ระบบ GED เป็นอย่างไร

ข้อสอบประกอบไปด้วย 5 กลุ่มวิชาคือ

1 Language Arts, Reading: Literary, Poetry, Drama, Prose, Critical Review, and Business Document

2 Language Arts, Writing: Sentence Structure, Usage, Mechanics, and Organization

3 Mathematics: Number & Operations, Geometry, Measurement & Data Analysis, and Algebra

4 Science: Biology, Earth Science, Chemistry, and Physics

5 Social Studies: US & World, History, Geography, Civics & Government, and Economics

กฏเกณฑ์การสอบ

ถ้าไม่ผ่านการสอบ GED ทั้ง 5 วิชา ผู้สมัครสามารถสอบใหม่ หรือ Retest ได้ ไม่เกิน 3 ครั้งต่อ 1 ปี และต้องเว้นระยะห่างของการสอบอย่างน้อย 3 เดือนก่อนสอบใหม่ ถ้าเว้นระยะ ไม่ถึง 3 เดือน แล้วไปสอบคะแนน ที่ได้มา จะไม่มีผล และไม่สามารถรับเงินคืน

การสมัครสอบ

ถ้าไม่ผ่านการสอบ GED ทั้ง 5 วิชา ผู้สมัครสามารถสอบใหม่ หรือ Retest ได้ ไม่เกิน 3 ครั้งต่อ 1 ปี และต้องเว้นระยะห่างของการสอบอย่างน้อย 3 เดือนก่อนสอบใหม่ ถ้าเว้นระยะ ไม่ถึง 3 เดือน แล้วไปสอบคะแนน ที่ได้มา จะไม่มีผล และไม่สามารถรับเงินคืน

GED สอบได้ที่ไหน

ผู้สมัครสามารถสอบได้ที่ศูนย์สอบทั่วโลก ในประเทศไทยศูนย์สอบในประเทศไทยตั้งอยู่ที่ Institute of International Education ชั้น 6 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ (เหนือ) ถนน เพลินจิต กรุงเทพมหานคร (BTS สถานีชิดลม) โดยที่จะมีการจัดสอบเป็นประจำทุกเดือน สัปดาห์ละ 2-3 วัน ซึ่งผู้สอบสามารถตรวจสอบวัน และเวลาสอบล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์

GED สอบอะไรบ้าง

ข้อสอบเป็นแบบปรนัย (Multiple Choices) เฉพาะส่วนของข้อสอบ Language Arts, Writing ซึ่งเป็นการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ หลังจากสอบผ่านแล้วจะได้ U.S. High School Equivalency Diploma โดยที่ได้จะได้จากรัฐ Main หลังจากสอบผ่านหมดแล้วทาง Prometric จะส่งไป Process โดยอัตโนมัติ และส่งกลับมาให้กับนักเรียนเอง โดยใช้เวลาประมาณ 4-6 อาทิตย์ จากวันสอบวันสุดท้าย GED Transcript จะอยู่ในตัว Diploma ด้วย

ผล GED ใช้ในการเรียนต่อต่างประเทศได้ไหม

ข้อสอบเป็นแบบปรนัย (Multiple Choices) เฉพาะส่วนของข้อสอบ Language Arts, Writing ซึ่งเป็นการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ หลังจากสอบผ่านแล้วจะได้ U.S. High School Equivalency Diploma โดยที่ได้จะได้จากรัฐ Main หลังจากสอบผ่านหมดแล้วทาง Prometric จะส่งไป Process โดยอัตโนมัติ และส่งกลับมาให้กับนักเรียนเอง โดยใช้เวลาประมาณ 4-6 อาทิตย์ จากวันสอบวันสุดท้าย GED Transcript จะอยู่ในตัว Diploma ด้วย

Recent News

สมัครเรียนและรับข้อมูลเพิ่มเติม

Name:

Tel:

Email (required) :

ประเทศที่สนใจ:

มหาวิทยาลัยที่สนใจ:

captcha


ตัวแทนของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน
Tel. Tel. 086 304 2420
02 129 3527

สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน
รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูต อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ให้ฟรี


Facebook