Le Cordon Bleu’s Famous Le Grand Diplome

Le Cordon Bleu’s Famous Le Grand Diplome สอนอะไร
Le Grand Diplome คือการเรียน 2 หลักสูตรทั้งการประกอบอาหารคาว (The Cuisine Diploma) และการประกอบอาหารหวาน (The Patisserie Diploma)

The Cuisine Diploma


Description
หลักสูตรประกาศนียบัตรอาหารคาวชั้นสูงของสถาบันเลอ กอ ดอง เบลอ ที่มีชื่อเสียงมากว่า 116 ปี โดยเนื้อหาจะครอบคลุม ความรู้เบื้องต้นการใช้อุปกรณ์ในการประกอบอาหารที่ถูกต้องจนถึงการวางแผน การประกอบอาหารที่ซับซ้อน ท่านที่จบหลักสูตรจะได้เรียนรู้ เทคนิคการประกอบอาหารที่เป็นหัวใจของการประกอบอาหารนานาชาติ โดยเรียนรู้ผ่านสูตรอาหารของเลอ กอ ดอง เบลอ (สไตล์ฝรั่งเศส)

หลักสูตรได้ถูกจัดเรียงโดยเริ่มต้นจากสูตรอาหารง่ายๆ และเริ่มเข้มข้นขึ้นจนถึงสูตรอาหารที่ซับซ้อน การสาธิตการประกอบอาหารซึ่งทำโดยอาจารย์ซึ่งเป็นเชฟผู้ทรงคุณวุฒิจะรวมถึงการจัดเมนู การเตรียมความพร้อมและการจัดเวลาที่เหมาะสมเฉกเช่นเชฟมืออาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรอาหารคาวชั้นสูง (The Cuisine Diploma) ประกอบไปด้วย 3 ระดับ คือระดับพื้นฐาน (Basic), ระดับกลาง (Intermediate), และระดับสูงสุด (Superior) โดยแต่ละระดับจะใช้เวลาเรียน ระดับละ 3 เดือน รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 9 เดือน (18 ชั่วโมงเรียนต่ออาทิตย์)

BASIC CUISINE ระดับพื้นฐาน
ระดับพื้นฐานจะเปิดประตูสู่การผจนภัยไปกับอาหารฝรั่งเศส ตั้งแต่วันแรก…คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคพื้นฐานที่มีความสำคัญในการประกอบอาหาร เช่น การใช้มีดที่ถูกต้อง การปลอกผัก การหั่นและเตรียมอาหารประเภทเนื้อและเตรียมส่วนต่างๆ ของเครื่องปรุง ระดับความยากจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นักเรียนจะได้เรียนรู้ การผสมผสาน สมุนไพรธรรมชาติและเครื่องเทศ เพื่อปรับรสชาติของอาหาร หลักสูตรนี้เป็นพื้นฐานของการประกอบอาหารที่ถูกหลักซึ่งจะขาดไม่ได้สำหรับผู้ที่ต้องการเป็บเชฟคุณภาพ ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับทั้งผู้ที่เคยมีประสบการณ์ทำอาหาร (เรียนรู้จากประสบการณ์)และผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลย

Study Modules

 • French culinary terms and definitions
 • The use and care of cookery equipment
 • Working in a safe and hygienic manner
 • Food preparation and mise en place
 • Work organisation and planning
 • Introduction to French Cuisine
 • French classical cooking techniques
 • Variations of cooking methods
 • Fonds de Cuisine and foundation sauces production
 • Commodities – Product recognition

INTERMEDIATE CUISINE ระดับกลาง

จะเปิดโอกาสให้ท่านได้สัมผัสและทำอาหารพื้นบ้านของประเทศฝรั่งเศสที่แตกต่างในแต่ละภูมิภาค ท่านจะได้ทดสอบและฝึกฝน

เทคนิคการประกอบอาหารเบื้องต้น ที่ได้เรียนรู้จากระดับพื้นฐาน โดยการลงมือปฏิบัติ ท่านจะรับรู้ได้ถึงความชำนาญที่เพิ่มพูนขึ้นจนเป็นธรรมชาติ

ในหลักสูตรระดับกลางนี้เน้นการเตรียมเครื่องประกอบอาหาร หรือที่gรียกว่า mise en place สร้างความเข้าใจในการจัดอันดับความสำคัญของแต่ละส่วนที่ส่งผลให้การผลิตสมบูรณ์ เทียบเท่ามาตรฐานของร้านอาหารชั้นนำ อาจารย์จะช่วยแนะนำและทำให้ท่านได้พัฒนาทักษะเพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง การสาธิตการประกอบอาหาร ในขั้นนี้จะสอนให้นักเรียนรู้จักการจัดวางโดยเน้นความสวยงาม ควบคู่ไปกับรสชาติที่เป็นเลิศ

Study Modules

 • Product origins and influences on French regional cuisine
 • Perfecting professional kitchen skills
 • More advanced technical cuts and presentation
 • Food presentation techniques for platters and plates
 • Further developments in personal creativity and discipline
 • Introduction to Charcuterie
 • Prepare and cook simple hot and cold desserts
 • Preparation and service of restaurant meals
 • Career preparation and workplace communication
 • Commodities – Receiving and storage

SUPERIOR CUISINE ระดับสูงสุด
เป็นระดับสุดท้ายโดยท่านจะเรียนรู้วิวัฒนาการของอาหารฝรั่งเศสจากยุคต้น มีการผสมผสานสูตรดั้งเดิมจนถึงสูตรร่วมสมัย

การสาธิตการประกอบอาหารจะเป็นเมนูอาหารเต็มรูปแบบที่มีอิทธิพลมาจากร้านอาหารที่มีชื่อของโลกในปัจจุบัน เพื่อเรียนรู้ เทรนของอาหารที่ทันสมัย การประกอบอาหารที่ซับซ้อนขึ้นอย่างเช่น foie gras, truffles and lobster จะทำในระดับนี้

เป้าหมายของระดับสูงนี้จะอยู่ที่การปรับใช้เทคนิคที่ได้เรียนรู้จากทุกระดับ ทดลองและสร้างสรรผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของนักเรียนเอง

Study Modules

 • Precision and efficiency in the kitchen
 • Mastery of intricate techniques and methods
 • Recipe production with high quality and rare produce
 • Mastery of classic “haute cuisine”
 • Adaptation of menus based on the season and product availability
 • Mastery of presentation and decoration
 • Extended personal creativity and discipline (mystery basket)
 • Readiness for working in industry (Student Event)

The Patisserie Diploma


Description
หลักสูตรประกาศนียบัตรอาหารหวานชั้นสูงของสถาบันเลอ กอ ดอง เบลอ ที่มีชื่อเสียงมากว่า 116 ปี โดยเนื้อหาจะครอบคลุม ความรู้เบื้องต้นการใช้อุปกรณ์การประกอบอาหารหวานที่ถูกต้องจนถึงการวางแผน และตกแต่งอาหารหวาน เช่น ขนมปัง ขนมอบ การทำเค้ก ที่ซับซ้อน ท่านที่จบหลักสูตรจะได้เรียนรู้ เทคนิคการประกอบอาหารหวานที่เป็นหัวใจของ classic pâtisserie

นักเรียนจะได้เรียนรู้การทำเค้กหลากหลายประเภทที่เป็นที่นิยมในร้านอาหาร ร้านขนมอบ (pâtisserie shops) และ ร้านน้ำชาประยุกต์ (Tearooms) โดยเทคนิคจะถูกถ่ายทอดผ่านการประกอบขนมหวานแบบดั้งเดิมและแบบร่วมสมัยของฝรั่งเศส ตลอดจนการเรียนรู้เทคนิคขั้นสูงในการทำ sugarwork and bread making

หลักสูตรประกาศนียบัตรอาหารหวานชั้นสูง (The Pâtisserie Diploma) ประกอบไปด้วย 3 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน (Basic), ระดับกลาง (Intermediate), และระดับสูงสุด (Superior) โดยแต่ละระดับจะใช้เวลาเรียน ระดับละ 3 เดือน รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 9 เดือน (15 ชั่วโมงเรียนต่ออาทิตย์)

BASIC PATISSERIE ระดับพื้นฐาน
ระดับพื้นฐานได้ถูกออกแบบให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคนิคพื้นฐานของการทำอาหารหวานและฝึกฝนเพื่อความชำนาญ โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีทำเค้ก ขนมหวานและขนมปังอบหลากหลายประเภททั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย การสาธิตจะทำเป็บขั้นเป็นตอนจากง่ายไปสู่ยาก หลักสูตรจึงเหมาะกับสำหรับทั้งผู้ที่เคยมีประสบการณ์ทำขนมมาบ้างแล้ว และผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลย

Study Modules

 • Basic knife skills
 • Basic doughs
 • Introduction to creams and fillings
 • Traditional desserts and cakes
 • Masking and glaçage
 • Introduction to yeast doughs (breads and sweet doughs)
 • Basic French Pâtisserie terminology
 • Introduction to chocolate work and truffles (hand-tempering and dipping)
 • Introduction to sweet petits fours

INTERMEDIATE PATISSERIE ระดับกลาง
ระดับกลางจะเป็นการนำเทคนิคที่ได้จากระดับต้นมาใช้เพื่อความชำนาญและนักเรียนจะรู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้น โดยจะเน้นในเรื่องของการตกแต่งซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของอาหารหวาน อาจารย์จะเสริมเทคนิคที่ยากมากขึ้น เช่น การทำ sponge cake หรือ Bavarian Cream ในขั้นนี้จะมีการสอนการทำ show pieces เช่น chocolate piping และ casting การใช้คาราเมลและนูก้า(caramel and nougatine) รวมถึงการทำอาหารหวานที่เป็นที่นิยมในร้านอาหาร โดยการแนะแนวของเชฟ นักเรียนจะได้ฝึกฝนศิลปการตกแต่งสไตล์ฝรั่งเศส

Study Modules

 • Artistic decorative skills – fine line and border piping, extension work using Royal Icing
 • Variations on restaurant desserts, including soufflés
 • Savoury and sweet petits fours, classic and contemporary presentations
 • Introduction to Viennoiserie (croissants and brioches)
 • Mastering Bavarian creams and mousses
 • Caramel and nougatine (use of these components to assemble and decorate a croquembouche)
 • Introduction to yeast doughs (breads and sweet doughs)
 • Developing chocolate hand-tempering and dipping skills
 • Introduction to show pieces (chocolate centre pieces and celebration cakes)

SUPERIOR PATISSERIE ระดับสูงสุด
ระดับสูงสุดนี้เป็นการนำเทคนิคที่ได้เรียนรู้ตลอดหลักสูตรมาประยุกต์ โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง โดยการชี้แนะของอาจารย์ นักเรียนจะได้เรียนรู้หลักปฏิสัมพันธ์ของแต่ละส่วนประกอบ ศิลปการทำช็อกโกแลต การสร้างผลงานสามมิติจากน้ำตาล นักเรียนระดับสูงต้องคิดประดิษฐ์เค้กของตนเอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการเรียน

Study Modules

 • Contemporary Restaurant Desserts
 • The Art of Chocolate
 • Artistic Sugar Creations
 • Boulangerie and Viennoiser

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ฟอร์ ไลฟ จำกัด
ได้รับการแต่งตั้งจาก
Le Cordon Bleu International
ให้เป็นตัวแทนสถาบัน
อย่างเป็นทางการในประเทศไทย
ในการแนะนำโรงเรียนสาขาทั่วโลก
เช่น Le Cordon Bleu London,
Le Cordon Bleu Australia,
Le Cordon Bleu Paris,
Le Cordon Bleu Canada

ทางบริษัทให้คำแนะนำหลักสูตร
การสมัคร และดำเนินการขอวีซ่า
และจัดหาที่พัก
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สมัครเรียนวันนี้
086-304-2420
02 129 3527

สมัครเรียนและรับข้อมูลเพิ่มเติม

Name:

Tel:

Email (required) :

ประเทศที่สนใจ:

มหาวิทยาลัยที่สนใจ:

captcha

Facebook


Le Cordon Bleu เป็นสถาบันที่มี
หลักสูตรด้านการประกอบอาหาร
และการโรงแรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก
และมีสาขาอยู่มากมาย
chef ผู้สอนท่านมีประสบการณ์มาก
สิ่งที่ได้จากการเรียนจึงไม่ใช่
แค่การทำขนมหรืออาหารตามสูตร
ที่ได้จากในชั้นเรียน แต่ยังรวมถึง
การใช้ความรู้และความเข้าใจ
ในการทำอาหาร เพื่อดัดแปลง
และคิดค้นสูตรอื่นๆ ขึ้นมา อีกทั้งยัง
ต้องขอบคุณพี่ๆ ที่ EFL ที่ให้คำแนะนำ
ได้เตรียมตัวเป็นอย่างดีก่อนเดินทางค่ะ”

Ms.Porntip Juntarapisoot
Certificate III in Hospitality (Patisserie),
Le Cordon Bleu Australia