skip to Main Content

Le Cordon Bleu’s Famous Le Grand Diplome

Le Cordon Bleu’s Famous Le Grand Diplome สอนอะไร
Le Grand Diplome คือการเรียน 2 หลักสูตรทั้งการประกอบอาหารคาว (The Cuisine Diploma) และการประกอบอาหารหวาน (The Patisserie Diploma)

The Cuisine Diploma


Description
หลักสูตรประกาศนียบัตรอาหารคาวชั้นสูงของสถาบันเลอ กอ ดอง เบลอ ที่มีชื่อเสียงมากว่า 116 ปี โดยเนื้อหาจะครอบคลุม ความรู้เบื้องต้นการใช้อุปกรณ์ในการประกอบอาหารที่ถูกต้องจนถึงการวางแผน การประกอบอาหารที่ซับซ้อน ท่านที่จบหลักสูตรจะได้เรียนรู้ เทคนิคการประกอบอาหารที่เป็นหัวใจของการประกอบอาหารนานาชาติ โดยเรียนรู้ผ่านสูตรอาหารของเลอ กอ ดอง เบลอ (สไตล์ฝรั่งเศส)

หลักสูตรได้ถูกจัดเรียงโดยเริ่มต้นจากสูตรอาหารง่ายๆ และเริ่มเข้มข้นขึ้นจนถึงสูตรอาหารที่ซับซ้อน การสาธิตการประกอบอาหารซึ่งทำโดยอาจารย์ซึ่งเป็นเชฟผู้ทรงคุณวุฒิจะรวมถึงการจัดเมนู การเตรียมความพร้อมและการจัดเวลาที่เหมาะสมเฉกเช่นเชฟมืออาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรอาหารคาวชั้นสูง (The Cuisine Diploma) ประกอบไปด้วย 3 ระดับ คือระดับพื้นฐาน (Basic), ระดับกลาง (Intermediate), และระดับสูงสุด (Superior) โดยแต่ละระดับจะใช้เวลาเรียน ระดับละ 3 เดือน รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 9 เดือน (18 ชั่วโมงเรียนต่ออาทิตย์)

BASIC CUISINE ระดับพื้นฐาน
ระดับพื้นฐานจะเปิดประตูสู่การผจนภัยไปกับอาหารฝรั่งเศส ตั้งแต่วันแรก…คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคพื้นฐานที่มีความสำคัญในการประกอบอาหาร เช่น การใช้มีดที่ถูกต้อง การปลอกผัก การหั่นและเตรียมอาหารประเภทเนื้อและเตรียมส่วนต่างๆ ของเครื่องปรุง ระดับความยากจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นักเรียนจะได้เรียนรู้ การผสมผสาน สมุนไพรธรรมชาติและเครื่องเทศ เพื่อปรับรสชาติของอาหาร หลักสูตรนี้เป็นพื้นฐานของการประกอบอาหารที่ถูกหลักซึ่งจะขาดไม่ได้สำหรับผู้ที่ต้องการเป็บเชฟคุณภาพ ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับทั้งผู้ที่เคยมีประสบการณ์ทำอาหาร (เรียนรู้จากประสบการณ์)และผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลย

Study Modules

 • French culinary terms and definitions
 • The use and care of cookery equipment
 • Working in a safe and hygienic manner
 • Food preparation and mise en place
 • Work organisation and planning
 • Introduction to French Cuisine
 • French classical cooking techniques
 • Variations of cooking methods
 • Fonds de Cuisine and foundation sauces production
 • Commodities – Product recognition

INTERMEDIATE CUISINE ระดับกลาง

จะเปิดโอกาสให้ท่านได้สัมผัสและทำอาหารพื้นบ้านของประเทศฝรั่งเศสที่แตกต่างในแต่ละภูมิภาค ท่านจะได้ทดสอบและฝึกฝน

เทคนิคการประกอบอาหารเบื้องต้น ที่ได้เรียนรู้จากระดับพื้นฐาน โดยการลงมือปฏิบัติ ท่านจะรับรู้ได้ถึงความชำนาญที่เพิ่มพูนขึ้นจนเป็นธรรมชาติ

ในหลักสูตรระดับกลางนี้เน้นการเตรียมเครื่องประกอบอาหาร หรือที่gรียกว่า mise en place สร้างความเข้าใจในการจัดอันดับความสำคัญของแต่ละส่วนที่ส่งผลให้การผลิตสมบูรณ์ เทียบเท่ามาตรฐานของร้านอาหารชั้นนำ อาจารย์จะช่วยแนะนำและทำให้ท่านได้พัฒนาทักษะเพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง การสาธิตการประกอบอาหาร ในขั้นนี้จะสอนให้นักเรียนรู้จักการจัดวางโดยเน้นความสวยงาม ควบคู่ไปกับรสชาติที่เป็นเลิศ

Study Modules

 • Product origins and influences on French regional cuisine
 • Perfecting professional kitchen skills
 • More advanced technical cuts and presentation
 • Food presentation techniques for platters and plates
 • Further developments in personal creativity and discipline
 • Introduction to Charcuterie
 • Prepare and cook simple hot and cold desserts
 • Preparation and service of restaurant meals
 • Career preparation and workplace communication
 • Commodities – Receiving and storage

SUPERIOR CUISINE ระดับสูงสุด
เป็นระดับสุดท้ายโดยท่านจะเรียนรู้วิวัฒนาการของอาหารฝรั่งเศสจากยุคต้น มีการผสมผสานสูตรดั้งเดิมจนถึงสูตรร่วมสมัย

การสาธิตการประกอบอาหารจะเป็นเมนูอาหารเต็มรูปแบบที่มีอิทธิพลมาจากร้านอาหารที่มีชื่อของโลกในปัจจุบัน เพื่อเรียนรู้ เทรนของอาหารที่ทันสมัย การประกอบอาหารที่ซับซ้อนขึ้นอย่างเช่น foie gras, truffles and lobster จะทำในระดับนี้

เป้าหมายของระดับสูงนี้จะอยู่ที่การปรับใช้เทคนิคที่ได้เรียนรู้จากทุกระดับ ทดลองและสร้างสรรผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของนักเรียนเอง

Study Modules

 • Precision and efficiency in the kitchen
 • Mastery of intricate techniques and methods
 • Recipe production with high quality and rare produce
 • Mastery of classic “haute cuisine”
 • Adaptation of menus based on the season and product availability
 • Mastery of presentation and decoration
 • Extended personal creativity and discipline (mystery basket)
 • Readiness for working in industry (Student Event)

The Patisserie Diploma


Description
หลักสูตรประกาศนียบัตรอาหารหวานชั้นสูงของสถาบันเลอ กอ ดอง เบลอ ที่มีชื่อเสียงมากว่า 116 ปี โดยเนื้อหาจะครอบคลุม ความรู้เบื้องต้นการใช้อุปกรณ์การประกอบอาหารหวานที่ถูกต้องจนถึงการวางแผน และตกแต่งอาหารหวาน เช่น ขนมปัง ขนมอบ การทำเค้ก ที่ซับซ้อน ท่านที่จบหลักสูตรจะได้เรียนรู้ เทคนิคการประกอบอาหารหวานที่เป็นหัวใจของ classic pâtisserie

นักเรียนจะได้เรียนรู้การทำเค้กหลากหลายประเภทที่เป็นที่นิยมในร้านอาหาร ร้านขนมอบ (pâtisserie shops) และ ร้านน้ำชาประยุกต์ (Tearooms) โดยเทคนิคจะถูกถ่ายทอดผ่านการประกอบขนมหวานแบบดั้งเดิมและแบบร่วมสมัยของฝรั่งเศส ตลอดจนการเรียนรู้เทคนิคขั้นสูงในการทำ sugarwork and bread making

หลักสูตรประกาศนียบัตรอาหารหวานชั้นสูง (The Pâtisserie Diploma) ประกอบไปด้วย 3 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน (Basic), ระดับกลาง (Intermediate), และระดับสูงสุด (Superior) โดยแต่ละระดับจะใช้เวลาเรียน ระดับละ 3 เดือน รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 9 เดือน (15 ชั่วโมงเรียนต่ออาทิตย์)

BASIC PATISSERIE ระดับพื้นฐาน
ระดับพื้นฐานได้ถูกออกแบบให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคนิคพื้นฐานของการทำอาหารหวานและฝึกฝนเพื่อความชำนาญ โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีทำเค้ก ขนมหวานและขนมปังอบหลากหลายประเภททั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย การสาธิตจะทำเป็บขั้นเป็นตอนจากง่ายไปสู่ยาก หลักสูตรจึงเหมาะกับสำหรับทั้งผู้ที่เคยมีประสบการณ์ทำขนมมาบ้างแล้ว และผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลย

Study Modules

 • Basic knife skills
 • Basic doughs
 • Introduction to creams and fillings
 • Traditional desserts and cakes
 • Masking and glaçage
 • Introduction to yeast doughs (breads and sweet doughs)
 • Basic French Pâtisserie terminology
 • Introduction to chocolate work and truffles (hand-tempering and dipping)
 • Introduction to sweet petits fours

INTERMEDIATE PATISSERIE ระดับกลาง
ระดับกลางจะเป็นการนำเทคนิคที่ได้จากระดับต้นมาใช้เพื่อความชำนาญและนักเรียนจะรู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้น โดยจะเน้นในเรื่องของการตกแต่งซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของอาหารหวาน อาจารย์จะเสริมเทคนิคที่ยากมากขึ้น เช่น การทำ sponge cake หรือ Bavarian Cream ในขั้นนี้จะมีการสอนการทำ show pieces เช่น chocolate piping และ casting การใช้คาราเมลและนูก้า(caramel and nougatine) รวมถึงการทำอาหารหวานที่เป็นที่นิยมในร้านอาหาร โดยการแนะแนวของเชฟ นักเรียนจะได้ฝึกฝนศิลปการตกแต่งสไตล์ฝรั่งเศส

Study Modules

 • Artistic decorative skills – fine line and border piping, extension work using Royal Icing
 • Variations on restaurant desserts, including soufflés
 • Savoury and sweet petits fours, classic and contemporary presentations
 • Introduction to Viennoiserie (croissants and brioches)
 • Mastering Bavarian creams and mousses
 • Caramel and nougatine (use of these components to assemble and decorate a croquembouche)
 • Introduction to yeast doughs (breads and sweet doughs)
 • Developing chocolate hand-tempering and dipping skills
 • Introduction to show pieces (chocolate centre pieces and celebration cakes)

SUPERIOR PATISSERIE ระดับสูงสุด
ระดับสูงสุดนี้เป็นการนำเทคนิคที่ได้เรียนรู้ตลอดหลักสูตรมาประยุกต์ โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง โดยการชี้แนะของอาจารย์ นักเรียนจะได้เรียนรู้หลักปฏิสัมพันธ์ของแต่ละส่วนประกอบ ศิลปการทำช็อกโกแลต การสร้างผลงานสามมิติจากน้ำตาล นักเรียนระดับสูงต้องคิดประดิษฐ์เค้กของตนเอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการเรียน

Study Modules

 • Contemporary Restaurant Desserts
 • The Art of Chocolate
 • Artistic Sugar Creations
 • Boulangerie and Viennoiser