สำคัญอย่างไรที่ท่านต้องใช้บริการของศูนย์แนะแนวที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ?

Education For Life

สำคัญอย่างไรที่ท่านต้องใช้บริการของศูนย์แนะแนวที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จากทางสถาบันการศึกษา

Education For Life ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศเอ็ดดูเคชั่น ฟอร์ ไลฟ เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ของเรา มีประสบการณ์ตรงในการศึกษาต่อ ท่านมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับข้อมูลที่เที่ยงตรง การบริการที่ซื่อสัตย์ รวดเร็ว และเอาใจใส่ เจ้าหน้าที่ของเรา ดูแลท่านทุกขั้นตอน เริ่มจากการให้ข้อมูลหลักสูตร อำนวยความสะดวกในการสมัคร ให้คำแนะนำด้านระบบการเรียน จัดหาที่พัก ดำเนินการยื่นขอวีซ่านักเรียน จองตั๋วเครื่องบิน และ ช่วยเหลือท่านในการวางแผนการเดินทาง ทั้งหมดนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ทำไมเราจึงสามารถให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

Education For Life ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศเอ็ดดูเคชั่น ฟอร์ ไลฟ เป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง อย่างเป็นทางการจากทางสถาบันการศึกษา เพราะเล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมตัวที่ถูกต้อง ซึ่งมีผลอย่างมากต่อความสำเร็จด้านการศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ และป้องกันการปฏิบัติการของมิจฉาชีพ สถาบันศึกษาจากต่างประเทศทำการคัดเลือกนิติบุคคล ที่มีความรู้และ ความชำนาญในการให้การแนะแนวของประเทศนั้นๆ รวมถึงความชำนาญในการให้ข้อมูลด้านวีซ่า ให้เป็นตัวแทนในการให้บริการ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้ความสะดวกสบายแก่ผู้สมัคร สถาบันการศึกษาให้การสนับสนุนศูนย์ของเราเพื่อเป็นแบกรับค่าบริการแทนนักศึกษา

การจ่ายเงินค่าเทอมมีขั้นตอนอย่างไร

เแต่ละสถาบันจะระบุรายละเอียดการจ่ายค่าเทอมเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน ในใบตอบรับ ท่านต้องนำใบตอบรับไปยังธนาคารเพื่อทำการโอนค่าเทอมตรงไปยังสถาบันการศึกษา แจ้งชื่อ และหมายเลขนักศึกษากับเจ้าหน้าที่ธนาคาร หรือ ในแบบฟอร์มการโอนเงินให้ชัดเจน นำหลักฐานการโอนกลับมาให้ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศเอ็ดดูเคชั่น ฟอร์ ไลฟ (Education For Life) เพื่อส่งต่อไปยังสถาบันปลายทาง เพื่อทำการเช็ค เมื่อการโอนสมบูรณ์สถาบันศึกษาต่างประเทศจะส่งเอกสารยืนยันสถานภาพนักศึกษา เป็นการยืนยันการรับค่าเทอม

เนื่องจากสถาบันการศึกษารับนักศึกษาจากทั่วโลก การที่ท่านไม่ระบุชื่อ และหมายเลขนักศึกษาที่ชัดเจน จะทำให้เกิดการล่าช้าในการตรวจเช็ค และมีผลทำให้ได้เอกสารยืนยันการเรียนช้า