เรียนทำอาหารกับ Le Cordon Bleu Dusit Thailand

Le Cordon Bleu Dusit (โรงเรียนสอนทำอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต) ดำเนินการเปิดครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยความร่วมมือระหว่า เลอ กอร์ดอง เบลอ อินเตอร์เนชั่นแนล และ ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ชั้น 17-19 อาคารเซนทาวเวอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มีหลักสูตรด้านการประกอบอาหารที่หลากหลาย ทั้งหลักสูตรอาหารคาว หลักสูตรขนมอบ หลักสูตรขนมปัง และหลักสูตรครัวไทย โดยจะได้เรียนรู้จากเชฟระดับโลกเกี่ยวกับเทคนิคการประกอบอาหารที่สามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต ด้วยการเรียนการสอนที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงในห้องเรียนที่ทันสมัย

Le Cordon Bleu Dusit นี้ เป็นเพียงแห่งเดียวในโลกที่มีการเรียนการสอนการประกอบอาหารแบบฝรั่งเศสควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิธีการทำอาหารไทย ใน “หลักสูตรวิชาการครัวไทย” (Professional Thai Cuisine)

หากท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเราได้ที่ 086-304-2420, 095-165-7535 Line id : @EFLBKK

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ฟอร์ ไลฟ จำกัดได้รับการแต่งตั้งจาก Le Cordon Bleu International ให้เป็นตัวแทนสถาบันอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ในการแนะนำโรงเรียนสาขาทั่วโลก เช่น Le Cordon Bleu London, Le Cordon Bleu Australia, Le Cordon Bleu Paris, Le Cordon Bleu Thailand ทางบริษัทบริการให้คำแนะนำหลักสูตร การสมัคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

หลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบอาหารคาว

ภาควันธรรมดา: 10 สัปดาห์ | 3 เดือน | 4 วันต่อสัปดาห์ | 3 – 6 ชั่วโมง/วัน
พิเศษ! ผู้สมัครจะได้รับทุนการศึกษาค่าเล่าเรียน 5% เมื่อสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบขนมอบทั้ง 3 ระดับชั้น (Diplôme de Cuisine)

Course Tuition fee (THB฿) Duration Intake
Basic Cuisine ฿ 277,500 3 months Jan / Feb / Jul / Oct
Intermediate Cuisine ฿ 210,000 3 months
Superior Cuisine ฿ 210,000 3 months
Diploma De Cuisine (BIS) ฿ 697,500 9 months

ภาคพิเศษ: วันเสาร์ 20 สัปดาห์ | 6 เดือน | ทุกวันเสาร์ | 08.00 – 20.00 น.

Course Tuition fee (THB฿) Duration Intake
Basic Cuisine ฿ 274,000 6 months Jan / Jul
Intermediate Cuisine ฿ 210,000 6 months
Superior Cuisine ฿ 210,000 6 months
Diploma De Cuisine (BIS) ฿ 694,000 18 months
หลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบขนมอบ
ภาควันธรรมดา: 10 สัปดาห์ | 3 เดือน | 4 วันต่อสัปดาห์ | 3 – 6 ชั่วโมง/วัน
พิเศษ! ผู้สมัครจะได้รับทุนการศึกษาค่าเล่าเรียน 5% เมื่อสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรการประกอบขนมอบทั้ง 3 ระดับชั้น (Diplôme de Pâtisserie)

Course Tuition fee (THB฿) Duration Intake
Basic Pâtisserie ฿ 277,500 3 months Jan / Feb / Jul / Oct
Intermediate Pâtisserie ฿ 210,000 3 months
Superior Pâtisserie ฿ 210,000 3 months
Diploma De Pâtisserie (BIS) ฿ 697,500 9 months

ภาคพิเศษ: วันเสาร์ 20 สัปดาห์ | 6 เดือน | ทุกวันเสาร์ | 08.00 – 20.00 น.

Course Tuition fee (THB฿) Duration Intake
Basic Pâtisserie ฿ 274,000 6 months Jan / Jul
Intermediate Pâtisserie ฿ 210,000 6 months
Superior Pâtisserie ฿ 210,000 6 months
Diploma De Pâtisserie (BIS) ฿ 694,000 18 months
หลักสูตร กร็องด์ ดิโปลม (Grand Diplôme®)

พิเศษ! ผู้สมัครจะได้รับทุนการศึกษาค่าเล่าเรียน 10% เมื่อสมัครหลักสูตร กร็องด์ ดิโปลม (Grand Diplôme®)

Course Tuition fee (THB฿) Duration Intake
Grand Diplôme®
(Diploma De Cuisine + Diploma De Pâtisserie)
฿ 1,327,500 9 or 18 months Jan / Apr / Jul / Oct
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการครัวไทย
Course Tuition fee (THB฿) Duration Intake
Diplôme de Cuisine ThaÏe ฿ 482,500 9 months Jan / Apr / Jul / Oct
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาการทำขนมปัง (DIPLÔME DE BOULANGERIE)
หลักสูตรภาคเช้า: 08:00 – 13:00 น. | หลักสูตรภาคบ่าย: 14:00 – 19:00 น.
จำนวนชั่วโมงเรียนต่อวัน: 5 ชั่วโมง โดยเรียนวันจันทร์ถึงศุกร์

Course Tuition fee (THB฿) Duration Intake
Diplôme de Boulangerie ฿ 240,000 12 weeks (240 hours) Jan / Apr / Jul / Oct

ค่าเรียนข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
• ค่าธรรมเนียมการสมัคร: 3,000 บาท (สำหรับนักเรียนไทย) หรือ 5,000 บาท (สำหรับนักเรียนต่างชาติ)
• ค่าเครื่องแบบนักเรียน: 9,500 บาท สำหรับหลักสูตรภาควันธรรมดา หรื 6,000 บาท สำหรับภาคเรียนพิเศษ (วันเสาร์)
• ค่าอุปกรณ์ 55,000 บาท

สถานที่เรียน ชั้น 17-19 อาคารเซนทาวเวอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์


บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ฟอร์ ไลฟ จำกัด
ได้รับการแต่งตั้งจาก
Le Cordon Bleu International
ให้เป็นตัวแทนสถาบัน
อย่างเป็นทางการในประเทศไทย
ในการแนะนำโรงเรียนสาขาทั่วโลก
เช่น Le Cordon Bleu London,
Le Cordon Bleu Australia,
Le Cordon Bleu Paris,
Le Cordon Bleu Canada

ทางบริษัทให้คำแนะนำหลักสูตร
การสมัคร และดำเนินการขอวีซ่า
และจัดหาที่พัก
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สมัครเรียนวันนี้
086-304-2420
02 129 3527

สมัครเรียนและรับข้อมูลเพิ่มเติม

Name:

Tel:

Email (required) :

ประเทศที่สนใจ:

มหาวิทยาลัยที่สนใจ:

captcha

Facebook


Le Cordon Bleu เป็นสถาบันที่มี
หลักสูตรด้านการประกอบอาหาร
และการโรงแรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก
และมีสาขาอยู่มากมาย
chef ผู้สอนท่านมีประสบการณ์มาก
สิ่งที่ได้จากการเรียนจึงไม่ใช่
แค่การทำขนมหรืออาหารตามสูตร
ที่ได้จากในชั้นเรียน แต่ยังรวมถึง
การใช้ความรู้และความเข้าใจ
ในการทำอาหาร เพื่อดัดแปลง
และคิดค้นสูตรอื่นๆ ขึ้นมา อีกทั้งยัง
ต้องขอบคุณพี่ๆ ที่ EFL ที่ให้คำแนะนำ
ได้เตรียมตัวเป็นอย่างดีก่อนเดินทางค่ะ”

Ms.Porntip Juntarapisoot
Certificate III in Hospitality (Patisserie),
Le Cordon Bleu Australia