยและการันตีการเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ปี 1 ในปีการศึกษาเดียวกัน

เรียน International Foundation Programme กับมหาวิทยาลัยที่มุ่งหวังทำให้ท่านลดความเสี่ยงในการแข่งขัน เพราะทางมหาวิทยาลัยการันตีที่เรียนปี 1 หลังจบหลักสูตร Foundation โดยนักเรียนจะได้รับใบตอบรับเข้าเรียนล่วงหน้า

ข่าวดีสำหรับนักเรียนที่จบ ม. 5 ที่มีผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป บางมหาวิทยาลัยสามารถรับท่านเข้าเรียน International Foundation Programme ได้เลยโดยไม่ต้องเรียน ม. 6 ทำให้ประหยัดเวลาเรียน 1 ปีเต็ม

คลิ๊กโลโก้มหาวิทยาลัยด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร Foundation ของแต่ละมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม

International Foundation Programme