เรียนต่อประเทศอังกฤษ


UK Bachelor เรียนต่อระดับปริญญาตรี กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ…

เรียนต่อระดับปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ Master UK กับมหาวิทยาลัยชั้นนำ…

UK Foundation เรียนต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี กับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ…

UK Diploma Year 1 เรียนต่อระดับปริญญาตรี 3 ปี กับมหาวิทยาลัยชั้นนำ…

UK English Course เรียนภาษาอังกฤษ กับสถาบันชั้นนำของประเทศอังกฤษ…
TOP UNIVERSITIES IN THE UNITED KINGDOM

 

มหาวิทยาลัยที่มีค่าเทอมหลักสูตรปริญญาโท 1 ปีและค่ากินอยู่ ภายในงบประมาณ 1 ล้านบาท
ACCREDITATION