IELTS for UKVI คืออะไร??

IELTS UKVI สำหรับการทำวีซ่าและตรวจคนเข้าเมืองของสหราชอาณาจักรสำหรับนักเรียนที่ต้องการไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2015 ที่ผ่านมา รัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกี่ยวกับการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครขอวีซ่า โดยได้ลดจำนวนประเภทของการทดสอบเพื่อวัตถุประสงค์ในการขอวีซ่า และมีการออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับวิธีที่ใช้ในการควบคุมการทดสอบ

กล่าวคือ สำหรับนักเรียนที่ต้องไปการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษและต้องการขอวีซ่าประเภท Tier 4 Visa (หลักสูตรอนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโทขึ้นไป รวมทั้ง Pre-sessional English Course) นักเรียนต้องทำการสอบ IELTS for UKVI: Academic ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานการควบคุมการทดสอบโดยรัฐบาลอังกฤษแล้วเท่านั้น โดยจะต้องสอบที่ IDP หรือ British Council เฉพาะศูนย์กรุงเทพมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2015 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม สำหรับนักเรียนที่มีผล IELTS ก่อนหน้านี้ สามารถใช้ยื่นเพื่อสมัครเรียนได้จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2015 เท่านั้น

ค่าสอบ 10,440 บาท และข้อสอบชุดนี้จะประกอบไปด้วยการทดสอบ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด สำหรับ IDP ผู้สมัครสอบสามารถเลือกวันสอบสัมภาษณ์ (speaking test) เป็นวันเสาร์ หรืออาทิตย์ได้ ตั้งแต่การสอบรอบ 16 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป (ตารางสอบเพิ่มเติม)

 คลิ๊กเพื่อลงทะเบียนสมัครสอบกับ IDP
 คลิ๊กเพื่อลงทะเบียนสมัครสอบกับ British Council

ผู้สมัครต้องการตรวจสอบว่าตนเองจำเป็นต้องสอบ IELTS for UKVI หรือไม่ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของกองวีซ่า และการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

สำหรับการขอวีซ่านักศึกษาประเภท Tier 4 เพื่อเข้าศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยที่จัดอยู่ในผู้สนับสนุนที่น่าเชื่อถือสูง (Highly Trusted Sponsor) ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูลกับ เจ้าหน้าที่ EFL ก่อนที่จะทำการสมัคร เพราะผู้สมัครอาจจะไม่ต้องใช้ผลสอบ IELTS for UKVI ก็ได้ แต่ใช้ Internal Placement Test จากมหาวิทยาลัยนั้นๆ ได้เลย


ตัวแทนของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 02-720-1065, 02-720-1066 สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูต อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ให้ฟรี
Recent News

สมัครเรียนและรับข้อมูลเพิ่มเติม

Name:

Tel:

Email (required) :

ประเทศที่สนใจ:

มหาวิทยาลัยที่สนใจ:

captcha


ตัวแทนของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน
Tel. Tel. 086 304 2420
02 129 3527

สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน
รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูต อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ให้ฟรี


Facebook