unisa006
unisa001
unisa003
unisa002
unisa004
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

Location : UniSA ตั้งอยู่ที่เมือง Adelaide รัฐ South Australia สามารถเดินทางจากประเทศไทยไปยังเมือง Adelaide ใช้เวลาประมาณ 12 ชั่วโมง ภายในตัวเมืองมีรถเมล์ฟรีวนรอบเมือง และรถราง (Tram) ให้บริการฟรี ทำให้การเดินทางมีความสะดวกมาก

UniSA มีวิทยาเขต 6 แห่ง คือ

  1. City West ใช้เวลาเดินทางจากมหาวิทยาลัยไปยังตัวเมือง Adelaide ประมาณ 20 นาที โดยรถบัส
  2. City East ใช้เวลาเดินทางจากมหาวิทยาลัยไปยังตัวเมือง Adelaide ประมาณ 15 นาที โดยรถบัส
  3. Mawson Lakes ใช้เวลาเดินทางจากมหาวิทยาลัยไปยังตัวเมือง Adelaide ประมาณ 15 นาที โดยรถบัส
  4. Magill ใช้เวลาเดินทางจากมหาวิทยาลัยไปยังตัวเมือง Adelaide ประมาณ 40 นาที โดยรถบัส
  5. Whyalla ใช้เวลาเดินทางจากมหาวิทยาลัยไปยังตัวเมือง Adelaide ประมาณ 4 ชั่วโมง 20 นาที โดยรถยนต์
  6. Mount Gambier ใช้เวลาเดินทางจากมหาวิทยาลัยไปยังตัวเมือง Adelaide ประมาณ 5 – 6 ชั่วโมง โดยรถยนต์

Ranking:
274th by QS Global World Ranking 2020
24th by ERA Research Excellence Rankings
51st for Nursing by QS Global World Ranking 2019
Top 100 for Art & Design by QS Global World Ranking 2019

University of South Australia Scholarships ทุนลดค่าเรียน
  • International Merit Scholarship ทุนส่วนลดค่าเรียน 25% สำหรับนักเรียนที่ลงเรียนในระดับ undergraduate (Bachelor’s Degree) หรือ postgraduate (Masters by coursework) เป็นทุนที่ให้เฉพาะปีแรกเท่านั้น ให้สูงสุด 2 semesters / 8 courses (36 units)
เรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศ Australia กับ University of South Australia (UniSA)

เป็นสถาบันจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมายาวนาน และเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ South Australia แบ่งออกเป็น 6 วิทยาเขต วิทยาเขตหลักตั้งอยู่ในใจกลางเมือง (CBD) บนถนน North Terrace มหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการนำความรู้ และประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรมมาบูรณาการในการเรียนการสอน ปัจจุบันเปิดสอนกว่า 300 หลักสูตรใน 40 สาขาวิชา ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก UniSA เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของออสเตรเลียที่มีหลักสูตรวิชาธุรกิจได้รับการรองจาก The Quality Improvement System (EQUIS) อีกทั้งได้รับการยกย่องจาก The Australia Universities Quality Agency ถึง 16 ครั้ง และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของ Australia ที่ทำงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม

UniSA เป็นสถาบันที่มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ในการเรียนการสอน รวมถึงบรรยากาศที่สงบร่มรื่นภายในมหาวิทยาลัย ช่วยเอื้ออำนวยให้นักศึกษามีความมุ่งมั่นในการให้การศึกษาและนำไปประกอบอาชีพ ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 33,000 คน ในมหาวิทยาลัย ซึ่งกว่า 10,000 คน เป็นนักเรียนต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในทั้งวิทยาเขตส่วนกลาง และวิทยาเขตอื่นๆ

UniSA เป็นสมาชิกในเครือข่าย Australian Technology Network ซึ่งเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัย 5 แห่งที่มีจำนวนนักศึกษารวมกันถึง 20% ของจำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยทั้งหมดของประเทศ Australia

เกณฑ์การรับสมัคร University of South Australia
Course Academic Requirement  Fee Progression
Diploma Stage 1 Mathayom 5 GPA 2.5 A$24,400 Diploma Stage 2
Diploma Stage 2 Mathayom 6 GPA 2.0 A$27,000-A$35,600 Year 2 Bachelor degree

หลักสูตร Diploma เหมาะสำหรับนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6 และต้องการเรียนต่อปริญญาตรี
Diploma Stage 2 เทียบเท่าปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 เมื่อเรียนจบแล้วจะสามารถเข้าเรียนต่อ ชั้นปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัย South Australia ได้ทันที

คอร์สเรียนที่น่าสนใจ

CELUSA (Entre for English Language in the University of South Australia.)
คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ต้องการปรับปรุงด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท

CELUSA Academic English (AE)

Level Entry requirements Duration
Elementary IELTS 3.5 or equivalent 10 weeks
Level 1 IELTS 4.0 or equivalent 10 weeks
Level 2 IELTS 4.5 or equivalent 10 weeks
Level 3 IELTS 5.0 or equivalent 10 weeks
Level 4 IELTS 5.5 or equivalent 10 weeks
Level 5 IELTS 6.0 or equivalent 10 weeks
Level 6 IELTS 6.5 or equivalent 10 weeks

Accommodation

Residential colleges
Accommodation Location
Aquinas College Palmer Place, North Adelaide
Kathleen Lumley College Finniss Street, North Adelaide
Lincoln College Brougham Place, North Adelaide
St Ann’s College Brougham Place, North Adelaide
St Mark’s College Pennington Terrace, North Adelaide
Student apartments
Unilodge@Metro Victoria Street, Adelaide
Urbanest (December – February) North Terrace, Adelaide

 


ตัวแทนของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน Tel. 086-3042420 สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูต อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ให้ฟรี

ตัวแทนของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ บริการฟรีทุกขั้นตอน
Tel. 086 304 2420
02 129 3527

สมัครเรียน สมัครหอพักของมหาวิทยาลัย จองตั๋วเครื่องบิน รถรับ-ส่งสนามบิน
รวมถึงเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัคร On-line และทำการนัดหมายกับสถานฑูต อังกฤษ อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ให้ฟรี


สมัครเรียนและรับข้อมูลเพิ่มเติม

Name:

Tel:

Email (required) :

ประเทศที่สนใจ:

มหาวิทยาลัยที่สนใจ:

captcha

เรียนต่อประเทศออสเตรเลีย