skip to Main Content
unisa001
unisa002
unisa005
unisa004
unisa003
unisa001 unisa002 unisa005 unisa004 unisa003

Location : UniSA ตั้งอยู่ที่เมือง Adelaide รัฐ South Australia สามารถเดินทางจากประเทศไทยไปยังเมือง Adelaide ใช้เวลาประมาณ 12 ชั่วโมง ภายในตัวเมืองมีรถเมล์ฟรีวนรอบเมือง และรถราง (Tram) ให้บริการฟรี ทำให้การเดินทางมีความสะดวกมาก

UniSA มีวิทยาเขต 6 แห่ง คือ

  1. City West ใช้เวลาเดินทางจากมหาวิทยาลัยไปยังตัวเมือง Adelaide ประมาณ 20 นาที โดยรถบัส
  2. City East ใช้เวลาเดินทางจากมหาวิทยาลัยไปยังตัวเมือง Adelaide ประมาณ 15 นาที โดยรถบัส
  3. Mawson Lakes ใช้เวลาเดินทางจากมหาวิทยาลัยไปยังตัวเมือง Adelaide ประมาณ 15 นาที โดยรถบัส
  4. Magill ใช้เวลาเดินทางจากมหาวิทยาลัยไปยังตัวเมือง Adelaide ประมาณ 40 นาที โดยรถบัส
  5. Whyalla ใช้เวลาเดินทางจากมหาวิทยาลัยไปยังตัวเมือง Adelaide ประมาณ 4 ชั่วโมง 20 นาที โดยรถยนต์
  6. Mount Gambier ใช้เวลาเดินทางจากมหาวิทยาลัยไปยังตัวเมือง Adelaide ประมาณ 5 – 6 ชั่วโมง โดยรถยนต์

Ranking:
274th by QS Global World Ranking 2020
24th by ERA Research Excellence Rankings
51st for Nursing by QS Global World Ranking 2019
Top 100 for Art & Design by QS Global World Ranking 2019

University of South Australia Scholarships ทุนลดค่าเรียน

International Merit Scholarship ทุนส่วนลดค่าเรียน 25% สำหรับนักเรียนที่ลงเรียนในระดับundergraduate (Bachelor’s Degree)
หรือ postgraduate (Masters by coursework) เป็นทุนที่ให้เฉพาะปีแรกเท่านั้น ให้สูงสุด 2 semesters / 8 courses (36 units)

UniSA International Scholarship $15,000
นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในระดับ undergraduate หรือ postgraduate (by coursework) ที่มีเกรดเฉลี่ย 2.5 พร้อมกับเขียน Personal Statement (500 words) เพื่อพิจารณาเข้ารับทุน

เรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศ Australia กับ University of South Australia (UniSA)

เป็นสถาบันจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมายาวนาน และเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ South Australia แบ่งออกเป็น 6 วิทยาเขต วิทยาเขตหลักตั้งอยู่ในใจกลางเมือง (CBD) บนถนน North Terrace มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการนำความรู้ และประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรมมาบูรณาการในการเรียนการสอน ปัจจุบันเปิดสอนกว่า 300 หลักสูตรใน 40 สาขาวิชา ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก UniSA เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของออสเตรเลียที่มีหลักสูตรวิชาธุรกิจได้รับการรองจาก The Quality Improvement System (EQUIS) อีกทั้งได้รับการยกย่องจาก The Australia Universities Quality Agency ถึง 16 ครั้ง และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของ Australia ที่ทำงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม

UniSA เป็นสถาบันที่มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ในการเรียนการสอน รวมถึงบรรยากาศที่สงบร่มรื่นภายในมหาวิทยาลัย ช่วยเอื้ออำนวยให้นักศึกษามีความมุ่งมั่นในการให้การศึกษาและนำไปประกอบอาชีพ ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 33,000 คน ในมหาวิทยาลัย ซึ่งกว่า 10,000 คน เป็นนักเรียนต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในทั้งวิทยาเขตส่วนกลาง และวิทยาเขตอื่นๆ

UniSA เป็นสมาชิกในเครือข่าย Australian Technology Network (www.atn.edu.au) ซึ่งเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัย 5 แห่งที่มีจำนวนนักศึกษารวมกันถึง 20% ของจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยทั้งหมดของประเทศ Australia

เกณฑ์การรับสมัคร University of South Australia


เกณฑ์การรับสมัคร Postgraduate Degree

  • Bachelor Degree with GPA 2.5
  • IELTS 6.5 (sub score 6.0 in Reading and Writing )
คอร์สเรียนที่น่าสนใจ
Master degree by coursework

 

Accounting and Finance Management, HRM, Logistics and Business Information Management Marketing
Master of Business Administration International Master of Business Administration Project Management Tourism, Sport and Events
Architecture Construction Management Arts and Cultural Management Communication and Media
Design Urban and Regional Planning Engineering Aviation
Cybersecurity Data Science Information Technology Social Work
Health Science Medical Radiation Science Nursing and Midwifery Occupational Therapy
Pharmacy Physiotherapy Psychology

 

CELUSA (Centre for English Language in the University of South Australia.)
คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ต้องการปรับปรุงด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท

CELUSA Academic English (AE)

Level Entry requirements Duration
Elementary IELTS 3.5 or equivalent 10 weeks
Level 1 IELTS 4.0 or equivalent 10 weeks
Level 2 IELTS 4.5 or equivalent 10 weeks
Level 3 IELTS 5.0 or equivalent 10 weeks
Level 4 IELTS 5.5 or equivalent 10 weeks
Level 5 IELTS 6.0 or equivalent 10 weeks
Level 6 IELTS 6.5 or equivalent 10 weeks

 

Accommodation
Residential colleges
Accommodation Location
Aquinas College Palmer Place, North Adelaide
Kathleen Lumley College Finniss Street, North Adelaide
Lincoln College Brougham Place, North Adelaide
St Ann’s College Brougham Place, North Adelaide
St Mark’s College Pennington Terrace, North Adelaide
Student apartments
Unilodge@Metro Victoria Street, Adelaide
Urbanest (December – February) North Terrace, Adelaide

ตัวแทนของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 086-3042420 สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูต อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ให้ฟรี