UPCOMMING EVENTS

SEP
23

University of Melbourne Open House in Bangkok

University of Melbourne มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศออสเตรเลีย ขอเรียนเชิญนักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมงาน University of Melbourne Open House in Bangkok งานให้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครปีละหนึ่งครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจเรียนต่อมหาวิทยาลัยอันดับโลกได้พบปะและสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด
13.00 – 17.00 น.

>> อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

Our Students | นักเรียนของเรา

น้องซาย

ศึกษาต่อที่ University of Melbourne
ศึกษาต่อประเทศ Australia
ปีการศึกษา 2018

คุณฮั๊วะ

ศึกษาต่อที่ Macquarie University
ศึกษาต่อประเทศ Australia
ปีการศึกษา 2017

LT.Panukorn Wattanajung,RTN.

ศึกษาต่อที่ Newcastle University
ศึกษาต่อประเทศ United Kingdom
ปีการศึกษา 2017

น้องปังปอน

ศึกษาต่อที่ English Unlimite
ศึกษาต่อประเทศ Australia
ปีการศึกษา 2017

น้องอิง

ศึกษาต่อที่ Monash University
ศึกษาต่อประเทศ Australia
ปีการศึกษา 2017

น้องหญิง

ศึกษาต่อที่ University of Southampton
ศึกษาต่อประเทศ United Kingdom
ปีการศึกษา 2017

อ่านต่อ Click!! >>

Visit the office